Lørdag d. 18. september 2021 - �rgang 16
Lokalnyheder Flere nyheder

FUIK spillede 1-1 og tabte

Fodbold: Svært udgangspunkt, da topholdet tabte for første gang i efteråret.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Stem nej den 22. september17-09-2021

  Læserbrev af Mogens Christensen, Søndermarksvej 6, 9670 Løgstør:

  Et flertal i bestyrelsen af Løgstør Kabel TV, har forhandlet en aftale om slukning af foreningen og kabelnettet på plads med Stofa. Det sker i april måned 2021, og så pludseligt skal man UDEN at fortælle medlemmerne om denne beslutning, på en generalforsamling tage stilling til et salg og en lukning af kabelnettet.

  Jeg undrer mig og to spørgsmål presser sig på:
  1. Hvorfor er det ikke en samlet bestyrelse der tager en så stor beslutning?
  1. Hvorfor valgte man ikke at involvere medlemmerne i en beslutning der betyder lukning af en forening med rigtig god økonomi, og et kabelnet der er ”state-of-the-art”?

  Det vidner om en syg kultur, at ikke alle er med i beslutningerne, når man sidder i en bestyrelse.
  Det er sådan noget jeg har hørt om sker i store topstyrede foreninger i storbyerme men aldrig i små lokalsamfund, hvor vi jo faktisk dagligt kigger hinanden i øjnene.

  Løgstør Boligselskab (i alt ca. 350 medlemmer) er imod beslutningen. Ældresagen vil kontakte deres medlemmer og bede dem møde op til generalforsamlingen.

  Det er mit indtryk at bestyrelsen har ensidigt haft fokus på et salg
  Der har på trods af hvad formanden har udtalt til pressen, ikke været forhandlinger med andre leverandører.  Det er jo noget af en påstand, men jeg har talt med de to mulige leverandører, og de har ikke opfattelse af at der har været egentlige forhandlinger.

  1.       Hvad var der sket hvis man var gået videre med YouSee?

  2.       Hvad var der sket hvis man var gået videre med ASOM Net.

  FAKTA:
  Vi ved at ALLE priser bliver dyrere ved et salg ( i dag sparer et medlem i gennemsnit 1.000,- pr. år)
  Vi ved at medlemmerne INGEN indflydelse har hvis der stemmes JA til forslaget på generalforsamlingen.
  Vi ved at medlemmerne kan få TV og Bredbånd BILLIGERE end de priser vi kender fra Stofa I dag, og det kan give en endnu større besparelse.

  Det er mit helt klare opfattelse, at denne beslutning er ikke blevet bearbejdet på en måde der er god nok, og bestyrelsen skylder at en beslutning om lukning af kabelnettet og foreningen sker på et oplyst grundlag.

  Derfor vil jeg med de mere end 20 års erfaring jeg har som formand og bestyrelsesmedlem i en antenneforening, råde medlemmerne af Løgstør Kabel TV, til at stemme NEJ til salget på generalforsamlingen den 22. september.

  Den nye bestyrelse kan derefter i ro og mag få undersøgt mulighederne ORDENTLIGT, og på et senere tidspunkt komme med en udmelding, som er det bedste for medlemmerne af Løgstør Kabel TV.

 • Udvid åbningstid i dagsinstitutionerUdvid åbningstid i dagsinstitutioner15-09-2021

  Læserbrev: Jimmy Støttrup Jensen, byrådskandidat for Venstre, skriver:

  Vi pendler længere og længere i Nordjylland. Det kan man læse i en analyse fra Dansk Infrastruktur, som kan berette om at afstanden vi nordjyder pendler, er steget med 43% fra 2002 til 2019. 

  Det er jo positivt nyt, når vi som kommune drømmer om nye tilflyttere, som ikke har noget imod at sætte sig ind i bilen eller bussen, for at tage på arbejde uden for kommunen og komme hjem igen med gode skattekroner i lommen.

  I jagten på nye tilflyttere bryster vi os meget af, at vi ligger inden for en times kørsel til størrer byer som Thisted, Viborg og Aalborg og derfor potentielt kan være et fremtidigt hjem for mange børnefamilier, hvor en eller begge forældre pendler til og fra arbejde.

