Lørdag d. 30. maj 2020 - �rgang 15

Stisystem asfalteres i Farsø

12-05-2020

1000-meter stien ved stadionområdet bliver i disse dage asfalteret.

Tekst & foto: Per Lyngby

Man kunne tro, at det var fremrykkede arbejder på grund af corona-krisen, som gør, at der i denne tid bliver lagt asfalt på den 1 kilometer lange sti, som forbinder boligområdet i gudekvarteret i Farsø med midtbyen via stadionområdet. Det er nu ikke tilfældet, da asfalteringen og øvrige arbejder med bl.a. at etablere lys på stisystemet allerede blev vedtaget i budgetaftalen sidste år.

Stierne har været anlagt i mere end et års tid og er blevet flittigt brugt af byens borgere, men nu gøres arbejdet altså færdigt, så der er et sammenhængende stisystem fra boligområdet via skolen til midtbyen. Ud over at være en forbindelses-sti er den også oplagt til motionsløb og rulleskøjteløb - ikke mindst nu, hvor der er helt nyt asfalt på stien. Flere steder er der mulighed for andre aktiviteter i tilknytning til stien, der er således en god bakke i det område, hvor boligområdet og stadionområdet støder sammen, og ved Dronning Ingrid Hallerne er der anlagt et meget populært skaterområde.

Der er via budgetaftale for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til formålet. Heraf tegner asfaltarbejdet sig for 435.000 kr., belysning for 237.000 kr. og så er der afsat 128.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med projektet, som man fra kommunens side har en forventning om vil blive til glæde for byens borgere og brugere af stisystemet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!