Fredag d. 26. februar 2021 - �rgang 16

Turismepulje på 664.000 kroner åbnes for ansøgninger

30-04-2020

Et særlig pulje til at fremme turisme langs Limfjorden i Vesthimmerland bliver åbnet for ansøgninger.

Af Jacob Dalgaard

Bølgerne gik sidste år højt omkring det nye turistsamarbejde mellem Vesthimmerland og Mariagerfjord, som fra 1. marts i år blev en realitet i Destination Himmerland. I løbet af den politiske proces blev der udmøntet en ekstra årlig pulje på 800.000 kroner fra Vesthimmerlands Kommune, som skulle reserveres til turisme langs Limfjorden i Vesthimmerlands Kommune.

Et år efter er der endnu ikke fundet en løsning på, hvordan de mange penge skal bruges - og af hvem. Men i dag fandt byrådet en midlertidig model til at få pengene ud at arbejde i 2020. Turistsæsonen bliver i år utvivlsomt anderledes end den plejer på baggrund af coronakrisen, og tiden er knap, før turistsæsonen går i gang.

Derfor enedes byrådet torsdag efter en lang diskussion på et virtuelt møde om, at puljen, der for 2020 udgør 664.000 kroner, i år bliver åben for ansøgere. 

Venstres Kurt Friis Jørgensen mener det er en god måde at gøre det på i år, som man i hans terminologi kan kalde et fjumreår. 

Også Det Konservative Folkepartis gruppeformand Henrik Dalgaard bakker op om modellen. Men både han og partifællen Signe Nøhr ønsker nogle kriterier for, hvad man kan søge til. 

Men det behøver de ikke spekulere på, mener Uffe Bro (S). Pengene skal jo bruges til turismefremme langs Limfjordskysten, og det er et kriterium, fastslog han og kom på mødet med den formulering, som alle partierne kunne bakke op om. 

Den går i sin enkelthed ud på, at det nu bliver Økonomiudvalget, der skal tage stilling til de ansøgninger, der kommer til årets pulje. Det bliver således også Økonomiudvalget, der får kompetence til at fastsætte kriterier og ansøgningfrist.

Sideløbende arbejdes der videre med at finde en model for, hvordan pengene i de efterfølgende år skal uddeles. Borgmester Per Bach Laursen og kommunens forvaltning har tidligere afholdt møder med henholdsvis repræsentanter fra Løgstøregnens Turistforening samt repræsentanter fra den øvrige kyststrækning syd for Løgstør. Men coronakrisen har indtil videre udsat et fællesmøde, der skulle munde ud i en fremtidig model.   

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!