Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16

Vælgermøde i Overlade uden vindere og tabere

21-05-2019

Der var god spørge- og diskussionslyst, da der i aftes blev afholdt vælgermøde i Overlade Kulturcenter med Himmerlands kandidater til Folketinget.

Teklst og foto: Jacob Dalgaard

Flemming Møller Mortensen var presset i defensiven, da han repræsenterede Socialdemokratiet i valgpanelet i aftes. Presset kom efter at Lars Pedersen fra Overlade Friskole spurgte politikerne ind til, om de vil støtte et socialdemokratisk forslag om at nedsætte det statslige tilskud til friskolerne, den såkaldte koblingsprocent, fra 76 til 71 i forhold til det, folkeskolerne får.

Det var der ingen af de andre partier, der ville, og Flemming Møller Mortensen måtte forklare sig i overfor både politiske modstandere og vælgerne, der i vid udstrækning kommer fra et hjørne af Vesthimmerland, hvor friskolelivet blomstrer.

Flemming Møller Mortensen forsvarede udspillet med, at Socialdemokratiet vil tilføre flere penge til folkeskolen, hvilket vil via koblingsprocenten også vil komme friskolerne til gavn. Venstres Marie Bjerre krævede et klart svar, om S vil tilføre så mange flere penge til folkeskolen, at friskolerne ikke mister indtægter i forbindelse med en reduktion i koblingsprocenten.

Svaret var, at friskolerne nok lander på den samme økonomi, som i dag. I panelet fik Socialdemokratiet kun støtte fra Finn Grøn Nielsen fra Enhedslisten, der påpegede, at friskoler ikke kan løfte alle opgaver. Derfor går han ind for at lave større folkeskoler.

Heller ikke SF's Theresa Berg Andersen støtter en lavere koblingsprocent, men hun måtte erkende, at det ikke er politikken i hendes parti. Til gengæld vil SF indføre et ekstra tilskud til friskoler, der løfter et socialt ansvar.

Liberal Alliance var repræsenteret af Bo Ritterbusch, der ville gå den modsatte vej og hæve koblingsprocenten til 80.

Tilbage sad Lars Pedersen og undrede sig over, hvorfor friskolerne skal betale prisen for de dårlige folkeskoler, når friskolerne kan drive skole for 25 % færre midler.

Efter denne skoledebat lignede Flemming Møller Mortensen en slagen mand i Overlade, men som valgmødet skred frem talte han sig op, og klarede sig sammenlagt lige så godt som de øvrige i panelet.

Ungdommen sætter dagsorden

Kristian Haldrup var aftenens ordstyrer, og de 80-90 fremmødte vælgere var præsenteret i alle aldre. Der var også adskillige førstegangsvælgere. Heriblandt 19-årige Julie Svensmark Møller fra Vilsted, som spurgte ind til, hvilket parti der vil gøre mest for miljøet og klimaet.

Niels M. Christensen fra Nye Borgerlige var ikke iblandt disse. Han manede  i stedet til besindighed:

- Bliv nu ikke grebet af en massepsykose. Vi har set klimaet ændre sig siden istiden, og lad nu være med at lave så mange regler, at produktionen flytter ud af landet. I Kina og Indonesien er de totalt ligeglade, sagde han.

Heller ikke Tommy Degn fra Dansk Folkeparti kunne fremvise en decideret klimapolitik, men personligt vil han gerne bruge mange penge på at udvikle en metode til at oplagre elenergi. Sådan vil vi kunne rigtigt langt, sagde han.

Marie Bjerre fra Venstre og Gitte Lopdrup fra De Radikale vil udfase benzin- og dieselbiler, og sidstnævnte bød ind med 24 konkrete, radikale forslag, der skal munde ud i en klimalov.

Henrik Dalgaard fra Det Konservative Folkeparti påpegede, at Danmark rent faktisk allerede ligger forrest i feltet af lande, der gør noget for miljøet, og han opfordrede de klimaførende partier på venstrefløjen til at lave klimaaftaler henovermidten, hvis de efter valget den 5. juni skulle komme til magten.

Bedre behandling af ældre og handicappede

Blandt tilhørerne blev der også stillet spørgsmål til politikerne om ældreomsorg og handicappolitik, men svarene på disse tunge områder var temmelig uklare. Niels M. Christensen fra Nye Borgerlige havde dog løsningen, der vil frigive masser af penge til de to grupper af borgere. Flyt magten ud lokalt i kommunerne og helt ud til institutionerne og fyr 40.000 DJØF'er i København. Det vil give penge til velfærd, lød det klare budskab.

Henrik Dalgaard understregede, at det også er velfærd at begholde flere af sine egne penge, og dermed gentog han den konservative mærkesag om skattelettelser, og her fik han medhold fra Bo Ritterbusch, Liberal Alliance.

Til slut kom SF's Theresa Berg Andersen med en appel til de borgerlige vælgere. Stem på mig til folketingsvalget. Vi kører ikke med dobbeltmandater, og så er I jo af med mig i byrådet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!