Tirsdag d. 18. januar 2022 - Årgang 16

4. januar 2021

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune Per Bach Laursens mindeord om byrådsmedlem Uffe Bro, Løgstør: 

Onsdag den 30. december fik jeg en af de opringninger, som ingen bryder sig om. Her modtog jeg den triste besked, at byrådsmedlem Uffe Bro var sovet stille ind på Aalborg Sygehus efter en kort sygdomsperiode. En chokerende oplysning for hele Vesthimmerlands Kommune og jeg personligt, da jeg kort inden jul har haft flere samtaler med Uffe Bro om aktuelle sager og opgaver for Vesthimmerlands Kommune. Her oplevede jeg en energisk og engagereret Uffe, noget som altid har kendetegnet ham. Derfor kom den triste meddelelse også meget overraskende, også selvom Uffe har måttet melde fra til de seneste to byrådsmøder med sygdom. Og når man som Uffe var utrolig pligtopfyldende og satte en ære i sit byrådsarbejde, så var det en begrænsning, som med garanti har frustreret Uffe. 

I Vesthimmerland efterlader Uffe sig et stort tomrum. Med sin særlige interesse for tekniske og juridiske forhold har Uffe præget mange opgaver og projekter, især med udvikling for øje. Med sin store viden og krav til kvalitet udfordrede Uffe også ofte både administrationen og byrådet med sin juridiske faglighed, hvilket både kunne foregå med den kendetegnede lune humor eller skarpe og til tider spydige tone. Viden om økonomi og politiske prioriteringer heri optog også Uffe meget. 

Tilbage i blev Uffe Bro medlem af kommunalbestyrelsen i Løgstør og har siden da repræsenteret Socialdemokratiet først i Løgstør kommune og siden i Vesthimmerlands Kommune fra sammenlægningen i 2007. Her har Uffe bl.a. haft sæde i Økonomiudvalget og var indtil sin død formand for Teknik & Miljø-udvalget

Med sin opvækst og bopæl i Løgstør betød byen og området selvfølgelig utrolig meget for ham. Ja, man kan faktisk sige, at Uffes lyst og motivation til det politiske arbejde bundede i en stor trang til at udvikle sit elskede område. Der var ingen tvivl om, at Løgstør betød allermest for Uffe, men han var også fuld bevidst om, at hele Vesthimmerland skulle udvikle sig i takt og med plads til prioriteringer i hele kommunen. Et beundringsværdigt samspil mellem at være drevet af kærlighed til sin hjemstavn og lyst til at bringe sine kompetencer og viden i spil til glæde for hele Vesthimmerland. 

For Uffes kompetencer rakte også langt udover Vesthimmerlands grænser. Uffe var formand for Dansk Fjernvarme i 25 år og bestyrelsesmedlem i Dansk Fjernvarme i mere end 30 år. Frem til sin død var Uffe tillige formand for Løgstør Fjernvarme. En post han overtog fra sin far, Vagn Bro, i 1982 og altså bestred i mere end 38 år. Vi har altså med et menneske og en politiker at gøre, som har ydet en kæmpe indsats for det danske demokrati – både det nære og det landsdækkende. I Forsvaret ydede Uffe karakteristisk for ham også en stor indsats, hvor han på den baggrund blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2003. Det har jeg stor respekt for – og det ved jeg også, at hele Byrådet har.

Uffe Bro var en krævende og givende politiker på en gang. Uffe havde store forventninger – men bidrog også gerne til at disse forventninger kunne indfries til gavn for Vesthimmerland og kommunens udvikling. Uffe var også handlingens mand, når udfordringerne opstod. Her var han aldrig bange for at bringe sig selv i spil. Altid lydhør for borgervinklen og med respekt og opbakning til det administrative niveau. 

I perioden som formand for Teknik & Miljø-udvalget er mange store projekter igangsat og her havde Uffe fortjent at kunne have fulgt de projekter i mål med sit store engagement. Her tænker jeg specielt på reetablering af Frederik den VII’s kanal og en ny kommende Marina i Løgstør. Sådan skulle det desværre ikke gå og derfor må vi andre løfte den opgave og arv efter Uffe. 

Vores tanker går til Uffe Bro’s enke Britta, børn og familie. 

Ære være Uffe Bro’s minde

 

2. januar 2021

Byrådsmedlem Per Jensen skriver på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune følgende mindeord om fhv. advokat m.m. Uffe Bro, Købmagergade 26, Løgstør, der er død, 75 år:

Med Uffe Bros død har vi mistet en kær og kvalificeret gruppefælle. Vesthimmerlands Kommune har mistet en yderst kompetent formand for Teknik- og Miljøudvalget. Løgstør har mistet en agtet og vellidt borger, hvis betydning for byen er uvurderlig. Og den nærmeste familie har mistet et farverigt midtpunkt.

