Fredag d. 15. november 2019 - �rgang 14

Lars Lilholt Band kommer til Løgstør Open Air


Løgstør Open Air præsenterer i dag deres tredje navn på næste års musikplakat. Denne gang er det ingen ringere end bandet Lars Lilholt Band, som næste år gæster Løgstør.


Lokalnyheder Flere nyheder

Farsø skole er i regionsfinalen


Fodbold: Både drengene og pigerne spillede semifinale på hjemmebane.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Lad så det kontor ligge12-11-2019

  Læserbrev: Uffe Bro, Købmagergade 26, Løgstør og Per Jensen, Alleen 20, Løgstør, socialdemokratiske medlemmer af byrådet i Vesthimmerlands Kommune, skriver:

  Per Frederiksen, der er formand for VisitFarsø, skrev forleden i avisen, at det er tid til en revurdering af turismepolitikken i Vesthimmerlands Kommune. Det er den politik, der har været gældende siden kommunesammenlægningen i 2007 og som gjorde Løgstør til kommunens ”turisthovedstad” – samtidig med at f.eks. Aars blev uddannelsesbyen og Farsø blev sundhedsbyen.

  I den forbindelse er Per Frederiksen – hvilket tydeligt er hans egentlige ærinde - klar til at acceptere, at turismeadministrationen flyttes fra Løgstør i forbindelse med ”det nye samarbejde med Mariagerfjord.” Her går Per Frederiksen ud fra, at dette samarbejde etableres; og han tager dermed forskud på en endnu ikke truffet beslutning i byrådet.

  Per Fredriksen fortæller ikke, hvor administrationen så efter hans mening bør placeres. Aars er jo nævnt af borgmesteren, men det kan også være at Per Frederiksen mener Farsø. Blot det bliver i kommunen, forstår man.

  Han mener desuden, at man skal male med ”bredere pensel,” når man snakker turismepolitik i Vesthimmerland. Vi går da ud fra, at han som formand for Visit Vesthimmerlands Advisory Board og medlem af Visit Vesthimmerlands bestyrelse har kæmpet – og fået lov til at kæmpe – den kamp sammen med Visit Vesthimmerland, med fysisk udgangspunkt i dennes kontor, der jo er placeret i Løgstør.

  Tror Per Frederiksen virkelig, at det bliver nemmere at markedsføre det lille galleri, det lille lokale museum, den lokale kunstner og de små spisesteder, som han skriver om i sit indlæg, i et samarbejde med en anden kommune i stedet for det nuværende og generelt godt fungerende samarbejde via Visit Vesthimmerland, der jo i høj grad har forsøgt at tilgodese alle egne i kommunen?

  Der er to grunde til, at Løgstør er kommunens turisthovedstad. Den ene kan vi takke naturen og vores forfædre for. Placeringen ved Limfjorden, kanalen og det autentiske havnemiljø først og fremmest.

  Den anden grund er de hundredevis af ildsjæle, der i foreninger og sammen med handelsstand, Limfjordsmuseet og erhvervsråd udnytter dette potentiale på fornemmeste vis. Til gavn for hele kommunen. For dem vil det være et helt forkert og demotiverende signal at sende, hvis turistadministrationen flyttes fra Løgstør.

  Per Frederiksen kan ikke se, at det er et problem. Det er fordi han ikke forstår det DNA, der kitter det hele sammen i Løgstør. Han kan godt misunde os det, skriver han – men han forstår ganske enkelt ikke dybden i det. Det er meget mere end endnu en flytning af ”offentlige” arbejdspladser fra Løgstør, hvilket kan være galt nok (og en kendsgerning han snildt nok ikke berører.) Det er hjerteblod.

  Vi kan ikke stærkt nok anbefale vores kolleger i byrådet at lade tankerne om en flytning af turistadministrationen fra Løgstør ligge – uanset om vi indgår i et samarbejde med Mariagerfjord eller ikke. Er kravet fra Mariagerfjord – et krav som vi i øvrigt ikke har set eller hørt udtalt – at kontoret ikke må ligge i Løgstør, så lad os køre videre alene.

 • Svar på Martin Riisgaarsd-Jensens læserbrev11-11-2019

  Læserbrev: Allan Ritter, Konservativt byrådsmedlem, skriver:

  Svar på Martin Riisgaard-Jensens læserbrev 8-11-2019

  Jeg kan kun anderkende din store viden om fremtidens energikilder, dejligt når der er nogen der sætter sig godt ind i stoffet. Men for mig hopper kæden af, når du sætter lighedstegn mellem erhvervsudvikling i Vesthimmerland og opførelsen af møller i Malle.

