Mandag d. 5. december 2022 - Årgang 17

Derfor bør I indgå en ejeraftale

25-10-2021

Dette er sponsoreret indhold

Hvis I er flere, der har startet et samarbejde og stiftet et selskab, er det anbefalelsesværdigt at få indgået en ejeraftal med det samme. En ejeraftale sætter rammerne for jeres indbyrdes sam-arbejde i selskabet, og hvis der ikke er styr på denne, kan få det alvorlige og meget dyre konse-kvenser for jer og jeres selskab. 

Hvad er en ejeraftale?
En ejeraftale, også kendt som en aktionæroverenskomst eller en anpartshaveroverenskomst, er navnlig et dokument, som regulerer jer ejeres indbyrdes forhold. 

Selskabslovens mange regler regulerer kun forholdet mellem selskabet og jer ejere. Derfor er forholdet jer ejere imellem ikke lovreguleret, og det er således vigtigt, at I selv sørger for en ind-byrdes aftale, som sætter rammerne for jeres fælles ejerskab af selskabet. 

Netop når I er flere ejere, opstår der er helt særligt behov for en ejeraftale, da I jo skal nå til enighed om driften af selskabet. 

Det er vigtigt at have en ejeraftale fra start 
Hele idéen med en ejeraftale er netop at fastsætte rammerne og derved forebygge eventuelle konflikter. Det er derfor altafgørende, at ejeraftalen indgås fra start, hvor I er enige om visioner-ne for selskabet. 

Hvis I allerede har en ejeraftale, men denne tager ikke stilling til, hvordan en ejertvist bør løses, bør I hurtigst muligt få det skrevet ind i aftalen. Det er aldrig nogens ønske, at der opstår uenig-heder i partnerskabet, men hvis det alligevel sker, så er det nemmest at have taget stilling til løsningen som venner end i følelsernes vold, når konflikten er opstået. 

Deadlock situation
Deadlock situationen er den, hvor I som kapitalejere er handlingslammet. Dvs. hvor I ender med at sidde fast i en situation, hvor ingen har mulighed for at gennemføre jeres ønskede strategi.

Deadlock situationer kan få skadelige konsekvenser for selskabet og medføre et fald i selskabs-værdien. I bør derfor gøre jer overvejelse om, hvordan I bedst håndterer en deadlock situation. 

Selskabsloven siger intet om, hvornår en deadlock situation indtræder. Den siger heller ingenting om, hvordan en sådan ejertvist skal løses. Forholdet forøger derfor behovet for en klar og tyde-lig ejeraftale. 

Få juridisk bistand
Når I skal indgå en ejeraftale, bør I få rådgivning af en selskabsadvokat. En erfaren og specialiseret advokat kan hjælpe jer med at udfærdige en ejeraftaler, der opfylder jeres behov. En løs-ning for ét selskab er nødvendigvis ikke den rigtige løsning for et andet. Søg derfor hjælp fra en kompetent selskabsadvokat og undgå standardskabeloner. 

”Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.”

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!