Mandag d. 5. december 2022 - Årgang 17

En grøn fremtid - Fordelene ved energistyring

14-12-2020

Sponsoreret indhold

Der er mange fordele at hente ved at sætte sig ind i sit miljøregnskab. Det kan være en udfordring at holde styr på forskellige målinger, måleudstyr og indsamlet data. Kender du til disse problemer? Så er energistyring muligvis din redning. Læs med og bliv klogere på, hvordan energistyring kan være den rette løsning. 

Få styr på miljøregnskabet 
Et miljøregnskab består typisk af en række inputs og en række outputs. Her er inputs de ressourcer, der bruges af den pågældende virksomhed. Det kan eksempelvis være i form af vand, varme eller elektricitet, som alt sammen skal til for at holde en produktion oppe. Derudover er også olie, naturgas og fjernvarme ressourcer, der ofte optræder i miljøregnskaber. Det samlede energiforbrug ønskes så vidt muligt reduceret for at få et positivt miljøregnskab. 

Outputs er i stedet de restprodukter, der efterlades efter eksempelvis en produktion af varer. Her inddeles der i kategorier som fast, flydende og gasformig affald, som er opstået i forbindelse med forbruget af ressourcerne på inputsiden. 
Det giver sig selv, affald er en naturlig del af al produktion, men mængden af affald skal helst reduceres, hvis der ønskes et positivt miljøregnskab for virksomheden. 

Reducering af omkostninger 
Ud over den branding-værdi, der ligger i at udarbejde et miljøregnskab, så giver det også ganske god økonomisk mening at danne sig et overblik over inputs og outputs. Et godt miljøregnskab kan ses som et tegn på en fornuftig forsyningskæde. Det medfører, at hvis inputs i form af energi kan reduceres, så sparer virksomheden i sidste ende penge. Samtidig kan genanvendelse af outputs yderligere spare virksomheden for udgifter til indkøb af nye ressourcer. 

Brug energistyring 
Energistyring giver mulighed for få det fulde overblik over energiforbruget på hoved- og bimålerniveau - også hvis du administrerer mange ejendomme. 

Det er vigtigt at vælge en samarbejdspartner, som har erfaring med energimåling og forbrugsregnskaber. Brunata tilbyder markedets mest innovative og brugervenlige system til energistyring. 

Dermed får du ikke blot store administrative tidsbesparelser. Du får også alle nødvendige data til at skabe effektiv energioptimering og dermed spare på både energiforbruget og CO2-udslippet. 

Fordele ved energistyring

?    Du sparer tid og energiudgifter
?    Det mindsker miljøbelastning og giver en grønnere profil
?    Det tjener sig hurtigt ind
?    Kan tilpasses fra enkelte ejendomme til større bebyggelser 
?    Understøtter mange datakilder 

Overskuelighed gør det lettere
I forbindelse med miljøregnskabet kan energistyring være et effektivt værktøj til miljørapportering, på både bygnings - og ejendomsniveau. Alt er samlet ét sted, og det er nemt at eksportere forbrugsdata og den aktuelle CO2-udledning til grønt regnskab/CSR-rapport. 

Derudover kan der også opsættes fysiske infoboards med oversigter over forbruget af vand, varme, el, og eventuel produktion fra solceller. Dermed kan medarbejdere og gæster følge med, og I har mulighed for at vise jeres grønne profil med fokus på bæredygtighed og reduceret CO2. 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at pointere, hvordan energistyring gør det nemmere for dig at foretage budgetopfølgninger på energiforbruget. På den måde kan der også lægges et mere præcist budget for det næste års energiforbrug.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!