  Ydermere har mange, som en afledt effekt af Covid-19 situationen, pludselig fået muligheden for at have 1, 2 eller flere ugentlige hjemmearbejdsdage, hvilket gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig længere væk fra sit arbejde. Det skal vi formå at udnytte!

  Vi har jo rigtigt meget at byde på her i Vesthimmerlands Kommune. Den smukke natur, fjorden, gode handelsbyer hvor foreningslivet trives og hvor trygge rammer gør at vores børn kan få en god opvækst. Og så må vi ikke glemme, at det samlet set er billigt at bo i vores kommune, når man indregner både huspriser og de generelle leveomkostninger.

  Men vi mangler en ting, for at vi bliver attraktiv for pendlere og det er længere åbningstider i vores daginstitutioner. For hvis ikke folk kan få passet deres børn, så hjælper det lige meget med alle de positive ting som vores kommune kan tilbyde.

  Og ja, jeg ved godt at der pt. ikke er noget behov for længere åbningstider, men det er lidt historien om hvad der kom først, hønen eller ægget. 
  Hvis vi som kommune kan tilbyde nogle institutioner med længere åbningstider, vil vi også blive mere attraktiv for potentielle nye tilflyttere, som ikke tidligere har kigget vores vej, som følge af at de ikke har kunnet forene deres arbejdstider med åbningstiderne i vores institutioner. Samtidig udvider vi også området, hvor nuværende borgere kan søge job med udgangspunkt i deres nuværende bopæl.

  Jeg mener derfor, at vi skal uvide åbningstiderne, i en af daginstitutioner i hver af vores 4 hovedbyer. Så må vi gøre status om nogle år og se om behovet til den tid er kommet. En ting er sikkert og det er at vi er nødt til at gøre os umage, hvis vi vil tiltrække nye tilflyttere og fastholde vores nuværende borgere.
   

 • Oprustning af ambulanceområdet i Nordjylland14-09-2021

  Læserbrev: Mogens Ove Madsen, regionsrådsmedlem (A), formand for Akut- og Praksisudvalget, skriver:

  Nu er forhandlingerne om regionens budget for alvor i gang!

  Vi er i Region Nordjylland i gang med at opruste køretøjerne på akutområdet. I 2021 har vi etableret en døgndækket akutlægebil i Thisted. Ligeledes har vi indført en paramedicinerbil i Skagen døgnet rundt og hele året.

  Men det standser ikke her. Vi vælger også at tage politisk ansvar for serviceniveauet på ambulanceområdet. Vi forlader responstidsmodellen og indfører en beredskabsmode. Nu handler det ikke kun om at holde øje med en gennemsnitlig responstid, men om at tilrettelægge ambulancekørsel med lavest mulig responstid.

  Vi har indbygget i den kommende model, der starter 1. april 2022, at dagvagter opjusteres i ambulanceberedskabet i Nørresundby, Nibe, Løkken og Vildsund.

  Den fremtidige ambulancekørsel har været i udbud og førte til et nettoprovenu, som nu kan bruges til at forbedre servicen forstået som lavere responstid. Beredskabet bliver delt mellem PreMed og Region Nordjylland, men den samlede, daglige disposition af flåden tager regionen sig af.

  Med de servicemål, som nu er på tale kan vi se, at der er behov for at opjustere beredskaberne flere steder i regionen. Det drejer sig om et behov for øget akutberedskab i Thy/Mors, Himmerland syd/vest og Vendsyssel øst (herunder akutbilen i Hals).

  En god løsning er at indføre akutbiler disse steder. De har den fordel, at de har samme mandskabs-kvalifikationer som findes i ambulancerne og at de typisk forbliver i lokalområdet. Akutbilen kører til alle livstruende hændelser og vil ofte komme til stede før en ambulance. På denne måde kan vi sikre en hurtigere livreddende førstehjælp og smertebehandling.

  Akutbilerne er en central budgetbrik, som jeg håber, at regionsrådet imødekommer i den nærmeste fremtid.

