Tirsdag d. 11. december 2018 - Årgang 13

Vesthimmerlands Kommune vil udvikle efterværnsindsatsen i partnerskab med Socialstyrelsen

06-12-2017

Et tværfagligt samarbejde omkring anbragte eller tidligere anbragte unge skal styrke de unges overgang til et selvstændigt voksenliv med bolig, uddannelse og beskæftigelse.

Det er ikke kun et grimt juletræ i Aars, der skaber glæde i Vesthimmerlands Kommune i disse dage. En ansøgning til investeringspuljen for efterværn til unge er blevet godkendt, og derfor indledes et partnerskab mellem kommunen og Socialstyrelsen, hvor der vil være fokus på den gode overgang til voksenlivet.

Målgruppen for ’TUS – Tværfagligt UngeSamarbejde’, som projektet er døbt, er unge, der umiddelbart inden deres 18. år er anbragt, har været anbragt eller har haft en kontaktperson. Projektet vil løbe over tre år og med et budget på godt og vel 7,5 millioner kroenr er håbet, at man i Vesthimmerlands Kommune kan gøre en forskel for de sårbare unge, der står på tærsklen til voksenlivet.

Vesthimmerlands Kommune oplever i høj grad udfordringer i form af en svag uddannelseskultur samt en relativt stor andel af socialt udsatte familier med lav beskæftigelsesgrad hos de unge. Derfor bydes projektet også velkomment af socialudvalgsformand Morten Mejdahl:

”Jeg synes det er rigtig godt, at vi med projektet her får mulighed for at gøre en forskel for nogle af de mest sårbare unge i Vesthimmerlands Kommune.”

Flere aktører, herunder Jobcenter Vesthimmerland, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP, Familiehuset, Familieafdelingen og repræsentanter fra den unges eget netværk bringes i spil i en dynamisk unge-enhed. Enheden skal understøtte de unges udvikling mod selvstændighed og positiv selvforståelse. Herudover satses der i øvrigt på et indledende udviklingsforløb i den unges 17. år samt månedlige mad-aftner og støtte fra ’den unges voksne’ - en stabil kontaktperson, som den unge selv udpeger.

Familiechef Birgit Marie Graversgaard ser frem til omlægningen af kommunens efterværnsindsats:

”Med projekt TUS får vi mulighed for at komme hele vejen rundt om de unge og støtte i overgangen fra barn til voksen. Det giver rigtig god mening, og så er det fint i tråd med Vesthimmerlandsmodellen, som er grundpillen i vores sociale indsatser.”

Partnerskabet indledes i januar 2018, hvor en foranalyse af kommunens nuværende efterværnsindsats påbegyndes.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!