Onsdag d. 3. juni 2020 - �rgang 15

Kommunen køber jord til 70 byggegrunde


Byrådet har forhandlet et jordkøb i hus ved lystbådehavnen i Hvalpsund.


Lokalnyheder Flere nyheder
Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Nu investerer vi igen i folkeskolen03-06-2020

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, SF, stedfortræder i Folketinget, skriver:

  Nu er pengene til at styrke folkeskolerne endelig på vej til kommunerne. 

  Regeringen har med støttepartierne og Å indgået en aftale, der skal give 275 millioner kroner ekstra til at ansætte flere lærere i folkeskolerne i 2020. 

  I Vesthimmerlands kommune betyder aftalen, at der i 2020 vil være 1,8 millioner kroner til flere lærere. Det glæder mig rigtig meget. 

  Beløbet er udregnet på baggrund af 3699 elever i Vesthimmerlands kommune og vil kræve godkendelse i finansudvalget. 

  Jeg syntes at det er fantastisk at se, at efter årevis med besparelser på området, bliver skolerne endelig prioriteret. Der bliver nu mere tid til børnene og bedre vilkår for lærerne, 

  skolerne har længe haft brug for et løft og nu er vi i gang. 

  For vores undervisningsordfører Jacob Mark har det været vigtigt, at pengene skulle øremærkes til ansættelse af flere lærere, så midlerne kommer ud i klasserne og giver folkeskolen et løft:

  ”Der er hårdt brug for flere lærere på skolerne, hvor dagene er blevet længere, og klasserne er blevet større. Det er derfor godt, at vi med den her aftale sikrer, at pengene rent faktisk bliver brugt på flere lærere, så man vil kunne mærke et reelt løft helt ude i klasselokalerne,” siger Jacob Mark. 

  Selvom vi i SF er glade for aftalen, mener vi også at vi ikke er i mål: 

  ”Vi er ikke færdige med at styrke folkeskolen efter mange års besparelser. Der er stadig behov for, at lærerne ikke skal undervise for store klasser, for flere timer med to voksne og kortere skoledage. Men nu er vi i gang, og det er vigtigt. 

  Beløbet vil gradvist stige og vil i 2023 være på 807 millioner kroner i 2023 og frem.  

 • Tak til Mor Danmark!02-06-2020

  Læserbrev. N. J. Kruse, Fjordgade 6, 9670 Løgstør, skriver:

  - alias statsminister Mette Frederiksen, der samstemmende med hendes politiske  støttepartier reagerede prompte, da "frø af ugræs var føget over hegnet" i skikkelse af corona-pandemien. Her var ingen nølen, men en nødvendig resolut handling i skikkelse af at lukke nationen ned. Det var et enigt folketing, der stod bag beslutningen, men der kom desværre skår i enigheden, da det - med Jakob Ellemann-Jensen (V) spidsen (må hans sokker krybe i vask!) i al sin gru gik op for ham, at Mette F.s popularitetskurve steg faretruende!! Selv det store udland gav sympatitilkendegivelser over Mettes mod og handlekraft "Hvad gør vi nu, lille du?" Jo sædvanen tro leder opositionen med lys og lygter efter en eller anden fod- eller procedurefejl, begået af regeringen, som man kan hænge regeringen op på. Skulle en sådan forefindes er den naturligvis tilgivet i lyset af det altoverskyggende problem - befolkningens helbredstilstand, der kræver omgående handling og stillingtagen, en stillingtagen, der må hvile på regeringen, og ikke på eks. Statens Serum Institut m.fl. som jeg jeg har dyb respekt for, men hvis opgave er at oplyse den siddende regering om tilstanden p.t. og overlade den videre beslutning til beslutningstagerne - regeringen!

  Og så er Danmark kommet i den lykkelige situation, at landet forhåbentligt skal lukke op igen. Det bliver en vanskelig beslutning, idet vandene er delte. Jeg har fuld forståelse for, at mange ønsker landet tilbage til normale tider - ingen tvivl om det, men der er utroligt vigtigt at kende de eventuelle konsekvenser. Følelserne har fået frit spil, og der er iblandt nogle, der har hængt fornuften til tørre på stumtjeneren - smittefaren er jo ikke overstået endnu. Det mest rystende eksempel på uforstand overværede jeg, da jeg i TV så og hørte en borgmester i en sydjysk kommune sige: "Vi skal have den Dansk-Tyske grænse åbnet omgående af hensyn til tyske turister i Danmark - og jeg tager det fulde ansvar!! At tænke sig, at det kulle times mig at opleve Kristi genkomst - og så i skikkelse af en borgmester. Gad vide om en "kæde" efterfølgende skifter ejermand??

