Torsdag d. 1. december 2022 - Årgang 17

Skolebestyrelse ønsker selv skole nedlagt

08-11-2022

Skolebestyrelsen på Vester Hornum Skole har indkaldt forældre til møde i morgen aften for at præsentere bestyrelsens eget ønske om en lukning af skole og LBO.

Af Jacob Dalgaard

Der er skabt røre i Vester Hornum, hvor skolebestyrelsen har indkaldt forældre til børn på Vester Hornum Skole og LBO til møde i Vester Hornum Hallen i  morgen aften. Baggrunden er, at skolebestyrelsen ser en lukning af skolen ved dette skoleårs udgang som den eneste rigtigte løsning. 

I opslag på Facebook har skolebestyrelsens formand Henrik Petersen begrundet det usædvanlige initiativ således: 

"Vi vil på mødet onsdag orientere om, hvorfor en samlet skolebestyrelse desværre ser en lukning af skole og LBO som en nødvendig beslutning for vores børn. Kort fortalt handler det om, at børnetallet på skolen falder år for år og det gør, at vi ikke længere vil kunne stå inde for den pædagogiske kvalitet, som vores børn har krav på. Er et flertal af forældrene uenige med os og ser en anden løsning, vil vi respektere dette og trække os fra bestyrelsen. Der skal i så fald afholdes nyt valg til skolebestyrelsen."

Forslaget er ikke gået ubemærket hen i Vester Hornum, hvor flere borgere har udtrykt ønske om, at så vigtig en sag ikke skal være forbeholdt for skolens forældre. 

Men Henrik Petersen mener ikke, skolebestyrelsen skal inddrage resten af byen.

"Skolebestyrelsen er valgt af skolens og LBO'en forældre til at varetage og føre tilsyn med kvaliteten i børnehavetilbuddet, undervisning mv. Det ligger helt fast i folkeskoleloven, hvad vi må og skal beskæftige os med. Af samme årsag er det også kun forældrene, der er inviteret."

Selv om Henrik Petersen har benyttet Facebook til at svare, ønsker han ikke at uddybe skolebestyrelsens beslutning til pressen. Men han konstaterer, at der med knap 100 børn på skolen fordelt på 10 årgange ikke længere er et bæredygtigt grundlag for at drive skole, og han tilføjer overfor Lokaltindblik.dk, at det er en enig skolebestyrelse, der står bag beslutningen. 

Vester Hornum Skole er en folkeskole, og en eventuel lukning skal godkendes af byrådet for at kunne træde i kraft. I løbet af 2022 har flere byrådspolitikere påpeget behovet for at se på kommunens skolestruktur på baggrund af faldende børnetal.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!