Fredag d. 21. juni 2019 - �rgang 14
Der er banet vej for, at der nu kan slås hul fra Kunsttorvet til midtbyen. Arkivfoto

Støtte fra Realdania til åbning fra Løgstør havn til midtbyen

15-04-2019

Realdania har netop givet tilsagn om støtte på lige godt to millioner kroner til realiseringsprojektet Købmager Passage i Løgstør. Støtten skal bidrage til realiseringen af en ny rekreativ, offentlig passage ved Kunsttorvet, der skal styrke sammenhængen mellem havneliv og handelsliv. Projektet er en del af Realdanias indsats ”Hovedbyer på forkant”, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

De senere år har havnen i Løgstør fået et løft og er blevet et endnu mere populært sted at være for både lokale og turister. Projektet Købmager Passage er startskuddet på at koble havnen i Løgstør sammen med byen og hovedgaden.

”Vi er meget glade for støtten fra Realdania. Udvidelsen af Kunsttorvet er første skridt i en større strategi og udviklingsplan for Løgstør, og det er dejligt, når projekter bliver realiseret,” udtaler borgmester Per Bach Laursen.

Projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen siger:

”Løgstør er et godt eksempel på en hovedby med et stort potentiale i kraft af byens særlige havnemiljø. Projektet vil skabe bedre sammenhæng mellem by og havn, og det vil kunne styrke by- og handelslivet i Løgstør. Vi glæder os til at se projektet realiseret.”

I praksis skal fondsmidlerne fra Realdania blandt andet bruges til at opkøbe og nedrive et hus i Købmagergade ud for kunsttorvet for at få slået hul mellem de to bydele.

Udviklingsplanen ”Det nye Løgstør” er blevet til i tæt samarbejde med borgerne i Løgstør, og under hele processen har der generelt været stor opbakning omkring arbejdet og projektidéerne.

En betingelse for bidraget fra Realdania er, at Vesthimmerlands Kommune selv bidrager med et tilsvarende beløb, og det forventer Per Bach Laursen, der nok skal blive fundet midler tid.

Købmager Passage som projekt ligger nu fast, men der vil komme en dialog med borgerne i forbindelse med bl.a. kunstmalerierne, siddemøblerne og de midlertidige installationer på pladsen.

Om Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant
En hovedby er i defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer, hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

 Realdanias indsats Hovedbyer på forkant lægger sig i forlængelse af kampagnen På Forkant, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i På Forkant arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

 

Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!