Onsdag d. 15. juli 2020 - �rgang 15
Det hjalp ikke Strandby Skole, at skolens tilhængere var mødt op med bannere til byrådsmødet

Tre skoler lukker trods moddemonstration

20-11-2015

Strandby Skole var mødt op med bannere til torsdagens byrådsmøde. Men demonstrationen havde ingen effekt. Strandby Skole lukker til august, og det samme gør Blære Skole og Overlade Skole.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Det meste af to timer brugte byrådet på at diskutere og argumentere. Men det ændrede ikke et komma i sagen om den fremtidige skolestruktur. Ingen af byrådets medlemmer var til at rokke. Det stod klart, da borgmester Knud Kristensen efter en lang debat omsider satte Økonomiudvalgets indstilling til afstemning.

Socialdemokraterne, SF og Konservative stemte for forslaget, der indebærer, at de tre ovennævnte skoler med tilhørende børnehaver og vuggestuer lukkes fra 1. august 2016.

De Radikales enlige medlem, Ninni Lodahl Gjessing, forlod byrådsmødet under debatten for at nå et fly, men hun nåede at tilkendegive, at hun også støttede forslaget. Hun ønskede dog at få ført til protokols, at Radikale foretrækker at bibeholde klassetildelingsmodellen fremfor den vedtagne elevtildelingsmodel. Desuden ønsker hun, at de snart tomme skolebygninger kan overdrages til eventuelle nye friskoler for et symbolsk beløb.

Også SF og Dansk Folkeparti tilkendegav, at de er parate til at lade de spirende friskoler overtage de lukkede skoler til en fornuftig pris. Men Socialdemokraterne har ikke tænkt sig at give ved dørene. "Jeg går ind for at skolerne skal sælges til kostprisen," sagde Rasmus Vetter, der således lagde gift for friskolerne.

Ændringsforslag fra V og DF

Alle byrådets partier blev tidligere på efteråret enige om at spare 12 millioner på skoleområdet som følge af faldende børnetal. Men måden var de ikke enige om.

Dansk Folkeparti og Venstre forsøgte til det sidste at redde de tre skoler. Blandt andet ved at fremsætte et ændringsforslag, der betød at alle skoler skulle spare op til 10 procent. Men især SF's Niels Heebøll mejede forslaget ned.

"For os at se, er jeres forslag et forsøg på at smøre den her besparelse ud over det hele. Det er ikke i orden for SF, at mindst 9 skoler skal spare op til 10 procent," sagde SF's gruppeformand.

Bifald i byrådssalen

Brian Christensen fra Dansk Folkeparti undrede sig over, at K, S, SF og Radikale godt kunne bruge Venstres forslag om en elevtildelingsmodel - men at de først lige ville lukke tre skoler

"Det bliver meget slemt for de byer, det går ud over," rasede Brian Christensen. Han fik efter sit indlæg dagens eneste bifald fra de mange tilhørere, der fyldte santlige pladser - og lidt til - i byrådssalen. Normalt skal tilhørerne forholde sig i ro, men i dag lod borgmesteren klapperiet passere.

Ilse Skadhauge fra De Konservative påberåbte sig et ansvar for skolerne: "Jeg går ikke ind for at sulte skolerne, så de skal lukke sig selv. Det er vores opgave som politikere, at tage det ansvar." 

Ikke den sidste skolelukning

Og sådan bølgede diskussionen længe uden at flytte standpunkter. Begge forslag blev kaldt visionsløse, og fra flere partier blev der åbnet op for en erkendelse af, at dagens beslutning næppe freder de tilbageværende vesthimmerlandske kommuneskoler.

Især Pernille Vigsø Bagge tegnede et dystert billede, da hun rejste sig og på det nærmeste holdt en begravelsestale over Vesthimmerlands Kommune. Økonomien de kommende år bliver så dårlig, at dagens skolelukninger sandsynligvis ikke bliver de sidste indenfor en overskuelig fremtid, sagde hun.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!