Tirsdag d. 11. maj 2021 - �rgang 16

SF's exit af regeringen var ikke køn

28-03-2014

Mens det halter på landsplan kunne SF-formand glæde sig over stor fremgang lokalt i Vesthimmerland.

SF-Vesthimmerland har mandag afholdt generalforsamling, og formanden Niels Heebøll kunne i sin beretning se tilbage på et - set med SF-briller - meget begivenhedsrigt år.

Niels Heebøll brugte naturligvis en del af sin beretning til at kommentere SF's udtræden af regeringen den 30. januar i år. Han anerkender, at SF har fået indflydelse i regeringen, men det har ikke været synligt, og indflydelsen er blevet overskygget af sager, hvor SF's holdninger er blevet klemt.

"Der er ingen facitliste  på balancen mellem regeringsdeltagelse og indflydelse på den ene side og på den anden side størrelsen på de kameler, der i den anledning skal sluges, men som meningsmålinger og et vigende medlemstal viser, har det været stadig sværere at sælge budskabet til SF-vælgerne. Det blev med tiden sværere og svære at tro på det fortsatte regeringsprojekt, men måden SF kom ud af regeringen på var absolut ikke køn," sagde Niels Heebøll.

Lokalformanden hilste også den nye landsformand, Pia Olsen Dyhr velkommen:

"Jeg tror, hun har mange af de formandskvaliteter SF trænger til for øjeblikket."

Fordoblede mandattal

Forud for kommunalvalget i november havde SF dårlige meningsmålinger, og ingen af de to lokale byrådspolitikere, Berit Byg og Inger Lynge, ønskede at genopstille. Derfor var valgresultatet også imødeset med spænding.

Og resultatet kan SF'erne kun være tilfredse med. Antallet af mandater blev fordoblet fra 2 til  med valget af Pernille Vigsø Bagge, Theresa Berg Andersen, Niels Heebøll og Karen Clausager. Et resultat som ikke mindst skyldes Pernille Vigsø Bagges meget flotte personlige stemmetal.

Ny bestyrelse i partiforeningen

Da en del af den gamle partiforenings bestyrelse var blandt de nyvalgte til byrådet, blev der på generalforsamlingen forleden til bestyrelsen og den efterfølgende konstituering nye folk på flere poster.

Den nye SF-bestyrelse fik følgende sammensætning: formand Berit Byg, næstformand Holger Madsgaard, kasserer Torben Duelund, sekretær Birthe Wolf Medina og menige medlemmer Pernille Vigsø Bagge, Karen Clausager og Niels Heebøll.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!