Søndag d. 17. oktober 2021 - �rgang 16

Synder endte i galgen ved Middelalderdage på Vitskøl Kloster


Masser af middelalder på Vitskøl Kloster i weekenden.


Lokalnyheder Flere nyheder

Vellykket distanceridestævne i Ranum


Ranum Ridtet trak 102 ryttere og heste til start på distancer fra 5 til 55 kilometer.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Lad pengene følge barnet17-10-2021

  Læserbrev fra Anne-Marie Jørgensen, byrådskandidat for Kristendemokraterne, Ranumvej 10, Vilsted, 9670 Løgstør:

  Langt de fleste børn i alderen 1-3 år bliver i dag passet i institution eller dagpleje. Det er rigtig godt at der nu er kommet fokus på normeringen, så der bliver taget godt hånd om de yngste børn.

  Vi i KD vil gerne have at pengene følger barnet, så forældre kan vælge, hvilken form for pasning ens barn skal have. Ud over pasning uden for hjemmet vil vi gerne, at forældre får mulighed for at passe sine børn i op til et år hjemme. Dette gælder børn op til 3 år.

  I flere kommuner kan man få et økonomisk tilskud op til 80 % af det en plads koster i den billigste form for pasning. Vi vil gerne have yngre familier flytter til kommunen. Flere yngre familier efterspørger muligheden for at få tilskud til at passe sine yngste børn hjemme. Derfor vil vi i KD arbejde for at det bliver en mulighed i Vesthimmerland.

 • Ro på i folkeskolenRo på i folkeskolen15-10-2021

  Læserbrev af Henning Josefsen, byrådskandidat for SF, Viborgvej 191, 9670 Løgstør:

  Der er vist ikke nogen offentlig institution, der lige nu er så detailstyret fra Folketingets side som folkeskolen. Det blev den med den såkaldte skolereform i 2014.

  Der er reelt kun to markante skolelove inden for de sidste ca. 100 år, som man bør lægge mærke til.

  Den første er loven af 1958 med den tilhørende ”Blå betænkning”. Selv om den ”kun” reelt var en revision af 1937-loven, fik den skelsættende betydning for den samfundsudvikling, der var i gang på det tidspunkt. Den blev startskud til en hidtil ukendt (positiv) uddannelsesbevidsthed her i landet. Det kan bl.a. aflæses af den frivillige tilslutning til folkeskolens undervisning i de ældste klasser – som dengang ikke var obligatorisk. Økonomisk set afspejles den i uddannelsessektorens andel i nationalproduktet, hvor procenten i perioden 1950 – 1980 voksede fra 2 % til 6 – 7 %.

  Det var først og fremmest lærernes opgave at realisere lovpakken – at omsætte den til undervisning. Og et centralt omdrejningspunkt var den enkelte lærers metodefrihed, som havde dybe historiske rødder.

  Den anden er skolereformen i 2014. New Public Management-spøgelset dukkede desværre også op her, som det har gjort så mange andre steder i det offentlige system – og til så megen skade. Nu var der ikke bare en rimelig detaljeret formålsparagraf som hidtil. Nej, nu blev der også indført flere tusinde læringsmål, nationale tests, elevplaner, kvalitetsrapporter, længere skoledage o.lign. – oven i karaktererne selvfølgelig. En voldsom central styring fra statens side, og sikke et bureaukrati.

  Dermed var den enkelte lærers metodefrihed sløjfet.

  Da reformen blev evalueret med ikke mindre 56 evalueringsrapporter dumpede den med et brag på alle de områder, politikerne havde opstillet. Ingen faglige forbedringer, ikke forbedret trivsel og ikke bedre afgangskarakterer. Nogle politikere havde dog mod og mandshjerte til at indrømme, at eleverne var blevet svigtet.

  At reformen dumpede med et brag skyldes dårlig politisk håndværk med udgangspunkt i New Public Management-tænkningen om alt skal kunne måles og vejes og sættes i skemaer – ja, nærmest politisk makværk. Det var ikke lærernes skyld. Og det er eleverne, der lider under makværket.

  Det er Folketingets opgave at gøre det godt igen, men det kan man jo aldrig vide, hvornår det sker. I mellemtiden må kommunerne gøre alt for at understøtte, at der bliver så meget ro på i folkeskolerne som muligt. Vi skal være med til at udvikle børnene og de unge, så de bliver robuste nok til at leve i den verden, der er nu og som kommer. Vi skal sikre, at de bliver livsduelige. Det er de næste generationer, der ”spilles ludo” om.