  Du beskriver mulighed for at få et power-to-fuel anlæg til Vesthimmerland, -  det vil da være fantastik med nye arbejdspladser, og det vil jeg og den konservative gruppe selvfølgelig arbejde positivt for. Jeg er enig med dig i, at det vil være et oplagt valg at placere det i Vesthimmerland, da vi er en af de førende kommuner inden for vedvarende energi, også uden møllerne i Malle.

  Beslutning om placering af møller i en kommune, er altid et kæmpe ansvar. Vi var det igennem både i Nørrekær enge og Thorup Sletten. Der er altid nogle borgere der betaler prisen, for at opnå en grønnere verden. I de to omtalte områder, var vi, i den konservative gruppe, enige om, at det var nødvendigt at opføre møller, for at vi som kommune bidrager til den grønne omstilling. Vi er godt klar over, at der er borgere i disse områder, der får forringet deres livskvalitet, og det er jo derfor beslutningen aldrig er nem.

  Nørrekær er dog et område i vores kommune, hvor vi kunne bidrage med flest kVh i forhold til borgere, der blev berørt. I Malle er vores vurdering, at det vil komme til at påvirke for mange borgere. Vi laver strøm til godt 110 000 husstande i Vesthimmerland – hvor vi selv har ca. 17000 husstande. Vi mener bestemt at kunne se os selv i øjnene med vores bidrag af vindenergi. Der arbejdes landspolitisk på nye havvindmølleparker, som vi selvfølgelig bakker op om.

  Du skriver, at vi ikke har den samme vision for erhvervsudvikling i Vesthimmerland. Det har jeg svært ved at kommentere på, da jeg ikke kender din vision (ud over Møller i Malle og en fugl på taget i form af et power to fuel anlæg). Jeg kan dog fortælle hvad min og gruppens vision er:

  Vi har i denne byrådsperiode gået forrest på hele tiden at have erhvervsjord klar omkring vores største byer, vi følger behandlingstiden tæt, så vi sikrer den bedst mulige service for nuværende og kommende virksomheder. Vi følger arbejdet tæt i Vækst-Vesthimmerland og i de lokale erhvervsråd. Vi er optaget af at skabe de bedste betingelser for iværksættermiljøer og fastholde og skabe rammer til at udvikle de eksisterende virksomheder. Vi arbejder på at have forvaltning der er 100 % på tæerne i forhold til at tage imod og hjælpe virksomheder, der kunne have interesse i at etablere sig i Vesthimmerland.

  Jeg kan oplyse dig om, at der bestemt ikke er mørkt i de rum vi mødes i, som du skriver. Tvært imod ser vi lyst på fremtiden. Jeg glæder mig hver dag over, at vi lever i det land, hvor der er plads til forskellige meninger og plads til en god demokratisk debat. Jeg har fuld respekt for dine synspunkter, men som det fremgår - ikke enig i dem alle.

 • Det handler om mere end penge11-11-2019

  Læserbrev: Ellen Salomonsen, Vilsted, skriver:

  Mølleprojekt Malle er kommet i social modvind i lokalbefolkningen, og det er egentlig ikke så sært, for projektet er ikke blevet lanceret på en ordentlig måde med behørig information og oplysning til berørte borgere. Vi er mange der har fået det indtryk, at projektet skulle luskes igennem på laveste fællesnævner for en ordentlig proces. Heldigvis er der mange der har taget bladet fra munden og udtrykt utilfredshed, både med processen og projektet.

  Os, der lukker munden op, kommer i modvind hos Vollesbak Vindmøllelaug og andre, som åbenbart også er med i projektet på den ene eller anden måde. De argumenterer med alt lige fra klodens redning fra fossile brændstoffer til nedladende udtalelser om SF’s Therese Berg Andersen.

  Ja, fossile brændstoffer skal udfases, jo hurtigere jo bedre. Og ja, Therese er ung og yndig ser hun også ud. Hun har heldigvis hovedet skruet godt på og hjertet på rette sted så egenrådighed og ussel mammon ikke kommer stå i vejen for, hvad der er rigtigt at gøre. Og det har ingenting med ungdom eller ydre skønhed at gøre. Det er kvaliteter, der er indlejret i personligheden. Det kunne du godt misunde lidt, Martin Riisgaard-Jensen. 

