Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16

Stadionindvielse med udsigt til ny svømmehal

27-08-2021

Løgstørs nye stadion blev i dag indviet. Det blev en dag med hurra, et klart signal til politikerne og en udvalgsformand, der måtte overvinde sig selv.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Lanternens byggegruppe kunne i dag sætte flueben ved endnu en nået milepæl, da det nye stadion blev indviet. Kunstgræsbanen har ganske vist været i brug noget tid, og de fire græsbaner tages først i brug til foråret.

Byggegruppen består dog af utrættelige mennesker, der efter mere end 15 års arbejde med at samle Løgstørs idrætsfaciliteter, endnu har ambitioner om mere. Og det lagde byggegruppens talsmand Torben Frederiksen på ingen måde skjul på ved indvielsen. 

Under hans tale kunne de fremmødte lokalpolitikere ikke undgå at se det store banner, der i næsten 1:1 størrelse viste den ønskede svømmehal til 40 millioner kroner, som byggegruppen drømmer om som den næste knopskydning på Lanternen.

Stadion i 3. forsøg

Men stadionbyggeriet er et stadigt friskt eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at få store anlægsprojekter gennemført. Kommunen kastede i første omgang håndklædet i ringen, da anlægssummen langt oversteg de afsatte midler. Først da Lanternens byggegruppe tog over, lykkedes det, at få stadionprojektet gennemført. 3 licitationer skulle der til, førend HMC kunne sætte dozerne ind og ommøblere de 150.000 kubikmeter jord, der nu er omdannet til nyt stadion.

- Vesthimmerlands Kommune opfordrede os hele tiden til at "downsize" projektet - især kunstgræsbanen. Men det ville vi under ingen omstændigheder være med til. Hos andre med kunstgræsbaner hører vi, at det eneste de har fortrudt, er, at de ikke har bygget den større, som den halvanden bane, vi nu råder over, sagde Torben Frederiksen, der takkede alle dem, der har bidraget undervejs. 

Torben Frederiksen havde dog også et klart budskab til byrådspolitikerne i forhold til svømmehallen:

- Vi mangler den sidste hjørnesten. Så kære politikere; tro på os igen og overlad projektet til os.

Ingen ekstraudgift for kommunen

Torben Frederiksen har gentagne gange gjort det klart, at byggeriet af en svømmehal ikke kommer til at belaste kommunekassen. Lanternen ønsker blot en lånegaranti på de 40 millioner kroner. Derefter skal Lanternen nok selv pleje lånet. Kommunen skal dog påregne en ekstra driftudgift på 250.000 kroner årligt i en nye svømmehal sammenlignet med de nuværende driftsudgifter ved at leje sig ind svømmehallen hos Landal i Rønbjerg. 

Tallene betegner Torben Frederiksen som sikre, da byggegruppen har taget udgangspunkt i tal fra Terndrup, hvor den stedlige svømmehal kun har omtrent halvt så mange indbyggere som kundeunderlag.

Engagement gav pote

Byggegruppens vedholdenhed og engagement er også blevet bemærket af Asger Andersen, der er formand for Kultur- og fritidsudvalget, og det gav han kredit for ved dagens indvielse af det nye stadion.

Asger Andersen har selv sit fodboldhjerte i Vegger IF, og med det for øje var det noget af en gestus til Løgstør IF, Lanternen og Løgstør, da han for åben mikrofon gjaldede "Hvem var det der vandt i dag? Det var dem fra Løgstør af".

Før stadionprojektet kan meldes helt færdigt skal der bygges et klubhus mellem banerne. Det påbegyndes om en måneds tid og ventes klar til foråret, hvor LIF'erne flytter ind i Lanternefamilien. 

Desuden har kommunen lovet at lave nogle trafikmæssige foranstaltninger ved Sdr. Ringvej til at sikre overgangen mellem stadion og Lanternen. 

Inden der blev budt på pølser inde i Lanternen blev der også holdt taler af Chris Severinsen, formand for Løgstør IF), Benny Hansen, formand for Lanternen, Henrik Christensen (HMC) og Keld Dal fra Løgstør Plantningsforening.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!