Tirsdag d. 11. maj 2021 - �rgang 16

Uenighed om linje for kunstgræsbane i Farsø

30-11-2018

En kriseramt kunstgræsbane i Farsø var omdrejningspunkt for en længere diskussion i byrådet i går. En diskussion, der kan få betydning for en kommende kunstgræsbane i Løgstør.

Af Jacob Dalgaard

Skal kunstgræsbaner have kommunalt driftstilskud, og skal kommunen i det hele taget redde foreninger, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen? Det blev en del af debatten, da byrådet i går tog sig af en ansøgning fra Støtteforeningen for kunstgræsbanen i Farsø.

Foreningen er kommet i økonomisk uføre på grund af leasingaftaler og tabte forsikringssager. På den baggrund har foreningen ansøgt kommunen om at få et tilskud på 200.000 kroner. Alternativt en tilsvarende forhøjelse og/eller en forlængelse af det eksisterende 10-årige kommunale lån på 461.000 fra 2015 til 20 år.

Kultur- og fritidsudvalget besluttede i 2013 at der ikke ydes kommunalt driftstilskud til vedligeholdelse af kunstgræsbaner i Vesthimmerlands Kommune. Den 23. oktober i år indstillede samme udvalg derfor, at Støtteforeningen for kunstgræsbanen i Farsø ikke kunne opnå det ønskede ekstra tilskud. Derimod ville udvalget strække sig så langt som at forlænge det eksisterende lån til 25 år.

Alligevel bragte udvalgets konservative medlem, Per Nyborg, sagen op til ny fornyet debat på byrådsmødet, hvor han drog paralleller til en sag fra 2017, hvor Bakkeskolehallen fik hjælp fra kommunen. Bakkeskolehallen havde et 6 procent lån på 671.000 kroner i Andelskassen, som kommunen havde stillet en kommunegaranti på 300.000 kroner bag. Men den selvejende institution Bakkeskolehallen havde held til at få kommunen til at konvertere lånet til et meget billigere lån i kommunekredit med fuld kommunal garanti bag.

Derfor mente Per Nyborg også, det er rimeligt, at kommunen i den aktuelle sag kan afsætte 200.000 kroner til kunstgræsbanen i Farsø.

Men Kultur- og fritidsudvalgets formand, Asger Andersen (S), er af en anden overbesvisning.

- Jeg går ind for at behandle alle ens, men jeg lægger linjen fra den 1. januar 2018, hvor det nye byråd trådte til, sagde han.

- Hvis vi lægger skillelinjen fra 1. januar, vil jeg også set stort på beslutningen om at vi ikke giver tilskud til drift af kunstgræsbaner og fremsætte det som et budgetønske i 2020, svarede Per Nyborg.  

Venstres Jens Lauritzen mindede de to duellanter om, at der er en væsentlig forskel i de to sager. Da Bakkeskolehallen fik lånet i Kommunekredit havde kommunen luft i lånerammen. Det er der ikke i dag, hvilket betyder, at pengene skal tages direkte op af kommunekassen, hvis kunstgræsbanen skal have kommunal hjælp.

I en i øvrigt meget saglig og relevant debat kom Socialdemokratiets Rasmus Vetter også på banen:

- Det er en gudebehandling, de har fået i Farsø og Aars. De har fået det hele; både baner, lys og hegn, og til gengæld sagde man, at de selv må klare driften. Jeg vil råde jer til, at lave nogle klare præmisser, inden i går i gang med at lave kunstgræsbanen i Løgstør, lød opfordringen til Kultur- og fritidsudvalget.

Niels Heebøll fra SF holdt lav profil, men han noterede sig, at kommunens to kunstgræsbaner i Farsø og Aars skulle have kostet borgerne 2,5 millioner kroner, men nu er løbet op i 6,7 millioner.

Byrådet endte med at bakke op om Kultur- og fritidsudvalgets beslutning, således at der alene bliver tale om en forlængelse af løbetiden på kunstgræsbanens kommunale lån.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!