  Med dine egne ord i læserbreve, viser du nu for anden gang, at du ikke vil støtte et vindmølleprojekt, medmindre du selv har en økonomisk gevinst.  Det var essensen i din vilje til grøn omstilling, da Vindteam ville opstille møller, og det er essensen nu. Det er også omdrejningspunktet i, hvordan du argumenterer for de fire Malle møller – vi andre kan bare melde os ind i jagten på penge og få en økonomisk gevinst ved at købe andele i projektet.

  Du argumenterer for dette, som om det var en realistisk mulighed for os med usælgelige boliger at låne kapital til det og som om en økonomisk gevinst kan opveje alle ulemper. Hvorfor lytter du ikke til vores mange argumenter der handler om andet og mere end penge? Hvorfor? Forstår du ikke andet?

  Du er desværre ikke alene om at gå i offensiven overfor os, der ikke ønsker vindmøller i Malle.
  Jeg har for eksempel fået en skideballe i fuld offentlighed, fordi jeg har tilladt mig at ytre mig i et læserbrev om kreditforeningernes økonomiske interesser i projektet og fordi jeg påberåber mig ret til at være solidarisk med dem der bor tættest på projektområdet. Andre har oplevet, at venskaber går kolde, at høflig hilsen på gaden eller i Brugsen hører op. Det er måske en naturlig konsekvens af de modstridende interesser i forbindelse med projektet, men trist alligevel.

  Jeg vil gerne spørge Vollesbak Vindmøllelaug: Har I læst alle høringssvarene? Gør det indtryk på jer, at der er så massiv modstand og at så mange mennesker er dybt bekymrede for tab af livskvalitet, for tab af ejendomsværdi eller for at blive ufrivillig medlem af risikogruppen for udvikling af lidelser som følge af lavfrekvent støj? 

  Jeg håber, at I vil udvise lokalbefolkningen den respekt at skrinlægge projektet før det kommer til politisk behandling og så i øvrigt hilse høfligt, som vi altid har gjort.

 • Betragtninger fra hver sin verden10-11-2019

  Læserbrev: Rikke Louise Pedersen, Vanstedvej 31, 9670 Løgstør, skriver:

  Én ting vi kan fastslå efter den seneste uges læserbreve fra Martin Riisgaard-Jensen, er, at Vollesbak Vindmøllelaug og naboerne i Malle, Vilsted, Næsby, Ravnstrup, Vansted, Ranum ser helt og aldeles forskelligt på projektet Kæmpe Vindmøller i Malle.

  Hvor gruppen "Nej tak til Kæmpe Vindmøller i Malle" kæmper for vores hjem, for bosætning og udvikling i vores område, for naturen og "det gode liv på landet", for vores sundhed - er der kun ét incitament for Vollesbak Vindmøllelaug og det er – Profit og PENGE !!
  Så kunne de måske sige at det de er drevet af ”grøn” energi, det er vi vel alle, men ikke på bekostning af mange hundrede familiers økonomi og velbefindende .

  Lad os antage, at vindmøllerne er en investering på ca. 120 millioner, og at hver mølle genererer 100 millioner over en 30 års levealder. Så er det et latterligt beløb, når Vollesbak Vindmøllelaug tilbyder 0,5% af investeringen som "holdkæft bolsje" for Søbyerne. Et engangsbeløb på omkring 1,3 millioner til erstatning for 30 år med vindmøller, som Søbyerne helt fornuftigt valgte at takke nej til ...

  Hvad angår skattemidler, vil Vollesbak Vindmøllelaug efter en investering på 120 millioner forventelig udskyde betaling af skat, så der realistisk set vil gå 10 til 15 år, inden der kommer en eneste skattekrone i Vesthimmerlands Kommunes skattekasse. Så når Martin Riisgaard-Jensen skriver, at "ved projektet i Malle, vil hver en eneste tjent krone være beskattet i Vesthimmerland", er det ikke sandheden! og de børn som i dag går i Børnehave, vil ikke få gavn af skattekroner fra disse vindmøller.

  Ydermere vil afskrivninger i projektet gøre, at vindmølle investorerne kan udskyde skat, og dermed mindre skattekroner til hjælp i kommunens børnehaver...

