Onsdag d. 28. september 2022 - Årgang 17

Reception på Vitskøl Kloster for bogudgivelse

14-09-2022

I forbindelse med udgivelsen af bogen Christiern Nielsen Juels Aarbog 1533-1596, skrevet af historikeren Ole Færch, Aalborg, afholder Løgstør Lokalarkiv i morgen torsdag en reception, hvor foreningen er vært ved et glas vin, en præsentation af bogen og et kort foredrag om præsten Christiern Nielsen Juel.

Præsten Christiern Nielsen Juel (1533-96), præst 1564-96 i Strandby Sogn, Gislum Herred, Himmerland, efterlod sig optegnelser over vigtige begivenheder i sit liv, i sin egn, i Danmark, men også ude i Europa. Det er optegnelser over fødsler, dåb, bryllupper, begravelser, besættelse af præste- og andre embeder, krige, naturbegivenheder, priser på naturalier m.v. I mange tilfælde er hans optegnelser eneste kilde, og de er derfor et vigtigt bidrag til områdets historie i en tid længe før kirkebøger og folketællinger.

Christiern Nielsen Juels optegnelser førte efter hans død en omskiftelig tilværelse og har bl.a. været i hænderne på Anders Foss, der blev biskop Bergen, samt den berømte herredsfoged Christen Sørensen Testrup, der har benyttet uddrag heraf i sin Rinds Herreds Krønike. Årbogen kom herefter til Rigsarkivet og blev i 1921 afleveret herfra til Det Kongelige Bibliotek, hvor den nu befinder sig.

Christiern Nielsen Juel var sikkert søn af den første protestantiske præst i Vitskøl Kloster, Niels Pedersen. Han gik i latinskole i Aalborg, Viborg og på Vitskøl og kom herefter til Sorø Kloster, hvor han blev skriver og efter præsteindvielse trods det, at han ikke havde gået på universitetet, blev han præst i Sorø Koster. 1559 kom han tilbage til Vitskøl Kloster og blev kapellan i Strandby Sogn og rektor ved skolen på Vitskøl Kloster. 1564 blev præst i Strandby og flyttede til Vadgård i Strandby Sogn. Han virkede her til sin død i 1596.

Bogen er på 164 sider og gengiver i afskrift både Christiern Nielsen Juels originale tekst og en moderne udgave heraf. Ud over selve årbogen indeholder bogen også Christiern Nielsen Juels biografi, en nøje beskrivelse af årbogen samt et afsnit om præsterne i Vitskøl, Malle og Strandby Sogne.

Trykningen er bekostet af Vesthimmerlands Kulturråd og Alfred Goods Fond. Receptionen afholdes på Vitskøl Kloster.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!