Torsdag d. 2. april 2020 - �rgang 15

27. september 2018

Dødsfald: Mindeord om Edvard Andersen skrevet af Per Olsen, formand for Løgstør Golfklub

Løgstør Golfklub har mistet et kært og afholdt medlem.

Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at Edvard Andersen den 25. september er stille sovet ind efter kort tids sygdom.

Edvard var med til at stifte Løgstør Golfklub og har siddet i klubbens bestyrelse i en årrække, heraf en del som formand. Da klubben kom i økonomiske vanskeligheder, gik Edvard forrest og har stor del af ære for at Løgstør Golfklub kom på rette spor igen.

Hvis ikke Edvard var ude at rejse for sin arbejdsgiver, ja så var han så godt som sikkert at finde i Golfklubben. Ja man kan vel godt sige - Løgstør Golfklub var hans hjertebarn. Edvard havde en stor viden om klubben, og man gik aldring forgæves, når man spurgte om hjælp til en opgave.

Mange har kendt Edvard, som en af de første de stiftede bekendtskab med, når de første gang skulle prøve golfspillet, idet Edvard i mange år, har været en rigtig dygtig underviser.

Edvard blev i februar ramt af kræft. Det var dog ikke noget, der slog ham ud. Han troede på det nok skulle blive godt igen, for som han sagde så tit... jeg er jo bedst i det lange løb.

Den kamp tabte Edvard desværre, men han vandt mange andre kampe. Det er de kampe, som vi husker Edvard for, og det er de gode minder vi har, af en mand som vi med rette kan sige, at han gjorde en forskel til gavn for mange andre.

Edvard vil blive savnet blandt medlemmer og klubbens gæster.

Vores tanker går til hustruen Lise, børn, svigerbørn og børnebørn og den øvrige familie.

Ære være Edvard Andersens´ minde.


2. januar 2018

Tidligere murer, Hans Senius Hansen, Munksjørup, er død, 81 år.

Hans Hansen er født i 1936 som nummer tre i en søskendeflok på tre brødre og en søster. Han voksede op hos sine forældre i Ebdrup ved Farsø. I 1949 flyttede familien til Overlade på en ejendom på Vægerhøjvej. I 1953 kom Hans Hansen i lære hos den lokale murermester Poul Holm, hvor han lærte murerfaget, der blev hans levevej.

I 1957 var han i Nr. Uttrup for at gøre militærtjeneste. Da tiden i kongens klæder var overstået, vendte Hans Hansen tilbage til forældrene, som i 1960 flyttede til Mølgårdsmark ved Havbro. Samme år fik han arbejde hos Murerfirmaet Høst i Strandby.

I 1960 mødte han også Irma Jensen fra Borregård ved et arrangement i Næsbydale. De to dannede hurtigt par, og i 1962 blev de gift og flyttede i lejlighed i Farsø.

Efter tre år i lejlighed flyttede ægteparret til Myrhøj, hvor Hans Hansen sammen med broderen Svend startede eget murerfirma under navnet Murerfirmaet Brødrene Hansen.

Allerede året efter købte Irma og Hans en ejendom i Munksjørup ved Overlade. Huset blev rammen for familien, hvor der kom fire sønner til.

Murerfirmaet voksede hurtigt, og da det var på sit højeste var der 14 mand ansat. Opgaverne bestod af reparationer og byggeri af villaer, institutioner og landbrugsbyggeri. De sidste 10 år frem til midten af halvfemserne, hvor Hans Hansen måtte lade sig førtidspensionere, specialiserede virksomheden sig i vedligeholdelse og restaurering af kirker.

Som ung brugte Hans Hansen sin fritid på foreningslivet. Især badminton og håndbold havde hans interesse. I de senere år var det hjemmet og haven, der nød godt af hans omhyggelige sysler. Huset på Munksjørupvej er gennem årene blevet istandsat og ombygget, og han har i en årrække siddet i bestyrelsen for Vesthimmerlands Havekreds.

Hans besad stor viden om mangt og meget, hvilket "gør-det-selv” folk nød stor glæde af. Gennem årene har han været til stor hjælp for familien med faglighed, støtte og hjælp.

Da Hans gik på pension, blev der mere tid til campinglivet og busture, både i ind- og udland. Men han var først og fremmest et familiemenneske, der nød, når børn og børnebørn kom på besøg, og han var ikke sen til at finde grillen frem ved sammenkomster i hjemmet.

Hans Hansen sov stille ind den 2. januar. Han efterlader sig hustruen Irma, fire sønner, svigerdøtre, børnebørn og oldebørn.

Æret være hans minde.


6. oktober 2017

Solveig Godiksen (1935-2017)

Fredag 6. oktober sov Solveig Godiksen, født Behnk, (født 15. december 1935) stille ind omgivet af sine tre døtre. Solveig var den tredje af en søskendeflok på seks, der voksede op i Haubro, hvor forældrene drev et landbrug. Hun gik i skole i Haubro og kom herefter på byens ungdomsskole. Dette ophold, hvor hun bl.a. udviklede sine ever som en dygtigtig gymnast, fik gennem hele hendes liv stor betydning, og hun deltog gennem årene i skolens arrangementer.

I Haubro mødt hun også sin kommende mand Børge Godiksen. De blev gift i 1954, hvor de også købte købmandsbutikken, Seminarievej 10, som de sammen drev ind til 1991, hvor de lukkede butikken. De blev dog boende på Seminarievej. Et halvt år efter Børges død i 2012 fik Solveig huset solgt og flyttede til en lejlighed på Vestergade.

Solveig var meget aktiv i lokalsamfundet og var med i en række foreninger, hvor hun bl.a. ydede stor hjælp. Hun var kreativ og tog i 1980’erne en uddannelse på Aalborg Håndarbejdsseminarium. I en årrække underviste hun i porcelænsmaling, som var hendes store interesse.

Efter at Børge og Solveig lukkede købmandsbutikken, fik de endelig tid til at rejse sammen med familien. I de senere år havde Solveig fornøjelsen af at rejse sammen med børn og børnebørn. Børnebørnene elskede at være på ferie i Ranum, hvor de alle har gode minder fra.

I maj 2017 fik Solveig konstateret uhelbredelig kræft, og hun blev i løbet af sommeren svagere. Hun efterlader sig tre voksne døtre, syv børnebørn og fem oldebørn.

Solveig bliver begravet fra Ranum Kirke den 17. oktober kl. 13.

Elsket og savnet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!