Fredag d. 23. marts 2018 - Årgang 13

Stigende erhvervsbeskæftigelse i Farsø

Stigende beskæftigelse og bedre infrastruktur har præget 2017 i Farsø.


Lokalnyheder Flere nyheder

Strandby trækker sit fodboldhold


Fodbold: Frafald af spillere gør det umuligt for klubben at stille hold i serie 3.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Ind- & Udland

Forside bund nyheder

 • Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procentPrisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent21-03-2018

  En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 pct. de seneste tre år. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog understreger at næste prisfald kræver politisk handling.

  Det seneste år fjernvarmeselskabernes omkostninger faldet med 1,6 procent og samlet set er prisen de seneste tre år faldet med i alt 12,9 procent. Det viser en ny prisanalyse som Energitilsynet netop har offentliggjort. Hos fjernvarmeselskabernes brancheorganisation vækker tallene glæde.

  - Jeg er meget glad for, at fjernvarmeselskaberne er lykkedes med at reducere omkostningerne med 1,6 procent sidste år. Og så er jeg meget tilfreds med den tendens Energitilsynet beskriver, nemlig at prisen for forbrugerne de seneste 3 år er faldet med 12,9 procent, siger Rune Moesgaard, der er politisk chef i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets 400 fjernvarmeselskaber.

  Prisfaldet er ifølge Energitilsynet bl.a. forårsaget af faldende priser på nogle typer brændsler, forbedret produktionsteknologi og at varmevirksomhederne har skiftet til billigere brændsler.

  - Det er interessant, at selskabernes afskrivninger er steget i perioden fra 2014-2017. Det harmonerer godt med, at selskaberne har fortsat deres investeringer i ny og billigere produktionsteknologi. Endvidere understøtter det vores viden om, at de selskaber som står overfor at miste grundbeløbet og som vel at mærke har haft mulighed for det, har udvist rettidig omhu og fremskyndet afskrivninger på deres eksisterende anlæg. Det er der al mulig grund til at rose, siger Rune Moesgaard.

  Næste ryk kræver politisk handling
  Dansk Fjernvarme understreger, at hvis der skal forventes yderligere prisfald vil det kræve politisk handling:

  - Hvis vi skal se det næste store ryk i varmeprisen – i den rigtige retning vel og mærke – så kræver det, foruden en politisk løsning på udfordringen med stigende priser på gennemsnitligt 4.000 kr. når grundbeløbet bortfalder, at selskaberne får afklaring på en lang række af de udfordringer, der i dag belaster deres mulighed for at træffe fornuftige investeringsbeslutninger, der kan give billigere varme til forbrugerne, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

  - Det gælder både en afklaring af afgifts- og tilskudsniveau, som sektoren har ventet på i snart rigtig mange år, og det gælder, at de får løsnet nogle af de bånd, der i dag begrænser dem. Det gælder det forældede krav om, at selskaberne skal producere både el og varme, selvom der stort set ikke er behov for el fra disse selskaber længere. Eller at de skal fyre med gas, selvom der findes billigere og mere miljøvenlige brændsler, der ovenikøbet binder energisystemet bedre sammen.

  Dansk Fjernvarme har i samarbejde med Fjernvarmeindustrien netop offentliggjort en ny branchestatistik, der viser, at mens fjernvarmesektoren samlet set har øget beskæftigelsen fra 8.466 ansatte i 2012 til 10.786 ansatte i 2017, så er selskabernes BNP-bidrag øget med 16 pct. i alt 19,1 mia. kr. i 2017.

  Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 53 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

  I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

  Dansk Fjernvarmes medlemmer står desuden for i alt cirka 40 procent den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

 • Befolkningen kritiserer arbejdsgivernes lockout20-03-2018
  Kommunerne går over stregen, når de lockouter samtlige daginstitutioner og skoler. Det svarer et stort flertal af danskerne i ny undersøgelse fra Epinion.

  Overenskomstforhandlingerne er muligvis på vej mod en storkonflikt. Fagbevægelsen har udtaget ca. 80.000 offentligt ansatte til strejke, mens arbejdsgiverne har svaret igen med et lockoutvarsel af hele 440.000 offentligt ansatte.

  Netop arbejdsgivernes voldsomme optrapning af konflikten falder dog ikke i god jord hos befolkningen. Det viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet Epinion.

  Hele 64 procent mener, at det er urimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet. Omvendt svarer 65 procent af befolkningen, at det er en rimelig markering, at pædagogerne strejker i 10-12 kommuner for at sikre tilfredsstillinde løn- og arbejdsvilkår.

  Undersøgelsen er gennemført fra den 9. marts – 14. marts, og Epinion har spurgt 1011 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.

  ”Vi mener, at arbejdsgiverne har optrappet konflikten med en lockout, der nærmest minder om en knockout til alle offentligt ansatte. Arbejdsgiverne er slet ikke opmærksomme på det særlige ansvar, som de har i overenskomstforhandlingerne. Og deres voldsomme lockout vil ramme alle danskere hårdt, hvis der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

  De aktuelle overenskomstforhandlinger er blandt andet brudt sammen, fordi arbejdsgiverne nægter at give offentligt ansatte en ordentlig lønfremgang. Innovationsminister Sophie Løhde har udtalt, at offentligt ansatte er mere interesserede i at tage end at give, og KL’s Michael Ziegler mener, at en lønstigning ligefrem vil koste 5.000 stillinger i det offentlige.

  I undersøgelsen fra Epinion er der dog stor opbakning til en bedre løn i det offentlige. Således svarer 66 procent, at velfærdsmedarbejdere som pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter får for lidt i løn. Og hele 79 procent svarer, at de har forståelse for, at pædagoger kæmper for højere løn.

  En lockout kan tidligst træde i kraft den 10. april.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!