Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16
Kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen flankeret af Asger Andersen (t.v.) og Anders Bloksgaard med Frederik Den VII's Kanal i baggrunden.

Udsigten til kanalåbning er ikke blevet ringere af ministerbesøg

15-11-2021

Kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen var i dag på besøg på Limfjordsmuseet for at høre nærmere om museets og Vesthimmerlands Kommunes planer om en genåbning af Frederik Den VII's Kanal.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Løgstør bryster sig af at have Danmarks længste museumsgenstand i Frederik Den VII's Kanal, der med sine 4,4 kilometer strækker sig fra Løgstør til Lendrup. Den blev gravet med håndkraft i årene fra 1856-1861 for at lette den vandbårne trafik forbi Løgstør, som ofte satte sig fast, når Limfjorden sandede til.

I 1913 blev kanalen lukket for skibstrafik, da der blev gravet sejlrende i fjorden, og siden 1958 har kanalen været fredet. Men i forbindelse med kanalens 150 års jubilæum for 10 år siden formede tanken om at genåbne kanalen sig, og de seneste år har der været arbejdet ihærdigt på det projekt anført af museumsdirektør Anders Bloksgaard.

Men også byrådet i Vesthimmerlands Kommune støtter op om projektet. Politikerne har således givet håndslag på, at kommunen vil afholde driftsmæssige udgifter ved en genåbning af kanalen på op til 1,7 millioner kroner om året, og dertil har kommunen også bevilget 1 million kroner til at igangsætte myndighedsarbejdet med at få alle de nødvendige tilladelser til at røre ved den kystnære og fredede kulturperle.

Minister gik kærestetur langs kanalen

Men selve anlægsarbejdet for at få åbnet op i Lendrup, og gøre det muligt at sejle igennem, anslås at koste 90 millioner kroner. De penge skal overvejende hentes hos fonde, og Anders Bloksgaard har mødt velvilje de steder, han har forhørt sig. 

Men fondsansøgningerne sendes først af sted, når myndigehdsarbejdet er helt på plads, og der kan være lang vej op til 90 millioner - også selv om nogle fonde skulle vise sig særdeles rundhåndede i forhold til det unikke projekt.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Vesthimmerland, Asger Andersen, havde derfor i dag inviteret kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen på Limfjordsmuseet til en orientering om planerne med kanalen - hvis det skulle blive nødvendigt med lidt statslig hjælp.  Og det var en begejstret minister, som lyttede. 

Hun gav dog ingen løfter på mødet, men:

- Det er et rigtigt spændende projekt, og det står stærkt ved, at byrådet i Vesthimmerland er enig om at bakke op om det. Det gør det lettere for andre at lægge kræfter i det også. Jeg har ingen penge med i dag, men min nysgerrighed er blevet skærpet, siger Ane Halsboe-Jørgensen efter mødet på Limfjordsmuseet. 

Ane Halsboe-Jørgensen kendte godt den fredede kanal, inden dagens besøg. Hun har tidligere gået kærestetur og flettet fingre langs kanalen med sin daværende kæreste og nuværende mand, Peter Strauss Jørgensen, som stammer fra Løgstør. 

Anders Bloksgaard er også glad efter dagens ministerbesøg. Det ambisiøse kanalprojekt har absolut ikke fået ringere vilkår efter kirke- og kulturministerens bemærkninger på dagens møde, understreger museumsdirektøren.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!