  Måske skulle politikerne vove pelsen for en gangs skyld og bl.a. lade sig inspirere af gamle Christen Kold fra Thisted for på den måde at få historiens vingesus ind over.

 • Styrk samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger og apotekerStyrk samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger og apoteker14-10-2021

  Læserbrev af Erik Stagsted, byrådskandidat for Socialdemokratiet, Gattensmindevej 10, 9670 Løgstør og Mogens Ove Madsen, regionsrådskandidat for Socialdemokratiet, Fladhøjvej 14, 9600 Års:

  Vi har en vision om, at især de ældre borgeres møde med sundhedsvæsenet skal være sammenhængende, borgernært og særdeles gennemskueligt. Uanset om man møder kommunen, hospitalet, psykiatrien eller almen praksis.

  Udgangspunktet skal være de behov og mulige udfordringer den enkelte borger har, og lader det være afsættet for det videre arbejde.

  I denne forbindelse kan man godt skele til Regionens udviklingsprogram Nye veje, der har været forankret i en tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der har blandt andet været drevet almen medicinske tilbud på Mors.

  Et eksempel til efterfølgelse i Vesthimmerland er "Vi piller ved pillerne". Her er der gode erfaringer med at borgere er blevet tilbudt en medicingennemgang ved en farmaceut i samarbejde med en læge.

  Formålet er at forbedre borgernes sundhed og samtidig sikre borgeren en meget bedre forståelse af egen medicin. Indsatsen skal samtidig bringe farmaceuter i spil i som en ny faglighed i almen praksis.

  Et konkret eksempel af en medicingennemgang førte til at en ældre patient fik ændret sin medicin så den frem for at forebygge blodpropper i hjernen forebygger blodpropper i hjertet, hvor borgeren er mest udsat. Samtidig fik borgeren frataget sovemedicin som ingen virkning har, men som fortsat giver bivirkninger.

  En god begyndelse, vil være at fokusere på alle plejehjemmene, da der som regel, anvendes alt for meget medicin til beboerne.

  Der kan ofte fortælles, af pårørende, at beboere på plejehjemmene, kun har meget lidt medicin med i" kufferten" ved indflytningen. Mængden øges...nogle gange betydelig...inden for det første år som beboer. Dette er ikke acceptabelt!

  Et skift af lægemiddel kræver, at en praktiserende læge ændrer recepten. Vi ser for os at vi kan skabe et formaliseret samarbejde mellem kommunen, praktiserende læger og apoteker for at spare tid for både apoteket, lægen og patienten, men også for at reducere udgifterne til medicin.

 • Venstre vil sætte markedskræfterne ud af spilVenstre vil sætte markedskræfterne ud af spil14-10-2021

  Læserbrev af Allan Ritter - byrådsmedlem for konservative:

  Svar på læserbrev fra Jimmy Støttrup Jensen “ stadionområdet og de mange muligheder”

  Kære Jimmy

  Jeg har læst dit læserbrev, og er da mildest talt rystet. Du tror slet ikke på markedet, men efterlader det indtryk, at systemet er bedst til at vide, hvad borgerne vil. Kan helt komme i tvivl, om du har ramt det rigtige parti, eller om du skulle have været helt ude på venstrefløjen?

  Jeg er enig med dig i, at det er et unikt område, der nu bliver mulighed for at komme til at bo og udleve sin hus drøm i.

  Her ophører enigheden så. Det der er lagt op til er at udbyde arealet, så en privat investor kan byde ind. Det skal selvfølgelig sælges til en pris, som kommunen selv kunne have tjent på området ved at udstykke det. "Forretning" for en privat investor ligger i: billig byggemodning, kloak, varme, vej osv. Det er min erfaring, at de er bedre til at få det markedsført og solgt.

  Du skriver, at “politikerne vil bestemme, hvordan boligerne skal se ud”. Hvordan du kan tolke det sådan, er mig simpelthen en gåde. Der er lagt op til, at der etableres en allé ned gennem området - så der sikres et udsyn ned mod fjorden til gavn for byens borgere. Så er der lagt op til, at der på området kan bygges i højden og i mindre boliger og grunde. Nemlig typisk det, som seniorerne efterspørger. Med andre ord et område med frie muligheder. Så det er rigtigt, at en privat køber, så skal komme med et oplæg på, hvordan han ser området.

  Du tager så udgangpunkt i den præmis, at de vil bygge noget ingen vil have. Jeg kan berolige dig med, det vil de ikke. Her er der faktisk nogen, der har hånden på kogepladen, og de bygger naturligvis det, som der er kunder til. Er der stor efterspørgsel på villagrunde, tæt lav byggeri på den bagerste del, ja så kan jeg garantere dig, at det er det, der vil blive lavet.

