Lørdag d. 25. september 2021 - �rgang 16

20 procent mere cykelsti til Vesthimmerland


Der bliver 5 million kroner til nye cykelstier i Vesthimmerland næste år. Det er 1 million mere end i 2021.


Lokalnyheder Flere nyheder

Gundersted vinder lokalopgør

Fodbold: Med den anden sejr i træk bevæger holdet sig væk fra bunden.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • SKAT er noget vi giver til hinanden25-09-2021

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, SF Vesthimmerland:

  Velfærd handler om tryghed og sundhed og fællesskab. Ikke om 100,- kroner i lommen....

  De konservatives gruppeformand Henrik Dalgaard er mest optaget af pengene i egen lomme, og kalder de penge han kan spare i skat for velfærd. Det kunne man høre på hans kommentarer til førstebehandlingen af Vesthimmerlands budget for 2022.

  Det drejer sig selvfølgelig om Konservatives ønskede skattelettelser, og om partiets forsalg om at sænke kommuneskatten med 0,2 %. 

  En opgørelse viser, at de mennesker der bor i Vesthimmerlands kommune som tjener:

  300.000 kr. årligt ville få 390 kr. årligt ud af skattelettelsen- 33 kr. pr. måned. 

  500.000 kr årligt ville få 740 kr.  årligt ud af skattelettelsen - 62 kr. pr. måned 

  700.000 kr. årligt ville få 1003 kr. årligt ud af skattelettelsen - 84 kr. pr. måned. 

  Prisen for at sænke skatten i Vesthimmerlands kommune er samlet 12 millioner kr. årligt. Staten giver godt nok et tilskud for at finansiere gildet, men herefter står kommunen med regningen. Og regningen for skattelettelser betyder uden tvivl  dårligere velfærd. 

  Derfor sagde SF i budgetforhandlingerne nej til Ks forslag om skattelettelser, der selvfølgelig altid på de Konservatives betingelser kommer de mest velhavende til gode. 

  SF vil i årene fremover ikke risikere at skulle spare på medmenneskelige velfærdsydelser for at finansiere en skæv skattelettelse. Vi vil ikke gå på kompromis med den service som vi leverer til vores børn, unge, syge, ældre og mennesker med et handicap.

  SF tror på, at de fleste borgere gerne betaler de 0,2% i skat, for at beholde et samfund som hænger sammen. Hvor ingen overlades til sig selv af sparehensyn. 

  Som konservative Henrik Dalgaard udtrykte det til budgetforhandlingerne:  “At beholde egne penge er også velfærd” - 

  Med svaret til det er: “NEJ!”  Det er i stedet udtryk for et samfundssyn som betyder, at de mennesker som har penge, kan købe sig til mere velfærd, og at de mennesker der ikke har penge kan sejle deres egen sø. 

  I SF tror vi på fællesskabet og vi tror på, at vi kan og skal løfte i flok. Også i Vesthimmerlands kommune.  

  Henrik Dalgaard nævnte endvidere til pressemødet som blev afholdt efter budgetforhandlingerne, at SF havde “sat sig op i et træ” da det kom til de endelige budgetforhandlinger.

  Hertil kan jeg bare sige, at efterårets træer er smukke og gyldne og fine at sidde i, når bare  missionen lykkes. 

  Og efteråret er kun lige begyndt. Kom med ud i løvfaldet, Henrik Dalgaard. Den friske efterårsluft kan klare hjernen og løftet et konservativt blik der er stivnet i synet på skattelettelser. De penge kan fint bruges på mennesker af kød og blod. Og på træer for den sags skyld! 

  Tak for kampen. Budgettet blev fornuftigt. Og vi gjorde det i fællesskab. For fællesskab virker. 

 • Budgetaftale er sund fornuft på nordjysk24-09-2021

  Læserbrev fra Gitte Lopdrup, spidskandidat til regionsråd og byråd (B), Peder Stubsvej 48, 9600 Aars:

  Forleden landede budgetaftalen for 2022 i Region Nordjylland. Der er tale om et budget på 12,7 mia. og et råderum på 136 mio. til prioritering af nye initiativer, stigende aktivitet og øvrige merudgifter. Resultatet er meget positivt og jeg glæder mig over en lang række af prioriteringerne.

