Fredag d. 28. april 2017 - Årgang 12

Erik Stagsted ny landsformand efter kampvalg


Ved Danske Ældreråds årlige repræsentantskabsmøde den 24. april på Hotel Nyborg Strand, blev Erik Stagsted fra Løgstør valgt som landsformand. Han vandt kampvalget mod sin modkandidat Kirsten Nissen fra Københavns ældreråd. Han overtager hvervet efter Bent Aa. Rasmussen, som efter 4 år på posten ikke genopstillede.


Lokalnyheder Flere nyheder

Unge håndboldspillere fra IK Vest i den store arena


Torsdag aften bød på en oplevelse af de store for de 2 U10 håndboldhold i IK Vest, og både piger og drenge havde store sommerfugle i maven.


Sportsnyheder Flere nyheder

To drenge erkender at have forårsaget brand

En hal med brugte møbler brændte i aftes ned i Hornum.


Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Ind- & Udland

Forside bund nyheder

 • Energistyrelsen nedskriver de danske olie- og gasressourcerEnergistyrelsen nedskriver de danske olie- og gasressourcer28-04-2017

  Energistyrelsen offentliggør nye produktionsprognoser for olie og gas, hvor Danmarks olie- og gasressourcer i det forventede forløb er nedskrevet med ca. 4 pct. Danmark forventes fortsat at være nettoeksportør af olie frem til 2026 og for naturgas frem til og med 2032 – bortset fra enkelte år.

  Energistyrelsen offentliggør en opdateret 5-årsprognose for produktionen af olie og salgsgas og nye langsigtede prognoser, der indgår som element i bl.a. Danmarks Konvergensprogram 2017. De langsigtede prognoser udarbejdes normalt hvert andet år, men der er i 2017 ekstraordinært udarbejdet en produktionsprognose på lang sigt på baggrund af et revurderet datasæt og en række nye oplysninger. Dette års prognose lå til grund for statens beregninger i forbindelse med forhandlingerne med DUC om genopbygningen af Tyra og indregner også effekterne af denne aftale.

  Olie- og gasressourcer nedskrives

  Produktionsprognoserne viser en nedskrivning i det forventede forløb af de tilbageværende olie- og gasressourcer med 4 pct. i forhold til sidste års prognose. Tælles bidragene fra efterforskning og teknologisk udvikling med, nedjusteres prognosen med 10 pct. Nedskrivningen skyldes primært nye produktionsprognoser fra industrien samt en revideret risikovejning af projekterne på baggrund af nye oplysninger. Herudover afspejler produktionsprognoserne, at idriftsættelsestidspunktet for flere fund forventes udsat.

  Fortsat nettoeksportør af olie og gas de kommende år

  Danmark vil fortsat kunne være nettoeksportør af olie frem til 2026 og for naturgas frem til og med 2032 – med undtagelse af enkelte år. Den mellemliggende periode, hvor Danmark ikke er selvforsynende med olie, udvides dog i den nye prognose med to år til 2019-2022.

  Generelt er der væsentlig usikkerhed knyttet til særligt størrelsen af dansk nettoeksport af olie i perioden. Det forstærkes af, at forskellen mellem den forventede produktion og det forventede forbrug er relativt lille i perioden, bl.a. som følge af nedskrivningen af prognosen.

  Indregnes forventningerne til teknologiske forbedringer og potentielle nye fund, forlænges perioden som nettoeksportør af olie frem til og med 2031 og for naturgas frem til efter 2035. Dette er en forkortelse på et år for oliens vedkommende i forhold til sidste års prognose.

 • Matas skaber skygge til vesthimmerlandske børnMatas skaber skygge til vesthimmerlandske børn24-04-2017

  Forårssolen begynder for alvor at kaste sine stråler over børnene på de vesthimmerlandske legepladser. Ifølge Kræftens Bekæmpelse kan 90 procent af alle hudkræfttilfælde forebygges med en fornuftig soladfærd, og for børn, hvis hud stadig er i udvikling, er det især slemt at blive skoldet af solen. For at undgå det giver Matas Miljøfond alle institutioner i Vesthimmerlands Kommune muligheden for at søge midler til anskaffelse af solafskærmning.

  – Der er rigtig gode muligheder for at få midler til buske eller træer til legepladserne – hidtil er mere end 50 procent af ansøgninger blevet imødekommet med en bevilling. Der er ansøgningsfrist den 15. maj, så det er nu, du skal søge. Også hvis du for eksempel har et barnebarn i institution i området – alle kan søge på børnenes vegne, siger Line Leth Jensen, Butikschef i Matas på Himmerlandsgade i Aars.

