Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16
Bestyrelsen for 3F Midtfjord lufter den røde fane i anledning af en vellykket indsats under coronaen. Forrest fra venstre Birthe Hedehus, Aars, Birthe Langgaard, Løgstør, Dorte Præsius Rønaa, Farsø, formand Lene Haugbølle, Aars, Jens Jakobsen Jensen, og Alex Pedersen, Nørre Onsild. Stående fra venstre Lindy Mortensen, Skovsgaard, Brian Bertelsen, Gedsted, Anders Linnemann, Arden, Jan Kalstrup, Nibe, Pia Davidsen, Birkelse, Morten Andersen, Fjerritslev, Anni Nielsen, Løgstør, Henrik Damgaard, Aalborg, Leif Larsen, Løgstør, og Arne Jensen, Aars.

Virksomhederne skal ikke være kræsne

10-09-2021

3F Midtfjord er kommet godt gennem Coronakrisen. Det fine resultat markerede afdelingen ved at lufte sin røde fane i forbindelse med generalforsamlingen i aftes, hvor 3F Midtfjords formand Lene Haugbølle også kom med en opsang til virksomhederne og deres valg af arbejdskraft.

- Mange af de områder, vi dækker, har kørt for fuld damp under Corona-krisen -  ikke mindst takket være vore medlemmers indsats. Det har været godt for vore medlemmer og til gavn for hele samfundet. Så en stor tak til medlemmerne for at være med til at holde Danmark i gang, sagde Lene Haugbølle på 3F Midtfjords generalforsamling på Kimbrerkroen i Aars.

- Selv om medarbejderne har arbejdet en del hjemmefra, har der i hele perioden været mulighed for at få et aftalt møde med afdelingen. Og på den måde er det gode serviceniveau for medlemmerne bibeholdt, fortsatte formanden.

3F Midtfjord hentede rekordbeløb på 81 mio.

3F Midtfjord er en velfungerende afdeling, som ikke er ramt af svigtende medlemstal. Det er tværtimod blevet til en lille stigning på 19 medlemmer, så afdelingen nu består af 4143 medlemmerne, oplyste Lene Haugbølle. 
    
3F Midtfjord hentede i 2020 et rekordbeløb på 81 millioner kr. hjem til medlemmerne. De inddrevne midler fordeler sig således:

Faglige sager: 1.748.929 kr.
Lønmodtagernes Garantifond: 2.928.535 kr.
Arbejdsskadesager: 17.575.693 kr.
Forsikringssager: 2.328.049 kr.
Sociale sager: 56.561.518 kr.

De inddrevne midler er resultat af de sager, afdelingen har ført for medlemmerne gennem året. Det er lige fra penge, der kommer ind gennem løntjek, manglende feriepenge, konkurser, arbejdsskadesager og til hjælp i sociale sager.

- Det er rigtig mange penge. Vi kunne ønske os, at det var et nul, for så var der ingen arbejdsgivere, der udbetalte forkert løn, ingen medlemmer, der kom til skade, og ingen kommuner, der gjorde det nødvendigt, at vi skulle hjælpe syge medlemmer, sagde Lene Haugbølle. 

- Når der køres sager eller konflikt mod en arbejdsgiver, så er der nogle, der siger: ”Nå, er det nu 3F igen”. Og ja, det er det. Vi vil nemlig gerne sikre, at alle på det danske arbejdsmarked kan leve og brødføde sig selv og deres børn på en løn fra et fuldtidsjob. Vi har alle krav på et godt liv med muligheder. 

Mange af vore unge mangler en praktikplads
3F-formanden vendte sig imod udnyttelse af arbejdskraft, underbetaling og manglende bidrag til fællesskabet. Lene Haugbølle omtalte kontrol med import af udenlandsk arbejdskraft og Arne-pensionen.

- Der tales meget om behovet for udenlandsk arbejdskraft, men vi skal lige tænke på, at erhvervslivet allerede i dag har fri adgang til de 15 millioner ledige, der er i EU. Man bør også kaste et blik i sin egen baghave. I mange år har vi råbt om mangel på praktikpladser. Virksomhederne tager simpelt hen ikke tilstrækkeligt ansvar for at uddanne medarbejderne. Lige nu går 16.700 danske unge rundt og mangler en praktikplads.

Formanden fremhævede, at virksomhederne ikke skal være kræsne med hensyn til rekruttering af arbejdskraft:

- Vi ser jo, at mange på 50-60-årige sorteres fra på grund af alder og at unge falder på grund af manglende erfaring. Så det er op ad bakke. Jeg tror ikke, at friske og raske medlemmer vælger Arne-pension. Det er trods alt kun 13.550 kr. om måneden før skat. Så lad os nu - både arbejdsgivere og fagforeninger hjælpes ad med at få de ledige i arbejde. Og der kan være brug for opkvalificering, hvilket vi også må hjælpes ad med.

3F Midtfjord har indgået 24 ny overenskomster

3F-formanden omtalte også afdelingens visionsplan.

-  Vi har fokus på at få indgået flere overenskomster. Det er over de sidste godt to år lykkedes os at få 24 nye overenskomster, så det går i den rigtige retning. I samme periode har vi fået 27 nye arbejdsmiljørepræsentanter og ni nye tillidsrepræsentanter.

Lene Haugbølle omtalte det kommende kommunevalg, hvor tre af afdelingens medlemmer stiller op: Rene Rosenkrans, Socialdemokratiet, Jammerbugt, Erik Stagsted, Socialdemokratiet Vesthimmerland, og Leif Larsen SF i Vesthimmerland.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!