Lørdag d. 13. august 2022 - Årgang 17

To færre fødsler i Vesthimmerland i 2021 end året før

04-01-2022

Fødselstallet i Vesthimmerland holdt sig i 2021 på niveau med året før.

Af Jacob Dalgaard

Den 21. december var der kommet 304 nyfødte børn til verden i Vesthimmerland i 2021. Året før var der på omtrent samme tidspunkt - den 18. december 2020 - kommet 306 nyfødte børn til verden i Vesthimmerland. De sidste dage af december er altså ikke taget med i statistikken, hvorfor tallene ikke dækker hele året. 

Men bag det lille udsving gemmer sig lidt større udsving fra skoledistrikt til skoledistrikt. Størst fremgang i fødselstallet har Gedsted haft. Her er fødselstallet steget fra 14 i 2020 til 22 i 2021. Også Aars Skole har haft en fremgang på 8 fra 48 til 56. 

Størst tilbagegang har Østermarkskolen i Aars haft. Her et tallet faldet fra 43 til 32. Det æder så godt og vel fremgangen på Aars Skole, så der netto er en tilbagegang på 3 børn i Aars' to skoledistrikter. 

Skoledistrikt Nyfødte i 2020 Nyfødte i 2021
Farsø 32 31
Gedsted 14 22
Hornum 30 29
Aalestrup 36 38
Ullits 15 12
Vestrup 11 9
Aars Skole 48 56
Østermarkskolen 43 32
V. Hornum 14 9
Løgstør 30 28
Ranum 20 20
Toppedal 13 18

Når det nyvalgte børne- og familieudvalg samles til sit første møde den 11. januar, vil medlemmerne desuden få præsenteret en oversigt over det samlede børnetal opgjort for de seneste 7 år. Det viser en noget større tilbagegang.

I december 2021 var der 2.390 børn fra 0-7 år med bopæl i Vesthimmerlands Kommune. I december året før var der 2.471.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!