Mandag d. 28. november 2022 - Årgang 17

Stor forvirring ved afstemning om store vindmøller

25-04-2013

Byrådsmedlemmerne anede ikke, om de skulle stemme ja eller nej for at få deres holdning udmøntet i en beslutning, da byrådet i dag afviste en ansøgning om opstilling af 9 store vindmøller i Lilleåen

9 vindmøller med en højde på 150 meter har skabt stor folkelig modstand i den sydlige del af Vesthimmerlands Kommune. GK-Energi og Wind1 har søgt om lov til at opstille møllerne ved Lilleåen mellem Østerbølle og Vesterbølle. Et område, som det forrige byråd for 4 år siden udlagde som muligt vindmølleområde i den nuværende kommuneplan.

Men da mølleprojektet kom til afstemning i byrådet valgte et flertal at stemme imod projektet. Mens en flok borgere med interesse i sagen havde indtaget tilhørerpladserne i byrådssalen, diskuterede politikerne lystigt, og langt hen ad vejen var de enige om, at naturområdet ved Lilleåen ikke var egnet til 9 store vindmøller.

En håndfuld Venstre-folk var indstillet på at lade ansøgerne komme med et nyt projektforslag med blot 3-5 møller.

"Det er problematisk, at vi slet ingen møller vil have. Er det bare for sjovt, at vi har udpeget området til vindmølleområde," spurgte Kurt Friis Jørgensen og fortsatte: "Kommuneplanen er ganske vist vedtaget i det gamle byråd, men det nye byråd overtager arv og gæld, og jeg har ikke hørt nogen sige, at de vil have kommuneplanen ændret," sagde Kurt Friis, der selv så det ironiske i at se sig selv som fortaler for vindmølleprojektet, idet han normalt ikke er den store tilhænger af vindmøller.

Socialdemokraten Rasmus Vetter ville dog ikke stå til ansvar for det forrige byråds beslutninger, og flere af hans byrådskolleger var enige.

Ninni Lodahl Gjessing, Radikale, sagde rent ud, at der ikke skal opstilles vindmøller ved Lilleåen. "Den ro, der er i naturen i det område, kan ikke bevares med vindmøller, uanset om der er 4, 6 eller 8 møller," sagde hun.

Den ene politiker efter den anden tog ordet og bedyrede, at de normalt går ind for vindmøller, men ikke kan gå ind for planerne ved Lilleåen.

Således også Berit Byg fra SF, der slet ikke mener, at møller på 150 meter hører til på landjorden. Og skal det ske, så bør det ikke være ved Lilleåen:

"Der er talrige muligheder for at opsætte vindmøller på agerjord, hvor det ikke berører så mange mennesker," sagde Berit Byg og foreslog markerne omkring hendes eget hjem på Næsbyvej i Næsby. Hun erkendte dog, at hun godt nok ikke har undersøgt vindforholdene eller spurgt naboen, som ejer jorden. Men måske har Vesthimmerland faktisk  allerede taget sin andel for at opfylde målene for vindenergi Danmark, tilføjede SF'eren.

Den Konservative gruppe var stillet frit til spørgsmålet, og Pia Pindstrup valgte at stemme imod vindmølleprojektet og luftede muligheden for i stedet at udvide den eksisterende vindmøllepark i Nørrekær. Hendes partifælle Ilse Skadhauge stemte for projektet, mens en tredie konservativ, Kirsten Moesgaard, stemte blankt sammen med Jan Dyregaard (V).

Debatten i byrådet tog en hel time, før borgmester Knud Kristensen (K) kunne sætte sagen til afstemning. Og så opstod forvirringen. Ville et nej betyde et nej til vindmøller i det hele taget, eller ville det betyde, at sagen skulle gå om med et færre antal vindmøller?

Det blev det første, og 17 stemte nej,  8 stemte for, mens 2 stemte blankt.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!