  Jeg er af den overbevisning, at de allerbedste til at ramme det, markedet ønsker, er private, der skal leve af det.
  Du skriver, det er den lette løsning, det lever jeg gerne med, at du kalder det. Jeg syntes faktisk, at vi har lavet noget, som er mere visionært og kan blive rigtig godt for Løgstør og Vesthimmerland.

  Kommer der ikke et bud på minimumprisen, går plan B i gang, som er en kommunal udstykning.

 • Stadionområdet og de mange muligheder13-10-2021

  Læserbrev af Jimmy Støttrup Jensen, byrådskandidat for Venstre:

  Løgstør – Byen hvor politikerne bestemmer hvordan dit hjem skal se ud.

  Ja okay, det motto skal måske finjusteres lidt af nogle marketingsfolk, inden det er helt klar til brug i markedsføringen af vores kommune. Men budskabet passer meget godt på det politikerne arbejder hen imod.

  Hvad mener jeg så med det? – Jo, det nuværende stadionområde i Løgstør står som bekendt overfor at skulle udstykkes til boligområde, hvilket jo i sig selv er en god nyhed for byen og kommunen. For det er hævet over enhver tvivl, at stadionområdet er noget der det ypperste vi har i kommunen og måske også i hele Nordjylland. Området ligger tæt på skov, fjord, by, skole og fritidsaktiviteterne i og ved Lanternen. Flere af de kommende beboere vil sågar få den skønneste udsigt ud over vandet. Så alt er vel som det skal være eller hvad?

  Ikke hvis du spørger mig. For som man kan læse på Lokaltindblik.dk så er oplægget fra kommunen at man sælger området til en privat investor, som så skal opføre boliger på i hvert fald en stor del af området. 

  Min modstand går ikke på, at der er nogen som skal tjene penge på området. Min modstand mod planerne, skal findes i at jeg helt grundlæggende mener at vi mangler nogle attraktive byggegrunde i byen og det matcher ikke med de planer som der arbejdes med.

  Nu har diverse politikere, på tværs af partigrænser, i årevis snakket om vigtigheden af nye tilflyttere. En af forudsætningerne for at kunne tiltrække nye tilflyttere er nogle attraktive byggegrunde. Byggegrunde hvor folk kan bygge deres drømmehus, uden at skulle være underlagt et hav af restriktioner om farvevalg, taghældning, valg af mursten mm. 

  Men nu hvor vi har muligheden for at udstykke et fantastisk beliggende område, hvor man netop kan komme fri af de mange restriktioner, som byggegrundene i Løgstør i mange år har været underlagt, så går man i en retning, hvor folk stadig ikke selv har friheden til at realisere deres drømmebolig.
  Tilsyneladende har politikerne det ønske, at Løgstør fortsat skal være byen, hvor folk ikke selv kan bestemme hvordan deres bolig skal se ud. Nej, det skal politikerne. Enten gennem restriktioner på eksisterende byggegrunde eller ved at sælge stadionområdet til en investor, som så skal fremlægge nogle planer for boliger på området, som politikerne derefter skal godkende og dermed endnu engang bestemme hvad folk skal bo i. 

  Væk er muligheden for at folk bosiddende i eksempelvis Aalborg, vil få øjnene op for mulighederne på området og flytte hertil, som man så det med området Høje Nibe for år tilbage eller senest Gug Alper. Væk er muligheden, for at også lokale kan udleve drømmen om at bygge deres drømmehus på stadionområdet. Noget som mange måske har gået og ventet på i 2, 5 eller flere år.

  Det her er en mulighed som vi kun får en gang og det vil være en synd, hvis ikke vi forvalter den på den bedste måde for byen og kommunen. Man er i min optik i gang med at foretage en beslutning, som måske indbringer kommunen nogle hurtige penge som følge af et samlet salg, men som på ingen måde udnytter de unikke muligheder som området giver. 

  De nuværende politikere er simpelthen i gang med at vælge den nemme løsning frem for den rigtige, og mig bekendt bliver man ikke valgt ind i politik for at tage de nemme løsninger. Man bliver valgt ind for at vælge de rigtige løsninger og for at træffe de rigtige beslutninger.

  Den rigtige løsning vil være at udstykke nogle attraktive byggegrunde, uanset om det er i privat eller kommunalt regi. Byggegrunde som potentielt vil kunne tiltrække nye skatteborgere, som på den lange bane vil kunne bidrage til øgede indtægter for kommunen.
  Giv nu folk friheden til selv at bestemme hvordan deres hjem skal se ud.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!