Mandag d. 5. december 2022 - Årgang 17
På billedet ses fra venstre Kirsten Svejstrup Sørensen, Ulla Andreasen, Karina Rohde

VHG bliver tovholder på pilotprojekt om sprog og kunst

26-03-2022

På Vesthimmerlands Gymnasium og HF har man i længere tid arbejdet med en ansøgning til et Erasmus+-projekt med titlen ”Sprog som kunst, kunst som sprog”, og for nylig modtog man den gode nyhed, at der er blevet bevilget en større sum penge til et for-projekt om sprog og kunst.

Det er lidt af en bedrift at gå gennem nåleøjet til sådan en EU-bevilling, og på gymnasiet er der da også medgået en del timers arbejde for Ulla Silfverberg Andreasen med at forfatte ansøgningen og holde kontakten til de øvrige samarbejdspartnere, godt støttet af kollegerne Karina Rohde og Kirsten Svejstrup Sørensen. Samarbejdspartnerne er lærere ved Duborg-Skolen, A.P. Møller Skolen og Hjørring Gymnasium og HF, og for-projektet har titlen ”Tværnationalt arbejde med gymnasiefremmede elever”.

I det kommende skoleår skal bl.a. tysk- og billedkunstlærere på de fire gymnasier arbejde med at udvikle forløb og nye samarbejdsformer gymnasierne imellem, så eleverne kan få glæde heraf i det egentlige projekt, som forhåbentlig følger i de kommende år.

Hvad har de fire gymnasier til fælles?
Fælles for de fire gymnasier i pilotprojektet er, at de er landdistriktsgymnasier, der kender til udfordringerne med gymnasiefremmede elever. Samtidig har de en række fælles fag, og de involverede lærere har allerede et godt kendskab til digitale undervisningsplatforme. Ikke mindst ”takket være” corona-epidemien. 
Selvom de to af gymnasierne, Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen, rent fysisk ligger i Nordtyskland, er der dog foreløbig tale om et nationalt projekt, da skolerne er oprettet for det danske mindretal i området, og en studentereksamen herfra giver adgang til videreuddannelse i både Tyskland og Danmark.

De videre planer med projektet går imidlertid i skandinavisk retning, idet man kunne tænke sig at få f.eks. et islandsk eller et grønlandsk gymnasium med. I ansøgningen udtrykkes det således:

”Vi ønsker at bygge bro interkulturelt. Vi vil dyrke vort nordeuropæiske sprogfællesskab.  I Nordtyskland undervises i dansk som modersmål, i Grønland undervises i dansk som fremmedsprog, i Danmark og Island undervises i tysk som fremmedsprog”.

Hvad går projektet konkret ud på?
Det er tanken at udvikle en multimodal platform, hvor eleverne kan gå i dialog med og formidle direkte til hinanden. Projektet vil bl.a. skabe digitale virtuelle udstillingsrum, med samling af en bred vifte af medier og undervisningsmaterialer, som deles på tværs af landegrænser af undervisere, ligesom elevarbejder kan udstilles til inspiration eller stafet. 

De involverede lærere har i deres hidtidige undervisningspraksis gjort den erfaring, at frafaldstruede sårbare elever ofte får et fagligt løft gennem innovative kreative undervisningsforløb, som de selv har ejerskab til. Efterfølgende blev de i stand til at gennemføre og bestå stx eller hf, med mulighed for senere at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

Remediering, dvs. det at genbruge eller overføre elementer fra et medie til et andet, synes at være et nøglebegreb i projektbeskrivelsen, og her har Ulla Silfverberg Andreasen, der er primus motor i samarbejdet, stor erfaring som mediefags- og billedkunstlærer. Kirsten Svejstrup Sørensen, der er historie- og billedkunstlærer, har også oplevet, hvad der sker med elever, når de overfører fra et medie til et andet. F.eks. i forbindelse med et samarbejde med Johs. V. Jensen-museet i Farsø, hvor hendes og Ullas elever omsatte nogle af den store forfatters digte til tegninger.

Den sidste lærer i VHG’s projektgruppe, Karina Rohde, er dansk- og tysklærer og har tidligere samarbejdet med kollegerne på de to nordtyske gymnasier- 
Det bliver spændende at se, hvilke undervisningsmaterialer sådanne tolv ”krøllede hjerner” fra fire forskellige gymnasier kan få stablet på benene det næste års tid, og hvilke erfaringer de gør sig mht. metoder, der kan få de gymnasiefremmede elever på banen. Det hele vil blive grundigt dokumenteret undervejs. Især gennem digitale, men også enkelte fysiske møder mellem de involverede lærere i for-projektet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!