Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16

Fremsætter forslag om at pille vindmølleområde ud af kommuneplanen

09-11-2021

Allan Ritter Andersen (C) vil stille forslag om at pille Malle ud af kommuneplanen som vindmølleområde, når kommuneplanen skal godkendes sidst på året.

Af Jacob Dalgaard

I en ellers rolig og forsonlig valgkamp er landvindmøller i Vesthimmerland et af de emner, der kan prikke til uenigheder. Ikke blot partierne imellem, for internt i partierne er der også forskellige holdninger til de roterende energianlæg.

For to år siden blev planerne om opstilling af fire store vindmøller i planen forkastet af et flertal i byrådet, selv om Malle i kommuneplanen var udpeget som et af tre områder, der er egnet til vindmøller. De to andre Bjørnstrup og Svoldrup Kær øst for Farsø. 

Men netop sagen fra Malle fylder stadig her to år efter, hvor kommuneplanen er sendt til det firårlige eftersyn - en slags opdatering. For i den nye kommuneplan, som netop har været sendt i høring i 8 frem til 1. november, er Malle fortsat udlagt til vindmølleområde. I en lang række høringssvar har det affødt massiv kritik fra borgerne, og visse lokalpolitikere har også været kritiske allerede inden kommuneplanen blev sendt i høring. 

Én af kritikerne er Allan Ritter Andersen (C), som også sidder i Økonomiudvalget, og han har en plan:

- Det er ordentlighed, at tage området ud, når vi allerede én gang har stemt om, at der ikke skal rejses store vindmøller i Malle. Derfor vil jeg stille forslag om at tage Malle ud af kommuneplanen som vindmølleområde, når Økonomiudvalget og byrådet senere i år skal vedtage den endelige kommuneplan, siger Allan Ritter Andersen. 

Borgmester Per Bach Laursen vil først personligt tage stilling til sagen, når den skal til behandling i byrådssalen. Han har været fortaler for vindmølleprojektet i Malle, hvor han og fem af hans partifæller kom i mindretal for to år siden. Men han forventer at Malle udgår af kommuneplanen som vindmølleområde, for der tegner sig et flertal for det, erkender han.

Per Bach Laursen tilføjer, at han har noteret sig, at flere lokalpolitikere i valgkampen har ytret, at de hellere ser vindmøller samlet i store energiparker, og det vil de blive holdt op på, for der er nemlig store projekter på bedding, siger han.

I den eksisterende kommuneplan er mindstekravet i de udpegede vindmølleområder, at der skal stå minimum tre møller på linje. Det kræver dog blot et kommuneplantillæg, hvis der skal åbnes op for en eller flere store vindmølleparker i Vesthimmerland, siger borgmesteren, der tidligere har agiteret for mere vindenergi i kommunen. 

Men svaret blæser i vinden, når der skal stemmes i byrådssalen om vindmøller. En samlet konservativ gruppe stemte i 2019 imod mølleplanerne i Malle, men da et lignende projekt i Bjørnstrup i februar i år var til afstemning var det kun Allan Ritter Andersen og Niels Krebs Hansen, der stemte imod en videre planlægning, mens resten af gruppen stemte for.

Venstre har heller ikke været enige internt. I Malleprojektet stemte Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Kurt Friis Jørgensen, Morten Mejdahl og Jens Lauritzen for møller, mens Lars Andresen stemte imod. Anderledes så det ud, da Bjørnstrupprojektet var til afstemning i år. Her var Inger Nielsen blevet modstander, mens Lars Andresen var blevet tilhænger sammen med Jakob Vium Dyrman, der ikke var til stede ved afstemningen om Malleprojektet. 

I Socialdemokratiet står Anders Kjær Kristensen alene som tilhænger af begge projekter. Men hvor han i Malle fik opbakning af sin partifælle Rasmus Vetter, valgte Rasmus Vetter i Bjørnstrup ikke at stemme. Resten af den socialdemokratiske gruppe har stemt imod begge projekter.

Hvilken holdning, der indtages til mølleområderne, når kommuneplanen skal vedtages, kan således være vanskelig at forudsige. Men i følge borgmesteren har mølleplaner i Malle set sine sidste dage.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!