Mandag d. 28. november 2022 - Årgang 17

Partnerskab – bliv klogere på selskabsformen her

12-10-2020

Dette er sponsoreret indhold

Hvad får du, hvis du parrer et aktieselskab med et kommanditselskab/interessentskab? Så får du et kommanditaktieselskab, der også er et andet navn for et partnerselskab.

Et partnerselskab har to forskellige former for selskabsdeltagere. Nemlig en komplementar og en kommanditist. Som komplementar hæfter du personligt og ubegrænset, mens du som kommanditist har en begrænset hæftelse.

I forhold til det skattemæssige aspekt har et partnerselskab de samme skattefordele, som et interessentskab har. Al beskatningen foregår så at sige uden for selskabet, og det betyder, at det er ejerne, der, i stedet for selve virksomheden, betaler skat. 

I mange tilfælde vil det foregå via en mindre personligt ejet virksomhed eller et holdingselskab i kombination med virksomhedsskatteordningen. Skulle der optræde underskud i partnerselskabet, kan du modregne det i din indkomst og på den måde opnå et skattefradrag.

Partnerselskab og hæftelse – hvordan hæfter du i et partnerselskab?

Som vi allerede har været inde på, er der to slags ejere i et partnerselskab. En komplementar med personlig hæftelse og en kommanditist med begrænset hæftelse.

I forhold til hæftelse i partnerselskabet kan du faktisk slippe afsted med at etablere et partnerselskab med den begrænsede hæftelse, som følger med, når du stifter et aktieselskab. 

Det kan du ved at lade et anpartsselskab stå som komplementar i dit partnerselskab, da et anpartsselskab i sig selv har en begrænset hæftelse. Det vil altså have den betydning, at du kan undgå at binde dig i selskabet med en personlig og ubegrænset hæftelse.

Skulle det mod forventning ikke gå godt med dit partnerselskab, kan du dermed slippe for at skulle gå fra hus og hjem, som det ellers kan være tilfældet, når du hæfter personligt. Når du har en begrænset hæftelse, kan du højest risikere at miste den kapital, du har skudt i din virksomhed.

En af måderne at mindske risikoen for konkurs på, er naturligvis at have styr på bogføringen i din virksomhed. Online bogføring er en fiks måde at håndtere dette på. 

Hvad er der af fordele og ulemper ved et partnerselskab?

Fordele ved at stifte et partnerselskab:
•    Du kan drage nytte af aktieselskabets begrænsede hæftelse
•    Du kan drage nytte af interessentskabets skattemæssige fordele

Ulemper ved at stifte et partnerselskab:
•    Det kræver et relativt stort kapitalindskud at stifte et partnerselskab
•    Det er ikke en nær så kendt selskabsform som et aktieselskab eller et anpartsselskab

Hvad er kapitalkravet til et partnerselskab?
Når du etablerer et partnerselskab, skal du komme op med en startkapital på 400.000 kr. Præcis som det er tilfældet, når du etableret et aktieselskab. 

Du har dog mulighed for at betale pengene gradvist, så du kan nøjes med at skyde 100.000 kr. i selskabet til at starte med. Gør du brug af muligheden for delvis indbetaling, skal du lade det fremgå af dit stiftelsesdokument, hvordan og hvornår resten af de 400.000 kr. i startkapital bliver indbetalt.

Er der særlige regler for aflæggelse af regnskab i et partnerselskab?
Når det kommer til regnskabsdelen i et partnerselskab, skal der aflægges årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten skal revideres på samme vis, som det er tilfældet med aktieselskaber – og efter de samme regler. 

Regnskabet skal indberettes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kan tilgås af offentligheden. 

FAQ
Hvad er et partnerselskab?
Et partnerselskab er et mix af et aktieselskab og et kommanditselskab/interessentskab. Selskabsformen går også under navnet kommanditaktieselskab. Der er flere skattemæssige fordele ved at oprette din virksomhed som et partnerselskab.

Hvad er startkapitalen i et partnerselskab?
Du skal indskyde 400.000 kr. i startkapital, når du stifter et partnerselskab.

Hvordan hæfter du i et partnerselskab? 
I et partnerselskab er der en komplementar, der hæfter personligt, og en kommanditist, der hæfter begrænset.

Hvordan er reglerne for regnskab i et partnerselskab?
Der skal udarbejdes årsregnskab i et partnerselskab efter de samme regler, som gør sig gældende i et aktieselskab. 
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!