 • Der skal stadig slås på tromme for Farsø Sygehus12-09-2021

  Læserbrev: Kirsten Moesgaard, tidl. fmd. for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, skriver:

  I sidste uge havde Støtteforeningen for Farsø Sygehus generalforsamling.  Mogens Ove Madsen, der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalget, havde efter generalforsamlingen et indlæg om status for udvidelse af åbningstiden i skadeklinikken og om planerne for ”et plaster på såret” for så vidt angår vagtlægebetjeningen i det vesthimmerlandske område, som indtil for kort tid siden udgik fra Farsø Sygehus.

  Vi fik også indblik i, hvordan Mogens Ove Madsen gerne ser på sygehusets fremtid.  Ortopædkirurgisk og medicinsk med dagafsnit og diagnostisk center.  Og, med højt specialiseret palliation, selvfølgelig.  Temaet berørte også det nære sundhedsvæsen med en udbygning af et mere fast og struktureret samarbejde mellem Farsø sygehus og Vesthimmerlands kommune.  Lige efter mit hoved, tør jeg godt sige.

  Erfaringsmæssigt ved vi, at tingene hurtigt kan ændre karakter.

  I 2007 skulle skuden vendes 180 grader.  Regionsrådet havde besluttet at nedlægge Farsø Sygehus.  Siden da har Støtteforeningen og lokalbefolkningen sammen kæmpet for at bevare den uvurderlige perle i Vesthimmerland. 

  Men, vi kender alle udtrykket ”ude af øje, ude af sind”.  Så, der skal også i fremtiden bankes på den store tromme, hvis vi vil bevare og udbygge Vesthimmerlands største arbejdsplads med kompetencer af høj kvalitet.  

 • Kæmper for fællesskab, lighed og omsorgKæmper for fællesskab, lighed og omsorg12-09-2021

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem, SF Vesthimmerland, skriver:

  Små ti uger kære borgere, så skal vores kryds sættes til kommunal og regionsrådsvalget. Som SFer kæmper jeg fortsat for de værdier som er tæt på hjertet – til venstre for midten. 

  Og hvilke værdier er det så? 

  Det er fællesskab, lighed og omsorg. Tre ting som Vesthimmerland har brug for, og som vi ikke kan undvære, hvis flere skal have det godt i vores kommune.

  Fællesskab betyder at ingen, hverken børn, unge, voksne eller ældre skal føle sig som andenrangs borgere i kommunen på grund af fattigdom, sygdom eller et handicap. 

  Lighed betyder, at alle borgere også i de små bysamfund skal have glæde af kommunens velfærdsydelser, hvad enten det er natsygeplejerske eller adgang til borgerservice.

  Omsorg betyder, at ingen skal drukne i ensomhed, misbrug eller arbejdsløshed, når vi har både pligten og evnerne til at hjælpe hvor vi kan.

  Jeg er klar til fortsat at kæmpe for disse værdier –

  Vesthimmerland er en skøn kommune at bo og leve i. Men tror på at vi kan blive en lille smule bedre, ved at sætte velfærdsdebatten øverst på dagsordenen de næste 4 år. 

  Har vi råd? Her er mit modsvar har vi råd til at lade være? 

  For en tidelig indsats er en nytteindsats, og sætter vi ikke ind når der er et behov så vokser opgaven og prisen. 

  Hvor vil du finde pengene, et typisk spørgsmål?

  Jeg tror ikke at det behøver, at koste svimlende beløb at leverer en god service. Men det kræver at vi gør noget anderledes, mindre tidsstyring, og nej til unødvendig dokumentation, og måske fjerne nogle arbejdsgange. 

  Jeg tror at vores fokus skal være på de mennesker som bor i Vesthimmerland. Giver vi en anstændig og tilfredsstillende service så bliver kommunen, også en kommune hvor mennesker vil bo og ikke mindst blive i og måske vende tilbage til. 

  Jeg går ikke ind for skattelettelser til de som har mest. 

  Ja vel er vi en kommune med en høj skat, men vi har også et højt rådighedsbeløb pr. borger, når de faste udgifter er betalt. Det skyldes at vi har billige huse og ejendomme. 

  Der er brug for hver en skattekrone hvis vi vil have den velfærd som vores syge, ældre og vores børn/unge har brug for. 

  Vi skal have hjertet med i de ting vi gør – hjertet sidder til venstre for midten – ligesom SF…

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!