Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16

Stemmerne til Ældrerådsvalget er talt op

19-11-2021

Med en stemmeprocent på 60,8 % er det nu afgjort, hvem der skal sidde i Ældrerådet i Vesthimmerland de næste fire år.

I tirsdags blev der stemt til kommunalvalg, regionrådsvalg og, hvis du var fyldt 60 år inden udløbet af afstemningsperioden, så havde du også mulighed for at sætte dit kryds til ældrerådsvalget. Ældrerådsvalget blev, som i 2017, afholdt som fremmødevalg.

Stemmerne blev fordelt således, at Søren Byrjalsen fik flest i Vesthimmerland med hele 1307 personlige stemmer. De tre suppleanter er også på plads, og kan
ses i tabellen ovenfor.

I 2017 var stemmeprocenten oppe på 69,3 %, og i år nåede den kun op på 60,8 %.

Ældrerådet har en rådgivende funktion omkring udførelse og udvikling af kommunens ældrepolitik. Ældrerådet varetager de ældres interesser i sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!