Tirsdag d. 11. maj 2021 - �rgang 16

Topmøde om lægevagten i Farsø

19-02-2020

Torsdag aften er der offentligt møde og tirsdag arrangeres der gratis bus til regionsrådsmødet i Aalborg.

Tekst: Per Lyngby  

Regionsrådets varslede lukning af flere nordjyske lægevagter, bl.a. den på Farsø Sygehus, har fremkaldt protester fra borgmestre og borgere - også i Vesthimmerland.

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø er også gået aktivt ind i kampen for at bevare lægevagten, som har til huse på sygehuset i Farsø. Torsdag aften er der arrangeret debatmøde i Dronning Ingrid Hallerne.

Det sker i forlængelse af at Regionsrådet har accepteret at Praktiserende Lægers Organisation agter at lukke Lægevagten i Farsø pr. 1. marts, og ikke mindst den utilfredshed denne beslutning har skabt blandt lokalbefolkningen i Vesthimmerland.

- Der har ikke været antydning af dialog med kommunerne op til beslutningen i regionsrådet. Der kunne måske ellers være kommet alternativer på bordet, hvis man havde snakket om det. Derfor indkalder vi nu - bedre sent end aldrig, til et møde for at få gang i en dialog mellem parterne og forhåbentlig få nogle løsninger på bordet, siger Kirsten Moesgaard, formand for Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø og fortsætter:

Vi har ikke lyst til bare at sidde kigge på, at regionsrådet tager beslutningen hen over hovedet på kommunerne - de kommuner som skal være med til at få det nære sundhedsvæsen til at fungere.

Udover at vi synes der skal findes en fornuftig løsning, så ser støtteforeningen det naturligvis også som sin opgave at fremme og holde fast i de sundhedstilbud, der er på Farsø Sygehus. Det er også i det lys, at beslutningen om at arrangere debatmødet skal ses, siger Kirsten Moesgaard.

Kirsten Moesgaard, som også sidder i byrådet i Vesthimmerlands Kommune, vil selv sidde med i panelet som repræsentant for sygehusets støtteforening. Panelet kommer desuden til at bestå af Mogens Ove Madsen (S), Regionrådsmedlem og formand for Akut og Praksisudvalget, Pia Buus Pinstrup (C), Regionrådsmedlem og medlem af Akut og Praksisudvalget samt Byrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, Per Bisgaard (V ) Regionrådsmedlem samt Byrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, Per Bach Laursen (V) Borgmester i Vesthimmerland. Palle Jensen(S), Byrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland.

Tirsdag den 25. februar er støtteforeningen også på banen med et initiativ, hvor der arrangeres gratis bustransport til Aalborg, hvor regionsrådet holder møde med lukningen af lægevagter på dagsordenen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!