  Fuld forståelse for regeringens forsigtige genåbnings-plan, og en indlysende aversion mod at åbne landets grænser for svenskerne . De kørte jo deres eget noget tvivlsomme program. I øvrigt under det mig, at Sverige ikke gjorde som tidligere op til en verdensomspændende katastrofe - Udbruddet af 2. verdenskrig 1940- at erklære sig neutrale? Det virkede jo tilsyneladende  ganske udmærket dengang - for Sverige??? Ups!:-);-)=-O:-X

   

 • Skru op for klima-ambitionerne og ned for CO2-udledningen i Vesthimmerland02-06-2020

  Læserbrev af Niels Heebøll (byrådsmedlem), Theresa Berg Andersen (vikarierende MF-er) og Karen Clausager (vikarierende byrådsmedlem), SF Vesthimmerland:

  Danmark har på nationalt plan besluttet at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod 2030. Det mål kan vi kun nå hvis alle løfter i flok. Stat, virksomheder, organisationer, private og ikke mindst kommuner skal alle gøre deres til at vi kan nå målet. I Vesthimmerlands Kommune har vi en Plan- og Bæredygtighedsstrategi, der beskriver hvad kommunen vil arbejde med når det gælder bæredygtig udvikling. Der er bla. indgået en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger og fra offentlig transport. Det er rigtig fint, men vi skal videre:

  I SF foreslår vi at skrue op for de kommunale ambitioner. Vi skal ikke kun se på kommunen som en virksomhed, der – selvfølgelig – arbejder på at reducere CO2 udslippet fra rådhuse, skoler og plejehjem. Vi skal se på hvordan vi kan få alle i kommunen med.

  Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune motivere og inspirere borgerne og virksomheder til at tænke og handle mere klimavenligt?

  Det kunne fx være ved at lokalplanlægge for mere 0-energi byggeri og passivhuse. Boligudstykninger der skal være CO2-neutrale både i anlægs- og driftsfasen. Vi kunne forestille os at grundene i disse udstykninger blev solgt til en lavere pris, så der var en økonomisk gulerod ved at bygge klimavenligt. Der kan trækkes på masser erfaringer fra resten af landet og verden. Vi kunne kigge på mulighederne for flere lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, hvor lavtliggende landbrugsjord tages ud af omdrift, og udledningen af drivhusgas på den måde reduceres. I Kommuneplanen skal vi, udover vindmøller, have en overordnet plan for alle former for vedvarende energi, fx solenergi.

  Der er masser af steder at tage fat, og SF foreslår at Byrådet snarest tager fat på at få lavet en plan for hvordan vi i Vesthimmerland kan være med til at få Danmark i mål med en 70% CO2-reduktion inden 2030.

 • Stolpedalsskolen – En demokratisk institution i EU!26-05-2020

  Læserbrev: Af Jakob Dyrman, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune (V), Banegårdsvej 11, 9600 Aars:

  De sidste dages hype omkring Stolpedalsskolen i Aalborg og den måde de tog imod den siddende statsminister Mette Frederiksen på - synes at være totalt ude af proportion. På flere sociale medier sammenligner fremtrædende politikere hilseseancen på Stolpedalsskolen med nordkoreanske tilstande! Den lader jeg lige stå et øjeblik, mens jeg beder læseren om at lukke øjnene og se for sit indre, hvordan rædselsregimet Nordkorea behandler sine egne borgere.

  Indslaget som i første omgang blev vist kortvarigt i både regionale og landsdækkende nyhedskanaler, har nu igen nået de landsdækkende nyhedskanaler på grund af denne hype. Vi taler altså her om en demokratisk institution, en folkeskole, der uden tvivl underviser sine elever i almen dannelse og i mange forskellige politiske ideologier. At man så drister sig til at kalde det for nordkoreanske tilstande er en direkte hån mod det Danmark står for i forhold til Nordkorea.