Uffe ville så meget. Og han nåede så meget. Antallet af tillidsposter gennem de 75 år, han levede, er imponerende. Både lokalt og nationalt.
Formanden for landsforeningen Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, siger det meget rammende om sin forgænger: ”Det er en af energisektorens helt store personligheder, og for Dansk Fjernvarme nok den største af alle, der er gået bort.”

Gennem 25 år var Uffe formand for Dansk Fjernvarme, og da han forrige år gik af, blev han udnævnt til æresmedlem. I endnu flere år var han formand for Løgstør Fjernvarme, hvor han i øvrigt efterfulgte sin far, Vagn Bro, der var socialdemokratisk borgmester i den tidligere Løgstør Kommune.

I kraft af et skarpt intellekt, en enorm arbejdsdisciplin, lyst til at være med til at udvikle, sin advokat-baggrund og et kolossalt netværk var Uffe drivkraft i flere store projekter omkring Løgstør, bl.a. Rønbjerg Feriecenter, der nu hedder Landal Rønbjerg, og Løgstør Park Hotel. 

I efteråret 2020 besluttede byrådet at afsætte 65 mio. kr. til en havneudvidelse i Løgstør og byrådet har også besluttet at ville betale driften, når en reetablering og genåbning af Frederik VIIs Kanal i Løgstør får myndighedernes ja-stempel. Begge projekter hjulpet godt på vej af Uffes vedholdende arbejde og evne til at se muligheder. 

Uffes facon var meget direkte. Han stak ikke noget under stolen. Måske et resultat af et livslangt forhold til det danske militær, hvor han sluttede med den højeste rang, man kan opnå som officer af reserven, nemlig oberstløjtnant. 

Denne facon kombineret med lidt sarkasme og ironi gjorde indimellem at politiske modstandere – og såmænd også partifæller – blev bragt i det røde felt. Vi har ham mistænkt for, at det var meget bevidst. Men stort set altid blev konflikter løst, fordi Uffe også var i besiddelse af en forløsende humoristisk sans. 

Uffe gik ikke ind i politik for at være tilskuer. Han ville se noget ske. Selv om han kendte detaljerne i en sag, så gravede han sig aldrig ned i dem. Han havde virkelig tæft for hurtigt at se hvad der var op og ned, væsentligt og uvæsentligt. Derfor hadede han lange indviklede sagsfremstillinger. Han ville have fakta, og så skulle han nok træffe sin beslutning på den baggrund. 
Han lod ikke forvaltningen være i tvivl om, hvad der var politikeres job og ansvar, og hvad der var forvaltningens opgaver. Vé den embedsmand, der legede politiker. Men også vé den politiker, der ikke respekterede grænsen mellem politik og en forvaltnings mulighed for at agere.

Vores gruppemøder bliver lidt kedeligere. Vi kommer til at savne Uffes evner, erfaring og humor. Og vi sender vores varmeste tanker til Uffes livslange kærlighed, Britta, og til børnene Signe og Carl Christian.

Ære være Uffe Bros minde.
 

27. september 2018

Dødsfald: Mindeord om Edvard Andersen skrevet af Per Olsen, formand for Løgstør Golfklub

Løgstør Golfklub har mistet et kært og afholdt medlem.

Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at Edvard Andersen den 25. september er stille sovet ind efter kort tids sygdom.

Edvard var med til at stifte Løgstør Golfklub og har siddet i klubbens bestyrelse i en årrække, heraf en del som formand. Da klubben kom i økonomiske vanskeligheder, gik Edvard forrest og har stor del af ære for at Løgstør Golfklub kom på rette spor igen.

Hvis ikke Edvard var ude at rejse for sin arbejdsgiver, ja så var han så godt som sikkert at finde i Golfklubben. Ja man kan vel godt sige - Løgstør Golfklub var hans hjertebarn. Edvard havde en stor viden om klubben, og man gik aldring forgæves, når man spurgte om hjælp til en opgave.

Mange har kendt Edvard, som en af de første de stiftede bekendtskab med, når de første gang skulle prøve golfspillet, idet Edvard i mange år, har været en rigtig dygtig underviser.

Edvard blev i februar ramt af kræft. Det var dog ikke noget, der slog ham ud. Han troede på det nok skulle blive godt igen, for som han sagde så tit... jeg er jo bedst i det lange løb.

Den kamp tabte Edvard desværre, men han vandt mange andre kampe. Det er de kampe, som vi husker Edvard for, og det er de gode minder vi har, af en mand som vi med rette kan sige, at han gjorde en forskel til gavn for mange andre.

Edvard vil blive savnet blandt medlemmer og klubbens gæster.

Vores tanker går til hustruen Lise, børn, svigerbørn og børnebørn og den øvrige familie.

