Mandag d. 15. august 2022 - Årgang 17
Fra venstre ses apr-69 Jacob E. Jacobsen (50 år), jan-70 Kaj Welling (50 år) og jan-61 Erik B. Andreasen (40 år).

Valg og hæder til gardere fra Himmerland

17-06-2022

Her i juni kunne Himmerlands Garderforening endelig afholde sin udsatte generalforsamling nr. 106 med et halvt års forsinkelse. Den har været udsat på grund af Covid-19.  25% af foreningens medlemmer deltog.

Efter at fanen blev ført ind, indledte formand nov-61 Kjeld Sørensen med at byde alle velkommen. Æresmedlem jan-61Jens Kr. Dalgaard blev valgt til dirigent. 

Før generalforsamlingen blev formanden tildelt De Danske Garderforeningers hæderstegn af vicepræsident jan-80 Olav Vibild, hvilket den blivende bestyrelse havde besluttet bag hans ryg.

Derefter gennemgik formanden årets begivenheder. Kasserer juli-92 Peter Ø. Mortensen gennemgik regnskabet. Kontingent for 2022 blev fastsat til 300 kr. 

På valg til bestyrelsen var nov-75 Kristian K. Kristensen, maj-89 Mikkel Elmlund og apr-88 Claus S. Nielsen. Da nov-90 Jesper Fomsgaard ikke ønskede genvalg blev bestyrelsens antal medlemmer ændret fra 8 til 7 med 3 på valg hvert år. 

På valg til suppleanter blev nov-78 Steen Jensen genvalgt. Da nov-78 Arne Balling ikke modtog genvalg til suppleant, blev nov-90 Jesper Fomsgaard nyvalgt til suppleant.

Fanebærere: Genvalg til apr-76 Ole Haarbo, jan-68 Poul Erik Bundgaard og nov-78 Niels Frederiksen.

Faneløjtnanter: Genvalg til apr-88 Claus S. Nielsen og nov-75 Ernst Klysner.

Skydeudvalg genvalg til juli-59 Kjeld Højslet og apr-88 Claus S. Nielsen.

Bowlingudvalg: Genvalg til juni-85 Tommy Jensen. 

Golfudvalg: Nyvalg til nov-75 Ernst Klysner.

Som bilagskontrolant blev marts-65 Jesper H. Jespersen genvalgt.

Som bilagskontrolant suppleant: Genvalg til maj-55 Henning Madsen.
 
Efter generalforsamlingen blev følgende medlemmer hædret:
 Æresmedlem jan-68 Poul Erik Bundgaard 

Følgende foreningsjubilarer blev hædret:
50 år – Apr-69 Jacob E. Jacobsen
50 år – Jan-70 Kaj Welling
40 år – Jan-61 Erik B. Andreasen

Foreningstegn:
Nov-81 Niels Jørn Back
Apr-13 Ander Dålfogt

Aftenen sluttede med foredrag af dec-13 Niclas Nissen, som fortalte levende om ”Efter Livgarden til premierløjtnant   ingeniørkasernen i Skive” 

Kl. 22,00 blev fanen ført ud.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!