Onsdag d. 15. juli 2020 - �rgang 15

Vesthimmerlænding bliver spidskandidat ved Regionsvalget

05-12-2016

Gitte Lopdrup, radikalt bestyrelsesmedlem og bosiddende i Aars, er blevet valgt som spidskandidat til regionsvalget i 2017 af de delegerede i Radikale Venstre i Nordjylland.

Dermed er der lagt op til at Vesthimmerland kan fortsætte med at have Radikal repræsentation i Regionsrådet, når Ninni Lodahl Gjessing efter 8 år i regionsrådet stopper sin regionspolitiske karriere med udgangen af denne valgperiode.

Gitte Lopdrup er 42 år og bosiddende i Aars med mand og 2 børn. Gitte er uddannet ergoterapeut og har en bred sundhedsfaglig baggrund fra blandt psykiatrien, og har siden taget en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet.

- Vi er utroligt stolte og glade på Gittes vegne over, at hun på så fornem vis er blevet valgt som spidskandidat for den radikale liste til regionsrådsvalget. Vi vil i det Radikale Venstre i Vesthimmerland i samarbejde med de øvrige radikale kredse i Nordjylland gøre alt, - hvad vi kan for at sikre Gitte og gerne også Jørgen Hein og Thorsteinn Arnason, begge Aalborg og nr. 2 henholdsvis nr. 3 på listen, et rigtig godt valg til regionsrådet i november 2017, udtaler formand for det Radikale Venstre i Vesthimmerland Søren Dolmer.

Han sender samtidig en stor tak til Ninni Lodahl Gjessing, som gennem 8 år har kæmpet for de radikale mærkesager i Regionsrådet, herunder bevarelsen af de lokale sygehuse i Farsø, Hobro, Hjørring og Thisted uden at det er blevet på bekostning af kvaliteten i behandlingen.

- Den linje er jeg helt indstillet på at følge, udtaler Gitte Lopdrup. - Vi skal fortsat have fokus på kvaliteten i det nordjyske sundhedsvæsen. Jeg vil arbejde for et bedre samarbejde mellem kommune og regioner, så patienterne oplever en større sammenhæng i deres behandling og rehabilitering. Patienten skal inddrages i beslutninger om deres behandling og meget gerne informeres om andre behandlingsmuligheder, så de selv kan være med til at vælge den behandling, der passer til deres liv og behov.

Gitte Lopdrup fortsætter:

- Vi skal også fokusere på den øgede ulighed i sundhed og have forskellige varer på hylden, som tilgodeser de forskellige behov, der er, hvad enten det handler om forskellige typer af informationskampagner eller mere håndholdte indsatser. Derudover vil jeg have fokus på de sundhedsprofessionelles trivsel. De skal bruge en større del af deres arbejdsdag på at yde omsorg for den enkelte patient, så de bevarer deres engagement og oplever, at deres job er meningsfuldt. Endelig står psykiatrien mig nær. Jeg vil gerne være med til at nedbryde tabuer om det at have en sindslidelse, og så vil jeg gerne have nedbragt ventetiden på Psykiatrisk Skadestue og have aktiviteter tilbage på de psykiatriske afdelinger, så behandlingen kommer til at bestå af andet end medicinering og samtaler.

Foruden Gitte Lopdrup, Jørgen Hein og Thorsteinn Arnason blev yderligere 10 nordjyske kandidater på opstillingsmødet i mandags valgt til den radikale liste til regionsvalget i 2017.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!