Lørdag d. 25. januar 2020 - �rgang 14

Jeld-Wen og Logstor går sammen om stort åbningsarrangement


Lørdag i uge 9 skydes årets kulturuge i Vesthimmerland i gang, hvor nabovirksomhederne Jeld-Wen og Logstor i fællesskab lægger spændende rammer til et af Danmarks bedste live-bands, Grarup Allstars og den folkekære duo, Lasse & Mathilde.


Lokalnyheder Flere nyheder

Op- og nedtur for Aars

Håndbold: Med uafgjort mod Nørre Djurs tabte Aars et skridt i topkampen.


Sportsnyheder Flere nyheder

Far og søn dræbt i tragisk trafikulykke

To personer dræbt i soloulykke.


Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • The day, that Farsø died!!!The day, that Farsø died!!!22-01-2020

  Læserbrev: N. J. Kruse, Fjordgade, Løgstør, skriver:

  The day, that Farsø died var den dag, da Vesthimmerlands Kommunes Byråd hamrede en pæl igennem Farsøs muligheder for at udvide deres handelsområde ved ikke at  tillade, at Netto fik lov til at opføre et supermarked overfor et bestående ALDI - Ups!!!!

  Nå, såfremt farsøboerne skulle gå glib af et handle i en Netto-butik, så er der jo IKKE LANGT TIL NETTO I AARS!!!

  Kære byrødder -  Se i øjnene, at I er oppe imod Salling Group, som I ikke kan matche, idet de har helt deres faste koncept hvad angår placering af deres butikker angår.  Modsat bliver de væk. og så har byrådet sejret " ad helvede til"

  Ifølge byrådet er beslutningen begrundet i, at beskytte Rådhus Centret i Farsø imod udefra kommende kræfter i skikkelse af et Netto. Har byrødderne glemt at "stikke en finger i jorden" og at lodde forholdene i andre indkøbsentre i byer  af størrelse som Farsø. Såfremt ville i kunne opleve, at der desværre er "gennemtræk" med kalkede ruder med teksten "til leje" i alt for mange af de mindre centre. Med andre ord, er center-tanken i retræte - sådan blot til oplysning forstås!

  Såfremt det måtte undre, at jeg som løgstørianer kymrer mig så meget om Farsøs trivsel og fremtid skyldes det bl.a. at jeg frygter, at nogle smitsomme kommunale vira måtte nå Løgstør?

  Vedhæftet:  Enhver lighed imellem billedet og et møde i  Vesthimmelands Kommunes Byråd beror på en tilfældighed!

 • Muslinger skal forbedre miljøet i de sårbare fjorde20-01-2020

  Muslinger er rigtige gode til at rense fjorde for næringsstoffer. Opdræt af muslinger fjerner samtidig alger og bidrager således til klarere vand. Dermed kan ålegræs brede sig længere ud i fjordene til gavn for naturen, biodiversitet m.m. Muslinger kan dermed udnyttes i kampen for et bedre vandmiljø og samtidig bringe næringsstoffer tilbage til landbrugsproduktionen, skriver Limfjordsrådet i en pressemeddelelse. 

  I overensstemmelse med verdensmålene skal vi sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder. Det er en stor opgave, vi har foran os, hvor nye forretningsmodeller påkræves i takt med en øget grøn omstilling.

  Miljømuslinger og den grønne omstilling

  I forhold til at recirkulere næringsstoffer, og sikre god miljøtilstand i Limfjorden og andre af vores sårbare fjorde er der et stort potentiale i opdræt af miljømuslinger som marint virkemiddel. Når muslinger bliver høstet, bringes næringssalte – der oprindeligt er tabt fra land – tilbage til land, og opdræt af muslinger repræsenterer derfor et helt fundamentalt eksempel på cirkulær økonomi. Anvendelsen af muslinger kan f.eks. være økologisk dyrefoder. Det faglige grundlag er på plads, men der er forsat behov for en afklaring / beslutning vedr. en forretningsmodel, som i hvert fald for en periode kan honorere den miljøeffekt, som sådanne muslingeopdræt bidrager med fortæller Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

  Miljømuslinger skal godkendes som virkemiddel

  Det er de nationale politikere der skal tage stilling til, hvor meget muslinger skal bruges som virkemiddel. For at sikre at beslutningsgrundlaget for implementering i tredje vandplanperiode kan komme på plads har Limfjordsrådet derfor inviteret en række Folketingspolitikere til et temamøde på Christiansborg den 22. januar om opdræt af miljømuslinger og mere generelt marine virkemidler i relation til cirkulær blå økonomi. Miljøministeren vil indlede og forskere fra DTU-Aqua, Århus Universitet samt Københavns Universitet vil holde oplæg og svare på faglige spørgsmål således, at beslutningsgrundlaget for implementering af miljømuslinger som virkemiddel i tredje vandplanperiode kan komme på plads.

  Synergier i miljøindsatsen – Der skal tænkes i helheder

  Synergitænkning er grundlæggende for Limfjordsrådets arbejde og vi ser i ovenstående nogle gode perspektiver, herunder muligheden for at skabe flere arbejdspladser til gavn for miljøet slutter Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

 • Stop gen-centraliseringen, Mette F.!16-01-2020

  Læserbrev: Marie Bjerre (V), medlem af Folketinget skriver:

  Inden valget lancerede Socialdemokratiet et såkaldt nærhedsudspil med titlen ‘Nærheden tilbage’. Udspillet rummer en række initiativer og ikke mindst et løfte om at ville færdiggøre den tidligere regerings planlagte udflytninger af statslige københavner-arbejdspladser. Nu er den socialdemokratiske regering imidlertid vendt på en tallerken – og er pludseligt begyndt at trække statslige arbejdspladser tilbage til hovedstaden. 

  I december valgte Landbrugsstyrelsen at lade dens vicedirektør arbejde fra København – langt væk fra marker og mejetærskere – selv om styrelsen har til huse i Augustenborg på Als. Og nu har regeringen så bebudet, at den vil lade 20 ansatte fra Ankestyrelsen, der ellers hører hjemme i Ringsted, gøre som Landbrugsstyrelsens vicedirektør – og arbejde fra hovedstaden. 

  Det ærgrer mig meget, at Socialdemokratiet – om end drypvis – tilbageruller udflytningen af statslige arbejdspladser. Ja, jeg frygter faktisk, at de to eksempler kun er de første i rækken af en egentlig gen-centralisering af statslige arbejdspladser. Og en sådan øvelse ville være uheldig af flere grunde. For det første skader det balancen mellem land og by. Hvis det skal være mere attraktivt at bo og arbejde i provinsen, skal der jo også være jobs. For det andet kan statsadministrationen ikke være tjent med det rod, som en evig flytten-frem-og-tilbage givetvis giver anledning til. Det forringer de statslige ansattes arbejdsliv og fører sandsynligvis til dårligere sagsbehandling. Og endelig, for det tredje, er det store flyttecirkus helt garanteret ikke gratis. Det kan ikke passe, at de danske skatteydere skal betale for det offentliges nytteløse nomadevandring. 

  Så kære Socialdemokrater – og kære Mette Frederiksen: Vil I ikke være så venlige at stoppe med den galimatias det er at flytte frem og tilbage på de statslige arbejdspladser? Det kan godt være, at Socialdemokrater og Venstre-folk ikke kan blive enige om alt. Men vi må da kunne enes om, at flytteræset er en dårlig idé. Det mener Venstre i hvert fald. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!