Søndag d. 17. februar 2019 - Årgang 14

Udviklingsdag i Løgstør Roklub


30 medlemmer i Løgstør Roklub brugte det meste af lørdagen på blive mere sikker på vandet og lære nye fif til roning på land.


Lokalnyheder Flere nyheder

Fodbold og stadionplatte i Vindblæs BoldklubSportsnyheder Flere nyheder

Efterlyst 30-årig mand er fundet i god behold i Løgstør


Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Ind- & Udland

Læserbreve

 • Også Løgstør og specielt Nibe bliver hårdt ramt af støj fra kæmpemøllerneOgså Løgstør og specielt Nibe bliver hårdt ramt af støj fra kæmpemøllerne16-02-2019

  Allan Grutt Hansen, gæsteforsker, AAU, skriver:

  Når vi sidder heroppe på toppen af Næsborg og nyder den 180 graders æstetisk smukke udsigt over land og fjord til alle de eksisterende vindmøller i horisonten, som sætter det utrolige natursceneri i langt større perspektiv, end hvis møllerne ikke var her, ser vi et stykke Danmark i rivende grøn udvikling. Jeg skal forsøge at komme med en så objektiv videnskabelig - men også vidneforklaring som overhovedet muligt på forholdene omkring Nørrekær Enge vindmøllepark. Jeg vil gerne pointere, at jeg ikke har nogen partsinteresse hos nogen som helst og gerne vil holde mig helt neutral.

  Se læserbrevet i sin fulde længde her

 • Er Knud Kristensen frifundet for manglende habilitet?13-02-2019

  LÆSERBREV: Per Bisgaard (V), Per Bach Laursen (V), Palle Jensen (A), Uffe Bro (A), Kirsten Mosgaard (Borgerlisten) og Theresa Berg Andersen (SF) skriver:

  Det Konservative Folkeparti og deres gruppe i byrådet i Vesthimmerlands Kommune har i den sidste tid angiveligt været optaget af at give offentligheden et indtryk af, at Knud Kristensen helt og holdent er blevet frikendt for de mange sager om inhabilitet.

  Økonomiudvalgsmedlemmerne i den sidste periode, nemlig Per Bisgaard, Per Bach Lauersen, Palle Jensen, Uffe Bro, Kirsten Mosgaard og Theresa Berg Andersen ønsker i den anledning at korrigere den rosenrøde omtale af Knud Kristensen. Det er der især to grunde til.

  For det første må vi konstatere, at hele sagen om Knuds Kristensens habilitet eller mangel på samme, startede i det daværende Økonomiudvalgs møde den 14. september 2016, hvor Knud Kristensen ikke talte sandt om sit ejerskab til det daværende Hotel Himmerland, Himmerlandsgade 35, Aars. Først sagde han, at ejendommen var blevet solgt, hvilket vi kunne konstatere ved udskrift af tingbogen ikke var sandt. Dernæst sagde han, at det var aktierne i det af ham 100% ejede selskab (der ejede bygningen), der var blevet solgt, hvilket vi kunne dokumentere ved udskrift af aktieselskabsregistret, ej heller var sandt.

  Han fastholdt imidlertid, at han ikke var inhabil. På trods heraf erklærede vi ham inhabil og sendte ham udenfor døren. Efterfølgende spurgte han tilsynsmyndigheden, om vores beslutning var korrekt. Han fik at vide, at vores beslutning var korrekt, da han uden tvivl havde været inhabil.

  For det andet, mener vi, at man ikke kan konkludere, som de konservative gør på tilsynsmyndighedens svar på Anette Valgrens påstande om Knud Kristensens inhabilitet på en række andre områder. Myndigheden konkluderer nemlig ikke, at Knud Kristensen ikke havde været inhabil, men at man ikke vil behandle sagerne, da der ikke – på det foreliggende grundlag – kan rejses en tilsynssag.

  Det kan betyde, at Knud Kristensen ikke har været inhabil i disse sager, men det kan også betyde, at sagerne ikke har været godt nok oplyste, men alligevel så oplyste, at man ikke på myndighedens eget initiativ vil forfølge sagerne.

  Vi føler til sidst trang til at præcisere, at vi på ingen måde har været part i denne sag sidste sag.
   

 • Borgerne kommer til at betale prisenBorgerne kommer til at betale prisen08-02-2019

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, Vilsted, folketingskandidat for SF, skriver: 

  I de nordjyske kommuner har vi igennem mange år haft et fantastisk tilbud til børn og voksne med sprogvanskeligheder eller hjerneskader, kaldet Taleinstituttet. Det har til huse i Aalborg.

  Jeg kender stedet og mennesker, som har fået hjælp derude, og det er et FANTASTISK sted, med meget kompetente ansatte - til gavn for hele Nordjylland. Vi har benyttet tilbuddet i Vesthimmerland til de borgere, som har haft behovet.