  Jeg kunne forstå, hvis man fra samme politikeres side rettede sin kritik mod hilseseancens hovedperson Mette Frederiksen, og den måde hun har ageret og reageret på i disse Coronatider. Og nej jeg tænker ikke på om hun har handlet korrekt i forhold til at lukke Danmark ned. Det jeg taler om er de tiltag eller mangel på samme internt i EU, som får Danmark til at stå i et ekstremt dårligt lys! Vi står i en stor krise, som er forårsaget af Covid19.

  I starten af april måned udtalte den socialdemokratiske udenrigsminister Jeppe Kofoed, at Danmark ikke skulle sende ekstra medicinsk hjælpeudstyr til Italien og Spanien. Samtidig sagde han, at det er vigtigt at EU’s medlemslande står sammen og samarbejder om den sundhedsmæssige og økonomiske genopretning, vi står overfor i et internationalt perspektiv. Omkring en måneds tid efter udtaler Mette Frederiksen så, at Danmark ikke vil bidrage til hjælpepakker internt i EU, hvor Italien og Spanien vil være to af de lande, som har ekstra hårdt brug for en økonomisk håndsrækning.

  Her er det jeg på ingen måde forstår de to udsagn – vi vil gerne EU-samarbejdet, men vi vil ikke konkret hjælpe de sydeuropæiske lande, som er hårdere ramt af Coronasituationen end vi selv er? Sagt på en lidt anden måde og med lånte ord, så kan vi lave de mest beundrede nationale hjælpepakker i verden i Danmark, men vi vil alligevel blive ekstremt hårdt ramt af et opbrud i eurozonen.

  Et opbrud som vi med socialdemokratiet og Mette Frederiksen i spidsen ikke mener vi skal bidrage til at eliminere. Et opbrud som i den grad kan ramme Danmark som en boomerang af økonomiske dimensioner, hvis ikke vi hjælper EU-medlemslandene på rette økonomiske vej! Se det synes jeg er værd at kritisere i stedet for at kritisere en folkeskoles hilseritual til landets statsminister!

 • Kerneopgaven i sundhedsvæsenet26-05-2020

  Læserbrev: Pia Buus Pinstrup, medlem af regionsrådet i Nordjylland og byrådet i Vesthimmerlands Kommune for Det Konservative Folkeparti:

  Antallet af administrative ansatte i sundhedsvæsenet har været markant stigende gennem de seneste år. Frontpersonalet, også kendt som "de varme hænder", har jeg hørt råbe op længe og stille det enkelte, men gode spørgsmål: "Hvad kan vi bruge alle disse administrative medarbejdere til og er de til glæde for patienterne?"

  Sandheden er, at vi bruger en anseelig del af vores driftmidler i såvel region som kommune på vores administrative ansatte. Penge og skattekroner som vi kunne have tilført i frontlinien. Men som politiker er jeg altid blevet forsikret om, at en stor del af udviklingen i det offentlige sker netop gennem det administrative lag.

  Vi er utroligt nok kommet igennem Covid19 krisen uden at tingene kollapsede ude i frontlinien. Tværtimod, så har alle på gulvet i sundhedsvæsenet nok mærket at der blev rykket tættere sammen om selve opgaven. Vi så eksempelvis, hvordan sygehuset i Farsø i løbet af en uge var gået fra at være regionens største ortopædkirurgiske kapacitet til at omstille sig til at modtage 108 corona patienter. Fokus ude i frontlinien har netop været kerneopgaven – nemlig at behandle og pleje de patienter og borgere der har brug for det.

  Vi har hermed fået bevist at sygehusene er nogle veldrevne, effektive og omstillingsparate supertankere, der lynhurtigt kan agere i forhold til den nødvendige situation.

  Vi kan bestemt ikke undvære administrative medarbejdere til så stor en virksomhed som Regionen er, men at biksen tilsyneladende kan køre helt upåvirket videre uden alle de såkaldte "kolde hænder" er alligevel tankevækkende.

  At driften er lykkes under Covid19 kan vi kun tilskrive frontpersonalet. Jeg synes dette giver stof til eftertanke forudfor de kommende budgetforhandlinger.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!