  Regionens medarbejdere er forudsætningen for et sundhedsvæsen af høj kvalitet. Derfor glæder det mig meget at der, efter en lang periode med pres på en række sygehusafdelinger, var enighed blandt os gruppeformænd om at prioritere tiltag der styrker arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel, rekruttering og fastholdelse, -og afhjælper kapacitetspres på afdelinger. Der er afsat 20 mio i "varige penge" til dette og 4 mio til ITOP pulje. 

  Det glæder mig også, at budgetaftalen indeholder en række prioriteringer som styrker sundhedsvæsenet i Vesthimmerland. Blandt andet bliver der endelig indsat en døgndækket akutbil i kommunen. Der er også afsat midler til en ny sterilcentral og til udvidelse af Diagnostisk Center på Farsø Sygehus.

  Derudover indeholder budgetaftalen en række initiativer som bl.a. har til hensigt at styrke de unges trivsel, forbedre kvaliteten i Psykiatrien, øge lighed i sundhed og sætte fart på den grønne omstilling i Nordjylland:

  Unges trivsel
  Tværfagligt Udgående Team i Børne- & Ungepsykiatrien (TUT)
  Øget kapacitet på B&U Psykiatrisk afdeling
  Udvidelse af Center for Funktionelle lidelser
  Pulje til mindskning af frafald og fremme af trivsel på erhvervsuddannelser

  Psykiatri
  Aktivitetsmedarbejdere på alle sengeafsnit
  Øget kapacitet i Voksenpsykiatrien 

  Lighed i sundhed
  Etablering af Udsatteråd

  Grøn omstilling og regional udvikling
  Grønne indkøb, affaldssortering og genbrug af hospitalsudstyr
  Indsættelse af 31 grønne (CO2 frie) regionale busser
  Udskiftning af regionens bilflåde med ca. 100 elbiler over en 4 årig periode
  Forstærket buskørsel mellem Vesthimmerland, Thy/Mors og Jammerbugt

  Socialområdet
  Samarbejde med kommuner om botilbud til unge med selvskade og udvidelse af tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom
  Sundhedstjek til borgere på botilbud

  Kultur
  Pulje til støtte af kulturinitiativer i landdistrikter og mindre bysamfund

  Demokrati
  Pulje til borgerinddragelse og udvikling af det regionale demokrati

  Tak for godt samarbejde til de øvrige partiers gruppeformænd og til regionsrådsformanden for at få enderne til at mødes. Resultatet er sund fornuft på nordjysk.
   

 • Vandløb SKAL kunne lede vandet væk22-09-2021

  Læserbrev på vegne af konservativ Vesthimmerland - Udvalgsmedlemmer i Teknik- og Miljøudvalget Henrik Dalgaard og Svend Jørgensen

  Lige nu sidder de kommunale embedsmænd og kigger på høringssvar på de kommende regulativ ændringer for vandløb i Vesthimmerland.
  I de nuværende og kommende vandområdeplaner er der forskellige krav og miljømål, for det man kalder “god økologisk tilstand”. Her måler man på parametre som smådyr, fisk og planter.

  De forslag og tiltag som man fra kommunens embedsmænd foreslår er ændret grødeskæring, både i antal og i den måde man man ser på skikkelsen i vandløbet på.

  Det kan enkelte steder være uproblematisk, men andre steder giver det lodsejere kæmpe udfordringer. I Vesthimmerland er store dele af arealerne drænede jorde, og her er det altafgørende, at vandet kan ledes væk. Hvis arealerne står fugtige og vandlidende, betyder det meget ringe betingelser, for en ordentlig vækst for afgrøderne.

  Så allerede nu vil den konservative gruppe godt komme med en alvorlig løftet pegefinger til det fremlagte materiale om forslagene i regulativændringerne for vandløbene i Vesthimmerland. Vi kommer ikke til at lægge stemmer til en forringet vandføringsevne. 

  Så hvis det viser sig, at evt. ændringer får negative konsekvenser for vandløbets evne til at lede vandet væk, skal der indbygges et krav om en ekstra gødeskæring, hvis de beregnede modeller slår fejl. Dette skal tydeligt skrives ind i regulativet, hvis vi skal ligger stemmer til. 

