Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16

Skal vi have flere af dem her?

29-09-2021

Det spørgsmål og mange flere er borgerne i Vesthimmerland blevet spurgt om, inden Vesthimmerlands Forsyning og byrådet vedtager en ny affaldsplan, hvor vi skal sortere endnu mere hjemme i indkørslen.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

For 5 år siden skulle vi vende os til at have tre affaldscontainere i indkørslen. Det har resulteret i mere genanvendelse af affald fra husholdningerne. Men nu skrues der endnu mere op for ambitionerne

Snart skal vi fordele vores affald i mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstilaffald, restaffald, farligt affald samt drikke- og fødevarekartoner. Det er intentionen i den klimaplan, som regeringen og de fleste partier i Folketinget har vedtaget. Sorteringen i 10 fraktioner rulles ud i hele landet, men de enkelte kommuner har frihed til individuelt at indrette måden at indsamle affaldet på fra de private husstande.

Derfor havde Vesthimmerlands Forsyning og Vesthimmerlands Kommune onsdag aften inviteret borgere til møde i administrationsbygningen i Farsø for at komme med idéer til den vesthimmerlandske affaldsplan.

Det blev bare ikke noget tilløbsstykke. Blot seks borgere var mødt op. Resten var politikere og embedsfolk. Ikke desto mindre blev der en god debat om affald, genbrug og genanvendelse.

Dyrt med en ekstra container - men godt for miljøet

Debatten handler om mere end antallet af containere. Morten Aaby Nielsen, direktør for Vesthimmerlands Forsyning, forklarede på mødet, at det i dag koster selskabet 500.000 kroner årligt at komme af med glas og metal, når det som i dag sorteres i samme rum i containerne. Hvis glas og metal deriomod sorteres i hver sit rum, vil selskabet i stedet kunne generere en indtægt på 300.000 kroner. 

Det betyder ikke nødvendigvis et billigere gebyr til borgerne for affaldsordningen. For at sortere flere ting hver for sig, kræver det mindst en ekstra container. Skal borgerne have blot én ekstra container mere, vil udgiften til dette løbe op i 8-10 millioner kroner. Dertil kommer ekstra kørsel for at tømme. Netop indsamlingen er den største post i affaldsgebyret. Det viser tal fra Dansk Affaldsforening i en ny analyse.

De unge skal spørges

Doris Lauritzen, socialdemokratisk byrådsmedlem fra Gedsted, sagde på dialogmødet, at hun er tilhænger af at begrænse antallet af containere i folks indkørsler til de nuværende tre. Men hendes partifælle, Mikael Lisberg Toft var uenig:

- Det handler meget om økonomi. Men selvfølgelig skal vi sortere. Skal vi redde verden, så skal vi til og i gang.

Anders Kjær Kristensen (S), der er formand for Teknik og Miljøudvalget erkendte, at han ikke selv går i genbrugsbutik og køber tøj. Netop derfor er det vigtigt at høre de unges mening, for de er meget mere med på genbrugsmoden, konstaterede han. 

Men den unge generation var ikke repræsenteret på dialogmødet. Men de og alle andre borgere i kommunen får endnu en chance for at komme med input til affaldsplanen, når den til foråret sendes i 8 ugers offentlig høring, inden den skal endeligt vedtages i det nye byråd. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!