Torsdag d. 1. december 2022 - Årgang 17

Træer skal ned for at sikre udsigt

22-11-2022

Vesthimmerlands Kommune vil snart fjerne nogle store træer, som skygger for udsigten fra Løgstør mod fjorden.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Vesthimmerlands Kommune har besluttet at fælde en stor del af bevoksningen på skrænten mellem Kristiansmindevej og P. Kræmmersgade - det område, der også kaldes Fattighusbakken. Det sker efter at forvaltningen har fået tilsendt 2 tinglyste dokumenter, som på en del af skrænten skal sikres fri panoramaudsigt. Træer og buske skal holdes i en højde, så de maximalt bliver 1 meter højere end bakkestiens niveau. Lokalplanen beskriver, at såfremt udsigten generes, skal træerne fuldstændig fjernes". 

Beslutningen om at håndhæve lokalplanen har skabt stor utilfredshed fra borgere i P. Kræmmersgade, som i dag med træerne er sikret mod frit indkig fra naboerne oven til bakken.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget. De Konservatives Allan Ritter Andersen, forstår godt begge synspunkter. Men kommunen er nødt til at følge lokalplanen, siger han.

Der er forberedt en rydning, hvor der er en udsigtsklausul, og her får mindre træer og buske lov at blive stående. og der vil ske en kraftig udtynding på resten af skrænten. Det bliver HedeDanmark, der skal udføre opgaven for kommunen, som grundet høje priser på flis forventer at arbejdet bliver udgiftsneutralt. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!