  Samtidig forlanger vi at kommunen får etableret flere sandfang, og skaber et stærkere samarbejde med berørte lodsejere.

  Vandløb kan både sikre et rigt dyre og planteliv, og samtidig lede vandet væk. Men det kræver den nødvendige fleksibilitet i nye regulativer.
  Regulativer revideres ca. hver 20 år. Så det er nu vi skal lave de rigtige løsninger. Hvis vandet ikke kan komme væk, eller parkeres på kommunal ejede arealer, bliver det uden konservative stemmer.

 • Mere lys på gader og stierMere lys på gader og stier22-09-2021

  Læserbrev af Henrik Dalgaard, byrådsmedlem og gruppeformand for de konservative og Svend Jørgensen, byrådsmedlem for de konservative.

  Den mørke tid på året nærmer sig, og det betyder, at det om et par måneder er mørkt fra kl.16 om eftermiddagen til kl. 8 om morgenen.

  Men selv i den mørke tid er der mange aktiviteter rundt omkring i byerne, det gælder for borgere i alle aldre, både børn og ældre. Børn og unge skal måske til sport i den lokale idrætshal, og for mange ældre er der forskellige aktiviteter rundt omkring i byerne.

  Den konservative gruppe i byrådet mener, at det er vigtigt, at alle borgere kan færdes trygt på gader og stier, til og fra de aktiviteter, som de har valgt at deltage i.
  Derfor har vi til de kommende budgetforhandlinger fremsat et budgetønske om en udvidelse af lygtetændingstiden i vinterperioden. Vi mener, at det vil betyde større tryghed for borgerne, at de både kan se og blive set, også i den mørke tid på året.
   

 • Endnu et nej til vindmølleprojekt i Bjørnstrup21-09-2021

  Læserbrev: Lau Theilgaard, Borupvej 6, 9600 Aars, skriver:

  77 gange tak! Der skal fra os i arbejdsgruppen bag "NEJ tak til KÆMPE vindmøller ved Gundersted og Blære" lyde en stor tak til alle jer, der har indsendt et høringssvar mod Vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Særligt til jer 77, der har forholdt jer kritisk til det. Det er helt fantastisk, at I stadig er med os på denne rejse mod et definitivt farvel og tak til kæmpe vindmøller i vores lokalområde!

  Lige nu er det op til politikerne i Vesthimmerlands Kommune, om de vil lytte til os borgere i denne sag og imødekomme os, ved at stemme projektet ned. Vi skal derfor bruge jeres støtte til at tage emnet op, så meget i kan, i den kommende valgkamp, således vi hele tiden minder politikerne om at vi ikke ønsker projektet gennemført – hverken nu eller i fremtiden.

  Vesthimmerlands Kommune har aktuelt den nye komunalplan i høring. Den nye komunalplan er gældende frem til 2033 og er i høring frem til den 1. november 2021. Grundet det forestående kommunalvalg, kan der i tiden op til valget ikke stilles spørgsmål til vores politikere til selve Byrådsmøderne. Det forhindrer dog ikke os borgere i at tage emnet op i valgkampen – husk det!

  Hertil håber vi at mange af jer vil komme til tasterne endnu en gang og være med til at sende et kraftigt signal til politikkerne i Vesthimmerland kommune om, at vi ikke ønsker kæmpe vindmøller i vores lokalområde i al fremtid. Det gøres ved at indsende endnu et høringssvar, hvor vi kraftigt anmoder om at vindmølleområde 301 Bjørnstrup definitivt tages ud af Kommunalplanen.

  Endnu engang tusind tak for jeres støtte og enorme kampgejst, det bekræfter os i arbejdsgruppen i, at vi sammen kan nå helt i mål om ikke at få kæmpe vindmøller i vores fantastiske lokalområde! Hvis der er nogen, der er det mindste i tvivl om, hvordan høringssvaret skal indsendes, skal I ikke tøve med at kontakte nogen fra arbejdsgruppen. Vi er gerne behjælpelige med det lavpraktiske i forhold til at få høringssvaret indsendt. I kan finde os i facebook gruppen nævnt længere oppe.

   

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!