  Genanvendelige indkøbsposer sikrer solbeskyttelse

  Matas Miljøfond har hidtil bevilget for mere end fem millioner kroner til mere end 2100 institutioner. Pengene kommer fra salg af genanvendelige indkøbsbæreposer i Matas, der koster ti kroner stykket.

  – Vores kunder har muligheden for at give miljøet en hjælpende hånd ved at bruge vores genanvendelige indkøbsbæreposer i stedet for engangsplasticposer, og det er netop salget af de miljørigtige poser, der ligger til grund for Matas Miljøfonds bevillinger. Halvdelen af indtægterne fra poserne går nemlig ubeskåret til fonden, forklarer Line Leth Jensen.

  Alle ansøgninger til Matas Miljøfond vurderes af en naturvejleder, Danmarks Naturfredningsforening og Matas. Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2017.

 • Affald koster dyrelivAffald koster dyreliv22-04-2017

  Hvert år dør dyr på grund af affald i naturen. Selvom mere end 90 pct. af danskerne mener, det er meget forkert at smide affald i naturen, gør en tredjedel af os det alligevel.

  I slutningen af januar fandt biologer 30 plastikposer samt en masse mikroplast, chokoladepapir og brødposer i maven på en strandet næbhval ved Bergen i Norge. Den havde formentlig forvekslet skraldet med blæksprutter, og til sidst var dens tarmsystem fuldstændig tømt for næring. Meget tyder på, at hvalen var udhungret og havde ondt, før den døde.

  Hvalen er bare ét offer for den enorme plastikforurening i verdenshavene. I 2014 anslog det hidtil største studie af forureningen, at der i alle verdens have flyder mere end fem trillioner stykker plastik, der tilsammen vejer knap 269.000 tons. Forskere frygter, at der i 2050 vil være mere plast end fisk i havene.

  En regulær dødsdom

  Herhjemme er det heller ikke usædvanligt at finde dyr, der er fanget i for eksempel fiskesnøre eller -net, flasker og plastikholdere til sodavands- og øldåser. Hvilket ofte er en regulær dødsdom for dyret.

  - Når dyrene bliver viklet ind i affald, kan de både blive forhindret i at tage føde til sig eller komme til at hænge fast i andre ting på grund af det affald, de er viklet ind i. Fasthængende dyr dør - ofte langsomt, fortæller biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen.

  Hos Danmarks Naturfredningsforening kender man kun alt for godt til problemerne med affald i naturen. Siden 2006 har de arrangeret en årlig affaldsindsamling, og i 2016 fjernede de 123.000 deltagere næsten 182 tons affald over hele landet.

  - Det er typisk plastik, dåser, flasker, emballage og cigaretskod. Det er ikke alt, der er smidt. Noget kommer flyvende eller flydende, og en del er tabt eller glemt. Men det ændrer ikke ved, at det aldrig skulle ende i naturen,” siger funktionsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Ole Laursen.

  Stærke holdninger

  93,3 pct. af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald. Og mellem 65 pct. og 75 pct. siger, at de aldrig smider affald i det offentlige rum.

  Godt nok synes mere end 90 pct. af danskerne, at det er meget forkert at smide affald i naturen. Det viste en stor undersøgelse om henkastet affald i 2008. I samme undersøgelse sagde hver tredje dog, at de kan finde på at smide affald i naturen og i byen.

  Ifølge Ole Laursen er det udtryk for, at vi opfinder forskellige typer af undskyldninger til lejligheden, når vi skal retfærdiggøre vores adfærd i forhold til affald. For Michael Carlsen tæller den slags dog ikke meget.

  - Uanset hvad er der masser af muligheder for at komme af med sit affald. Der er ingen undskyldning for at smide det i naturen, konstaterer han.

  Hvad danskerne mener om affald

  93,3 pct. af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald.

  Mellem 65 pct. og 75 pct. siger, at de aldrig smider affald i det offentlige rum. Omvendt erkender en tredjedel af danskerne, at de kan finde på at smide affald i naturen og i byen. 88,6 pct. siger, at de en gang imellem eller ofte samler andres henkastede affald op.

  Henkastet affald er et stort problem ifølge 60 pct. af danskerne. Hver fjerde dansker vurderer problemet med henkastet affald som ”meget stort”.

  Det offentliges omkostninger til håndtering af henkastet affald skal tælles i hundreder af millioner kr. hvert år. Hertil skal lægges omkostningerne hos de private skovejere og landbruget m.v.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!