  Alle kommuner i det nordjyske har bidraget til stedets eksistens, altså betalt til drift o.lign.

  Men nu skal det åbenbart være slut, mente bestyrelsen i KKR idag. Her sidder bl.a. borgmestrene for de nordjyske kommuner. Jeg deltog også som repræsentant for SF. Jeg kunne ikke stemme for forslaget og mener, at kommunerne fortsat skal bidrage økonomisk til stedets eksistens, til gavn for alle nordjyder.

  Det er svært at gennemskue konsekvensen af, at et sådan tilbud forsvinder. Flere kommuner vil løfte opgaven selv. Andre vil købe ydelsen af Aalborg kommune, hvis det bliver muligt.

  Jeg tror, det ender med, at vores borgere kommer i klemme. Og en ekspertise vil gå tabt. Det bliver borgerne, som kommer til at betale prisen.

  Aalborg tilretter selvfølgelig nu tilbuddet til deres borgere i kommunen. Hvis andre kommuner skal bruge plads, må vi jo bag køen. For vi kan jo støde på komplekse problemstillinger, hvor der skal den helt rigtige ekspertise til, og den har taleinstituttet.

  Ærgerligt for de, som har behov, og ærgerligt for Nordjylland, som ellers stod stærk på dette område.

 • Tænk jer nu grundigt om08-02-2019

  Anders Bloksgaard, Formand for Løgstøregnens Turistforening af 1930, skriver:

  Det burde ikke komme bag på nogen, at Vesthimmerlands Kommune ligger midt i Limfjorden. Det kommer forhåbentlig heller ikke bag på nogen, at netop Limfjorden indtager den centrale rolle i forhold til kommunes turisme. Langt størstedelen af Vesthimmerlands ca. 2500 sommerhuse er placeret ved Limfjorden, hele 70 % af kommunens campingpladserne er placeret i kystnærhedszonen, og foruden naturperlen Livø finder man attraktive havne i Løgstør, Rønbjerg og Hvalpsund.

  For bysamfundene Løgstør, Farsø og Hvalpsund er Limfjordens nærhed afgørende. Hoteller, restauranter og attraktioner baserer deres eksistens på turismen. I handelslivet - især i Farsø og Løgstør - er det ikke småpenge, der glider ned i de handelsdrivendes lommer, når sommerhusgæster og andre turister ved Limfjordens vande skal købe ind af stort og småt. I virkeligheden er turismen medvirkende til, at man trods alt stadig har et varieret handelsliv i en tid, hvor de store byer og internethandel udgør en stadig større udfordring for det lokale handelsliv.

  I disse dage arbejder man så på at etablere en ny turiststuktur. De kommunalt finansierede turistorganisationer, har hidtil opereret inden for de kommunale grænser, men skal nu i centraliseringens navn fusioneres til noget større. Den umiddelbare plan er at fusionere Vesthimmerland med kommunerne Rebild og Mariager Fjord.

  Set fra en egn, hvor turismen er af afgørende betydning, bekymrer det os, hvordan man vil brande Limfjorden, Rold Skov, Rebild Bakker, Mariager Fjord, Livø, Kattegats Østkyst, Mariager by, Hobro og Løgstør - for blot at nævne nogle af forskellighederne - som en homogen størrelse. Meget tyder på, at man må skyde med spredehagl i stedet for riffel, når man skal have overbevist gæsterne om områdets fortræffeligheder.

  At centraliseringen nu også skyller ind over turistområdet er vel uundgåeligt. Men har man undersøgt mulighederne til bunds?

  Har der været følere ude ved potentielle samarbejdspartnere, der ligesom Vesthimmerland har Limfjorden som krumtap i turismen? Har man eksempelvis undersøgt mulighederne for et samarbejde med Skive, der gør en kæmpe indsats for at profilere sig på Limfjorden? Har man undersøgt potentialet i et Vesthimmerland - Mors samarbejde? Eller holder man blot stædigt fast i de døende nordjyske regionsgrænser?

  Sikkert er det, at regionsgrænserne rager turisterne en høstblomst.

  Vesthimmerlands Kommune har ved adskillige lejligheder udpeget Løgstørs betydning for turismen som noget særligt. Sikkert er det da også, at turismens betydning for både den løgstørianske og vesthimmerlandske økonomi er massiv. I 2017 rundede turismeomsætningen i Vesthimmerlands Kommune 703 mio. kr. Den bidrog med over 1040 årsværk, og ikke mindre end 296 mio. kr. fandt efterfølgende vej til det offentlige i form af skatteindtægter.

  I forhold til både arbejdspladser, handelsliv og turisterhvervet er der for meget på spil til, at man ikke indtænker Limfjorden som et bærende fundament i en kommende struktur. Alt andet ville være at skylle arvesølvet ud i centraliseringens hellige navn.
   

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!