Torsdag d. 2. april 2020 - �rgang 15

Løgstør Fodboldgolf har 7 hektar at holde afstand på


Løgstør fodboldgolf åbnede i år som planlagt - faktisk lidt før - den 25. marts. Med visse forholdsregler kan fodboldgolf praktiseres trods coronakrisen.


Lokalnyheder Flere nyheder
Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Tak til jer som arbejder i sundhedsvæsenetTak til jer som arbejder i sundhedsvæsenet29-03-2020

  Læserbrev: Gitte Lopdrup, regionsrådsmedlem (B), Region Nordjylland, skriver: 

  En stor del af jer er på på kort tid blevet uddannet til at behandle patienter indlagt med Coronavirus og I har fået nye arbejdsopgaver. Jeg har stor respekt for jeres indsats!

  Uvisheden om fremtiden, nye arbejdsopgaver, øget arbejdspres, frygt for at lave fejl, frygt for at blive smittet og for at viderebringe smitte til familien er nogle af de ting som kan øge stressbelastningen for jer.
  Vi i regionsrådet har ansvar for at jeres arbejdsmiljø er godt, så derfor glæder det mig, at der er etableret et psykosocialt beredskab for Region Nordjyllands medarbejdere under Corona-pandemien.

  Så hvis du er medarbejder i Region Nordjylland og oplever at du f.eks. har svært ved at sove, slappe af nå du har fri, eller at du tager afstand til din familie, vil du så ikke godt love mig, at du kontakter din leder, så den rette hjælp kan blive iværksat? Hellere i dag end i morgen, -for stress kan få alvorlige konsekvenser.
  Har vi en aftale? 
  Tak.
   

 • Nej til at suspendere lukkeloven29-03-2020

  Læserbrev: Theresas Berg Andersen, SF, skriver:

  Jeg blev mere end bekræftet da jeg læste Nordjyske Avis her til morgen. Vester Hornums købmand var på forsiden under overskriften: Små købmænd vinder på krisen.

  Jeg blev bekræftet i at det ikke er rigtig, at suspenderer lukkeloven i påsken som vores Erhvervsminister vil have hastebehandlet i Folketinget i den kommende uge. I lukkeloven står der at mindre dagligvarebutikker, som har en omsætning under 34,9 mio. kr., kan holde åbent på helligdage, hvis de har indsendt en revisorerklæring, andre skal holde lukket. 

  De små dagligvarebutikker har vi en del af i Himmerland og i resten af Danmark, og de gør en kæmpe forskel for vores små lokalsamfund, for huspriserne, og for de mennesker som bor der. Alligevel forslår Salling Group´s direktør til Erhvervsministeren, at sløjfe lukkeloven i påsken således at  bl.a. Bilka, Føtex og Netto også kan holde åbent. 

  Det handler om sikkerhed siger direktøren for Salling Group - Nej det handler om at tjene penge, på bekostning af de små butikker, hvis du spørger mig. Det her kan få fatale konsekvenser for de små købmænd.

  Vi køber i disse krisetider heller ikke ind, som vi plejer. Jeg går ikke ud fra, at danskerne skal have storhandlet til det overdådige påskebord. Flere går hjemme så jeg mener, at der er masser af tid til at få købt det nødvendige. 

  Jeg mener endvidere ikke, at det er rimeligt overfor de ansatte, der har knoklet for at få varer på hylderne under krisen. De har fortjent deres fridage, ganske som deres overenskomst foreskriver. 

  Vi har i denne krise tid set hvor stor en forskel kassedamen og co. gør for Danmark - TAK !

  Jeg syntes også at vi skal lytte til Coop og Dagrofa som siger, at det er en dårlig ide. De mener sågar at det kan give udfordringer for forsyningssikkerheden. 

  Det bliver et NEJ TAK fra SF til at suspenderer lukkeloven for de store. Det er så vigtigt også for Vesthimmerland. 
   

 • Farsø Sygehus tager udfordringen op23-03-2020

  Læserbrev: Kirsten Moesgaard, formand for Støtteforeningen for Farsø Sygehus:

  Den for kort tid siden ukendte Corona-virus afprøver nu omstillingsevnen på Farsø sygehus.

