Fredag d. 21. juni 2019 - �rgang 14

Stigning i antal af specialklasseelever er stoppet

11-01-2019

I 2018 har der for første gang i fire år ikke været en stigning i andelen af elever i skolerne i Vesthimmerlands Kommunes, som henvises til specialklasse. Det betyder, at skolerne får tilbageført tiloversblevne midler

Skolerne i Vesthimmerlands Kommune tildeles midler pr. elev til inklusion. Derudover afsættes der centrale midler til de elever, der er i så store vanskeligheder, at de har brug for et specialklassetilbud eller et specialskoletilbud, har brug for særlig praktisk bistand eller har brug for et så specialiseret tilbud, at det skal købes udenfor kommunen.

I forbindelse med en analyse af specialundervisningen i Vesthimmerlands Kommune i sommeren 2017 besluttede det daværende Børne- og Skoleudvalg, at der skulle arbejdes endnu mere med decentrale løsninger for at fremme inklusion af elever på distriktets skole. Udvalget besluttede samtidig, at et eventuelt overskud på det centrale budget til specialundervisning kunne tilbageføres til skolerne. Dette er netop sket, da Børne- og Familieudvalget har taget til efterretning, at ca. 800.000 kr. i mindreforbrug i 2018 er blevet tilbageført til skolerne.

Minianalysens anbefalinger er effektueret fra forvaltningens side ved, at der er iværksat decentrale indsatser blandt andet et Udrykningsteam, som støtter skolerne i arbejdet med at inkludere eleverne på deres distriktsskole. Der blev endvidere udarbejdet retningslinjer for et systematisk arbejde med visiteringen til specialklasser samt den inkluderende indsats fra distriktsskolens side, således at der iværksættes decentrale løsninger i samarbejde med børn, forældre og medarbejdere med særlig støtte fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings psykologer og inklusionskonsulenter.

Antallet af elever, der har brug for et specialklassetilbud, er i 2018 uændret på 6,2 % af kommunens egne elever. Det er en stigning over de sidste fire år fra 5,2 %, men fra 2017 til 2018 er der ikke sket en stigning.

"Vi er i Børne- og Familieudvalget meget glade for den store indsats, der er udvist på skolerne med at tænke inklusion i bredere forstand, således at eleverne kan forblive i deres lokale miljø på egen skole. Det vil vi gerne udtale stor ros for", udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen på vegne af det samlede udvalg.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!