Ære være Edvard Andersens´ minde.


2. januar 2018

Tidligere murer, Hans Senius Hansen, Munksjørup, er død, 81 år.

Hans Hansen er født i 1936 som nummer tre i en søskendeflok på tre brødre og en søster. Han voksede op hos sine forældre i Ebdrup ved Farsø. I 1949 flyttede familien til Overlade på en ejendom på Vægerhøjvej. I 1953 kom Hans Hansen i lære hos den lokale murermester Poul Holm, hvor han lærte murerfaget, der blev hans levevej.

I 1957 var han i Nr. Uttrup for at gøre militærtjeneste. Da tiden i kongens klæder var overstået, vendte Hans Hansen tilbage til forældrene, som i 1960 flyttede til Mølgårdsmark ved Havbro. Samme år fik han arbejde hos Murerfirmaet Høst i Strandby.

I 1960 mødte han også Irma Jensen fra Borregård ved et arrangement i Næsbydale. De to dannede hurtigt par, og i 1962 blev de gift og flyttede i lejlighed i Farsø.

Efter tre år i lejlighed flyttede ægteparret til Myrhøj, hvor Hans Hansen sammen med broderen Svend startede eget murerfirma under navnet Murerfirmaet Brødrene Hansen.

Allerede året efter købte Irma og Hans en ejendom i Munksjørup ved Overlade. Huset blev rammen for familien, hvor der kom fire sønner til.

Murerfirmaet voksede hurtigt, og da det var på sit højeste var der 14 mand ansat. Opgaverne bestod af reparationer og byggeri af villaer, institutioner og landbrugsbyggeri. De sidste 10 år frem til midten af halvfemserne, hvor Hans Hansen måtte lade sig førtidspensionere, specialiserede virksomheden sig i vedligeholdelse og restaurering af kirker.

Som ung brugte Hans Hansen sin fritid på foreningslivet. Især badminton og håndbold havde hans interesse. I de senere år var det hjemmet og haven, der nød godt af hans omhyggelige sysler. Huset på Munksjørupvej er gennem årene blevet istandsat og ombygget, og han har i en årrække siddet i bestyrelsen for Vesthimmerlands Havekreds.

Hans besad stor viden om mangt og meget, hvilket "gør-det-selv” folk nød stor glæde af. Gennem årene har han været til stor hjælp for familien med faglighed, støtte og hjælp.

Da Hans gik på pension, blev der mere tid til campinglivet og busture, både i ind- og udland. Men han var først og fremmest et familiemenneske, der nød, når børn og børnebørn kom på besøg, og han var ikke sen til at finde grillen frem ved sammenkomster i hjemmet.

Hans Hansen sov stille ind den 2. januar. Han efterlader sig hustruen Irma, fire sønner, svigerdøtre, børnebørn og oldebørn.

Æret være hans minde.


6. oktober 2017

Solveig Godiksen (1935-2017)

Fredag 6. oktober sov Solveig Godiksen, født Behnk, (født 15. december 1935) stille ind omgivet af sine tre døtre. Solveig var den tredje af en søskendeflok på seks, der voksede op i Haubro, hvor forældrene drev et landbrug. Hun gik i skole i Haubro og kom herefter på byens ungdomsskole. Dette ophold, hvor hun bl.a. udviklede sine ever som en dygtigtig gymnast, fik gennem hele hendes liv stor betydning, og hun deltog gennem årene i skolens arrangementer.

I Haubro mødt hun også sin kommende mand Børge Godiksen. De blev gift i 1954, hvor de også købte købmandsbutikken, Seminarievej 10, som de sammen drev ind til 1991, hvor de lukkede butikken. De blev dog boende på Seminarievej. Et halvt år efter Børges død i 2012 fik Solveig huset solgt og flyttede til en lejlighed på Vestergade.

Solveig var meget aktiv i lokalsamfundet og var med i en række foreninger, hvor hun bl.a. ydede stor hjælp. Hun var kreativ og tog i 1980’erne en uddannelse på Aalborg Håndarbejdsseminarium. I en årrække underviste hun i porcelænsmaling, som var hendes store interesse.

Efter at Børge og Solveig lukkede købmandsbutikken, fik de endelig tid til at rejse sammen med familien. I de senere år havde Solveig fornøjelsen af at rejse sammen med børn og børnebørn. Børnebørnene elskede at være på ferie i Ranum, hvor de alle har gode minder fra.

I maj 2017 fik Solveig konstateret uhelbredelig kræft, og hun blev i løbet af sommeren svagere. Hun efterlader sig tre voksne døtre, syv børnebørn og fem oldebørn.

Solveig bliver begravet fra Ranum Kirke den 17. oktober kl. 13.

Elsket og savnet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!