  En alvorlig sundhedskrise har grebet forstyrrende ind i arbejdet på sygehuset, og det får desværre betydning for alle de patienter, som må leve med en udsættelse af en planlagt operation og andre behandlinger.

  Det er ikke en tilfældighed, at det netop er Farsø sygehus, som regionen har udtaget til at afhjælpe den alvorlige sundhedskrise, som Corona-epidemien udgør.  

  Farsø sygehus blev, fra de første tegninger til sygehuset blev lavet og grundstenen blev lagt, indrettet som et moderne sygehus med en særdeles fleksibel logistik.  Der er små stuer med bad og toilet til alle stuerne.  Det gør sygehuset velegnet til isolation.  Og, det er jo netop, hvad der er brug for, når det gælder den pandemi, som har ramt hele verden.

  Det er ikke nyt, at Farsø sygehus er klar til at tage udfordringer op af usædvanlig karakter.   Det er almindelig kendt hos firmaer, at det altid har været gangbart at rette henvendelse til Farsø sygehus, når der har skullet afprøves noget nyt, f. eks. robotter til knæoperationer, særligt følsomt røntgenudstyr eller andet nyudviklet sundhedsfremmende materiel. Omstillingsparatheden hos de ansatte, evnen og lysten til udvikling har altid præget sygehuset.

  Det betyder så også, at det kun kræver et par dage at vende tilbage til normaltilstanden, når den alvorlige sundhedskrise er overstået.

  De politikere, der ved noget om økonomi, ved også, at der er rentabilitet i driften på Farsø sygehus.  Operationerne er planlagt til mindste detalje.  Det går næsten på samlebånd.   Farsø sygehus har den laveste mortalitet, og antallet af indlæggelsesdage er reduceret til et minimum.

  Vi i Støtteforeningen glæder os over, at Farsø sygehus - og personalet ikke mindst – er klar til at påtage sig denne alvorlige og vigtige sundhedsmæssige samfundsopgave.

  Men, vi glæder os endnu mere til, at hverdagen igen vender tilbage til Farsø sygehus til glæde for de mange patienter, som får den allerbedste behandling, både når det gælder ortopædkirurgi, diagnostisering af alvorlige sygdomme og behandling i dagafsnittet.  Og, ikke mindst, når den palliative afdeling på ny indtager det sædvanlige og det til palliation specielt indrettede hus på sygehusmatriklen i Farsø.  

 • At være erhvervsordfører lige nu er det vildeste22-03-2020

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, folketingsmedlem, SF Vesthimmerland:

  Da jeg i efteråret takkede ja til stedfortræder jobbet som Folketingsmedlem for SF, havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig en situation som denne. En epidemi har tvunget Danmark og resten af verden i knæ. Læserne behøver ikke yderligere forklaring, for vi mærker det alle i et større eller mindre omfang.
  Jeg blev ordfører for børn, dyr og erhverv,  og jeg skal love for, at jeg i denne tid har beskæftiget mig med erhvervspolitik i en sådan grad, som jeg aldrig havde turde drømme om - på både godt og ondt.

  På ondt, fordi jeg ser hvordan COVID19 tvinger vores erhverv i stå. Jeg ser, hvordan de små lokale butikker må lukke ned og sende deres ansatte hjem. Restauranter og hoteller ol. lukker ned, og jeg kunne blive ved. 

  Jeg ser eksempler på, hvordan alle kæmper alt, hvad de formår for at bidrage til, at vi kommer nogenlunde ud på den anden side. Jeg ser restauranter, som bringer maden ud. Jeg ser butikker, som leverer varer på trappestenen – ja, alle gør, hvad de formår.

  Hjælpepakker til erhvervet er en af mine helt store opgaver pt., og der er mange af dem. Vi har bl.a. frigivet den kontracykliske kapitalbuffer, hvilket betyder, at bankerne kan øge deres udlån til virksomhederne. Vi har ligeledes udskudt moms - alt sammen tiltag, som kan hjælpe vores virksomheder. Efterfølgende har vi alle et ansvar i at handle der, hvor vi ønsker vores butikker i fremtiden, for at de små kan bestå. 