  Der må forventes en massiv fraflytning fra Vesthimmerlands Kommune af borgere med høj skattegrundlag, da de har muligheden for at flytte væk fra vindmøllerne, hvilket forringer skattegrundlaget - og de fraflyttede boliger vil på grund af Kæmpe Vindmøllerne sælges uhørligt billigt, og vil dermed tiltrække borgere med begrænsede midler, som ikke bidrager til skattekassen.

  Store vindmøller reducerer uvægerligt attraktiviteten for et lokalområde, reducerer ejendomsværdierne, stavnsbinder naboer, og gør det svært for naboerne at tage lån i husene til fornyelse og vedligeholdelse. Bygningsmassen vil forfalde, naboer til vindmøllerne vil flytte uden at kunne sælge deres ejendomme, og forladte ejendomme vil yderligere bidrage til forfald og tabt attraktivitet.

  Så Martin Riisgaard-Jensen og Vollesbak Vindmøllelaug måske skulle vi sammen styrke Vesthimmerlands Kommune med tiltag, som bidrager til skattebetaling, tilflytning og udvikling?

 • Det er helt sort, Allan Ritter08-11-2019

  Læserbrev: Martin Riisgaard-Jensen, Vollesbak Vindmøllelaug, skriver:

  Tirsdag i denne uge kom en rapport autoriseret af 11.000 internationale forskere med sorte udsigter for kloden. Der er frygt for, at tipping points i klima- og økosystemer skal gøre store dele af kloden ubeboelig. Forskerne beder om seriøs politisk handling. Selv om anvendelsen af vedvarende energi vokser, vokser brugen af fossile brændstoffer – olie, kul og gas – med samme hastighed.

  Det er nødvendigt, at vi får udviklet de teknologier, hvorved vi kan erstatte fossile brændstoffer med biobrændstof produceret af vedvarende energi. En af de største udfordringer er transport. Det bedste ville være, hvis al transport var drevet af elektricitet produceret af vedvarende energikilder, som man gør i el-biler eller elektriske tog. Men for tung transport – f.eks. lastbiler og entreprenørmaskiner – og fly og skibe er der ikke teknologi til rådighed, der kan erstatte fossile brændstoffer med biobrændstof.

  Men det gode er, at teknologien til at producere biobrændstof eksisterer, dog mangler vi at etablere anlæg, der kan producere en mængde og til en pris, så fossile brændstoffer kan udfases.

  Til at producere biobrændstof bruges såkaldte Power-to-fuel-anlæg (=strøm til brændstof), hvor benzin, dieselolie eller flybrændstof produceres på basis af biogas eller CO2 udvundet direkte fra atmosfæren. Denne proces kræver strøm – masser af strøm. Og hvis biobrændstoffet skal være CO2-neutralt, skal denne strøm være produceret af vedvarende energikilder.

  Men hvad har dette at gøre med Allan Ritter? Jo – Allan Ritter, og med ham den konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland, mener, at når vi i Vesthimmerland producerer CO2-neutral strøm til flere husstande end vi har – så er det mere end nok!

  Jeg mener, at en overproduktion af CO2-neutral strøm åbner muligheder for en positiv erhvervsudvikling i Vesthimmerland.
  Power-to-fuel-anlæg vil være et uundgåeligt virkemiddel for at nå 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030. Og med en stor overproduktion af CO2-neutral strøm, vil Vesthimmerland være et oplagt center for etablering af pilotanlæg til produktion af biobrændstof og senere til større anlæg, der kan sikre udfasning af fossilt brændstof.

  Der er politisk enighed om, at der skal findes et trecifret millionbeløb til den grønne omstilling. Hvis pilotanlæggene til produktion af biobrændstof etableres i Vesthimmerland, vil der tilstrømme os midler fra denne nationale pengepulje, og skabes arbejdspladser. Når de opskalerede Power-to-fuel-anlæg til storproduktion etableres, kan Vesthimmerland være centrum for know-how, der kan eksporteres til hele verden.

  Allan Ritter og jeg har tydeligvis ikke samme vision for den erhvervsudvikling i Vesthimmerland, der kunne være resultatet af den nationale beslutning om grøn omstilling af samfundet. Og jeg må konstatere, at der godt nok må være mørkt i det rum, hvor Allan Ritter og den konservative byrådsgruppe skaber deres visioner for erhvervsudviklingen i Vesthimmerland og vores muligheder for at nyde fordel af den grønne omstilling.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!