Tirsdag d. 7. juli 2020 - �rgang 15

Skolernes skæbne afgøres senest 17. december

05-08-2015

Et af to forslag går ud på at lukke skolerne i Blære, Overlade og Strandby.

Når Børne- og Skoleudvalget på tirsdag mødes første gang efter sommerferien, skal udvalget tage stilling til den fremtidige skolestruktur i Vesthimmerland. Efter forarbejde af den politisk nedsatte ad hoc-gruppe, som bestod af Børne- og Skoleudvalgets medlemmer suppleret med Ninni Lodahl Gjessing (Radikale) og Brian Christensen (Dansk Folkeparti) er der nu to konkrete forslag.

I det ene forslag er der tale om en rammebesparelse og en ny tildelingsmodel - en såkaldt elevtildeling. Forslaget giver samlet en besparelse på 15,5 millioner kroner.

Det andet er mere vidtgående. Ikke mindst fordi der her regnes med skolelukninger. Helt konkret nævnes Blære, Overlade og Strandby skoler, mens tilsvarende små skoler som Vestrup og Ullits går fri.

Lukningen af de tre skoler giver i følge beregningerne en besparelse på 12,5 millioner kroner. Derudover indebærer forslaget ændret tildeling til skolerne med et minus på 4 millioner. Det skal øge samlæsningen. Der skal også reduceres i familiestuerne, og der skal spares 1 million på ledelse. Det specialiserede område skal desuden skæres med 2 millioner. I alt indebærer Forslag 2 besparelser for 25 millioner kroner.

Nogle af pengene skal dog gå tilbage til børneområdet i form af højere normeringer og længere åbningtider i institutionerne og kompensation til de idrætshaller, der mister indtægter ved skolelukningerne.

Dermed ender også Forslag 2 på en besparelse på 15 millioner kroner.

Det er byrådet, der skal tage den endelige beslutning, og byrådet behandler den varme kartoffel på sit møde den 17. september, hvor en beslutning skal sendes i høring. 

Når de høringsberettigede parter har givet sit besyv med, skal indsigelserne påny igennem både Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget, inden byrådet træffer en definitiv afgørelse den 17. december.

Alternativt er der byrådsmøde den 19. november, hvor beslutningen i princippet kan tages, men så skal der indkaldes til ekstraordinære møder i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!