Onsdag d. 28. september 2022 - Årgang 17
Henrik Dalgaard (Konservative) ses her til højre sammen med Carina Hvorvarp fra Overlade Skoles bestyrelse og børn og forældre fra skolen.

Skolebeslutning overlades til Økonomiudvalg og byråd

12-08-2015

Børne- og Skoleudvalget kunne ikke nå frem til en entydig model for fremtidens skolestruktur og sender spørgsmålet videre i det lokalpolitiske system.

Enighed var der i hvert fald ikke, da Børne- og Skoleudvalgets fem medlemmer tirsdag eftermiddag mødtes for at diskutere de to forslag, der er tilbage i den langstrakte proces om den fremtidige skolestruktur i Vesthimmerland.

Umiddelbart inden mødet var 35 elever og forældre fra Overlade Skole mødt op i administrationsbygningen i Ålestrup for at lægge maksimalt pres på politikerne, inden de skulle træffe en beslutning, der kunne gå hen og blive skæbnesvanger for netop Overlade, ligesom skolerne i Blære og Strandby også er i overhængende livsfare.

Delegationen medbragte 663 underskrifter til støtte for Overlade Skoles bevarelse, og de blev af skolebestyrelsesformand Carina Hvorvarp overrakt til udvalgsformand Henrik Dalgaard fra De Konservative.

Han tog sig god til at tage imod og forklare situationens alvor. Han understregede, at ingen politikerne i byrådet gik med et brændende ønske om at lukke skoler. Derimod har byrådet sidste år vedtaget en principbeslutning om, at der skal spares millioner af kroner på Børne- og skoleområdet, som afspejler det faldende børnetal i kommunen," forklarede Henrik Dalgaard.

Lukkede skoler skal overdrages for en slik

Et forslag fra Venstre og Dansk Folkeparti om en ny tildelingsform, hvor pengene følger den enkelte elev og giver mere frihed på den enkelte skole, står over for et andet forslag om at lukke skolerne i Blære, Overlade og Strandby.

Ingen af forslagene blev vedtaget i Børne- og Skoleudvalget. Men de to konservative medlemmer, Henrik Dalgaard og Ilse Skadhauge, ønskede at få det første forslag uddybet.

Det undrer Venstres udvalgsmedlem Inger Nielsen, der synes, at der i lige så høj grad mangler detaljer i forslaget om skolelukninger.

Inger Nielsen fik til gengæld gennemtrumfet, at der i forslaget om skolelukninger tilføjes, at de de lukkede skoler i givet fald kan overdrages vederlagsfrit eller til et symbolsk til beløb, hvis der - som tidligere beskrevet her på Lokaltindblik.dk - etableres friskoler.

Økonomiudvalget holder sit næste møde den 19. august, hvor sagen kommer på dagsordenen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!