  Jeg læser i tiden også et hav af gode kommunalpolitiske ideer og initiativer til, hvordan vi kommer ud på den anden side.
  Men det her må ikke blive en politisk kamp for, hvem der finder på og promoverer flest tiltag. 

  På Christiansborg mærker jeg lige nu en ubeskrivelig vilje til, at alle partier uanset kulør ønsker at bringe Danmark bedst igennem krisen. 
  Et tre cifret milliard beløb er frigivet til at hjælpe mange på vej. 

  Alle partier giver og tager i en situation som denne, og alle er villige til at tage et fælles ansvar. 
  Den velvilje håber og tror jeg på, at vi møder i vores kommuner, når vi kommer ud på den anden side af COVID19 epidemien – For efter min overbevisning vil alle i byrådet det bedste for de mennesker, som bor her, og vi kender ikke konsekvenserne af det hele endnu.

  Jeg har aldrig fået så mange mails, som jeg gør i tiden. Råb om hjælp, takkemails, glade og bekymrede mails, og jeg takker for hver og en. 
  At være erhvervsordfører lige nu er det vildeste. Møder, hastelovgivning, bekendtgørelser og aktstykker. Døgnet mangler timer, men vi skal hjælpe hinanden til at komme ud på den anden side med alt, hvad det indebærer.

  TAK til alle, som bidrager på hver jeres måde uanset hverv - Vi skal stå sammen uanset kulør, og passe på dem som er i risikogruppen. 
   

 • Hjælpepakke til foreningslivetHjælpepakke til foreningslivet20-03-2020

  Læserbrev: Signe Nøhr og Per Nyborg (C), medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune:

  Corona krisen har medført store nødvendige hjælpepakker til virksomhederne i Danmark. Det sætter vi alle stor pris på!
  Men vores foreningsliv i Vesthimmerlands Kommune kan også blive hårdt ramt af konsekvenserne af corona virussen.

  Foreningerne vil mærke en nedgang i indtægtsgrundlaget. Ikke blot i år, men også i de kommende år. Sponsorindtægterne vil alt andet lige blive mindre. Og hvis de udemærkede og nødvendige tiltag Folketinget har vedtaget, fortsætter i april og måske ind i maj måned, vil f.eks. fodboldklubber, tennisklubber, spejdere m.fl. formentlig opleve at kontingentindtægterne vil falde, da ikke alle forældre vil betale kontingent for forårssæsonen, når nu der ikke tilbydes nogen aktivitet i foreningerne.

  Vores håb er selvfølgelig, at forældrene fortsat bakker op om deres børns foreninger, så foreningerne økonomisk bliver ramt mindst muligt.
  Derudover vil vi appellere til Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune, at de vedtager en støtteordning for de foreninger, som får nedgang i kontingentindtægterne i 2020 som følge af corona virussen.

  I lighed med erhvervslivet, vil det ikke være muligt at dække det fulde tab, men blot en del af det. Og hvordan skal det så finansieres? På Fritidsrådets område var der i 2019 et overskud på 1,6 mio. kr., der overføres til 2020. En del af disse midler kunne meget passende bruges til en støtteordning.

  Vi vil lade det være op til Fritidsrådet at debattere dette og i givet fald, hvordan det skal strikkes sammen.

  Hallerne i Vesthimmerlands Kommune må også formodes at blive ramt økonomisk af corona virussen. Der kommer ingen indtægter for halleje, når foreningerne ikke må træne.

  Vores forslag skal derfor være, at hallerne afregnes med det beløb Vesthimmerlands Kommune betaler for de timer, der er booket, mens træningsforbuddet står på. Udgiften er indregnet i det kommunale budget, foreningerne friholdes for den udgift, de ellers skulle have betalt, og endelig vil hallerne få 75 % af de indtægter, der er budgetteret med, til dækning af faste udgifter som afdrag på lån, forsikring, varme osv.

  Foreningslivet og de mange frivillige har kæmpe værdi for Vesthimmerlands Kommune og fortjener en politisk håndsrækning i denne situation.
   

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!