Tirsdag d. 18. januar 2022 - Årgang 16

Så ofte bliver der fundet giftrester i drikkevandet i Vesthimmerlands Kommune

06-10-2021

Siden 2016 er der fundet rester af sprøjtegift i 26 procent af drikkevandsboringerne i Vesthimmerlands Kommune, viser ny opgørelse. På landsplan bliver der i år sat rekord for pesticidfund i de danske grundvandsprøver.

I perioden 2016 til september 2021 har vandværkerne undersøgt 92 aktive drikkevandsboringer i kommunen. Her er der fundet sprøjtegiftrester i 24 af boringerne svarende til 26 procent – heraf 4 over grænseværdien.

Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af et helt nyt udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter deres målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.

2021 bliver kedeligt rekordår
Det nye udtræk viser samtidig, at der aldrig før er fundet så mange giftrester i de danske vandværkers drikkevandsboringer som i år.

Fra 1. januar til 6. september 2021 er der indberettet 1.355 analyser fra aktive drikkevandsboringer rundt om i landet. De indberettede målinger fra årets første 8 måneder bekræfter herved, at 2021 vil slå rekord i flest aktive drikkevandsboringer med pesticidfund.

I alt er der konstateret pesticidfund i 63 pct. af målingerne fra i år, og i 14 pct. af prøverne er grænseværdien overskredet. Og det vækker bekymring i Danmarks Naturfredningsforening.

– De her tal er alarmerende læsning. De understreger endnu en gang behovet for politisk handling. Heldigvis ligger en af løsningerne lige for. Vi skal beskytte de områder, hvorunder vores grundvand dannes, så vi ikke anvender pesticider her. De jorde kan så enten omlægges til økologisk jordbrug eller til natur. Vi er nødt til at bremse tilgangen af stoffer til jorden, som på sigt kan havne i vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

En unik ressource er ved at forsvinde
Når vandværkerne finder giftrester i drikkevandsboringerne, bliver der målt, hvor meget gift der er i vandet. Hvis mængden af gift overstiger grænseværdien, er vandet uegnet som drikkevand og ender derfor ikke i vores vandhaner, medmindre vandværkerne er tvunget til at fortynde det forurenede drikkevand.

Men hvis der fortsat bliver fundet mere gift i drikkevandsboringerne, risikerer vi at miste en helt unik ressource, forklarer Maria Reumert Gjerding:

– Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke længere kan levere rent drikkevand til alle danskere, uden at det kemisk skal renses, før det sendes ud i vandhanen. Det er en helt unik dansk ressource, vi er i gang med at sætte over styr. Det må ikke ske. Det burde også være indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på vores grundvand, siger Maria Reumert Gjerding.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!