Lørdag d. 6. juni 2020 - �rgang 15

Vesthimmerlands Kommune drøfter fremrykning af anlægsinvesteringer for 41 mio. kr.

28-03-2020

2020 var i forvejen et rekordår i forhold til kommunale anlægsinvesteringer i Vesthimmerland. Nu kan der i coronakrisens navn blive investeret for yderligere 40,7 millioner kroner.

Af Jacob Dalgaard

Det er i hvert fald det oplæg, byrådet skal tages stilling til på det næste byrådsmøde på torsdag efter at regeringen og Kommunernes Landsforening torsdag blev enige om at sætte kommunerne fri af anlægsrammerne. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke nogle af de projekter, som de har sat penge af til i overslagsårene 2021-2023. 

For Vesthimmerlands vedkommende er der fundet planlagte investeringer i 2021 for 40,725 millioner kroner, som foreslås fremrykket til 2020. Pengene skal lægges til de 110 millioner kroner, som allerede er afsat til anlæg i 2020, og som er det hidtil største anlægsbudget i Vesthimmerlands Kommunes historie. 

Tiltaget er det offentliges forsøg på at holde hånden under det private arbejdsmarked under coronakrisen. 

Udover at fremrykke anlægsinvesteringer er der på byrådsmødet på torsdag også lagt op til at fremrykke driftsudgifter på bygningsvedligeholdelse for 2,5 millioner kroner og på asfalt og belægninger for 12 millioner kroner.  

Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!