Fredag d. 14. december 2018 - Årgang 13
Ranum-Malle-Vilsted pastorat skal have ny præst, efter at John Vestergaard har fået nyt embede på Fyn

Ranum-Malle-Vilsted sagde farvel til deres præst

13-11-2017

Sognepræst John Vestergaard, Ranum-Malle-Vilsted pastorat har fået nyt embede i Ørsted-Søllested-Vedtofte Pastorat på Fyn. Derfor fratræder han sin stilling her i Vesthimmerland pr. 15. november.

For at give menighederne i de tre sogne mulighed for at sige farvel til deres afgående præst havde menighedsrådene derfor inviteret til frokost på Ranum Kro efter præstens sidste gudstjeneste i Ranum kirke i går. Under frokosten var der naturligvis taler til den afgående præst, både fra menighedsrådsformændene Ulrik Holm og Ingeborg Greth og fra præstekolleger.

Fra alle talerne lød der stor tak til John Vestergaard for den store arbejdsindsats og det gode samarbejde.

Pr. 8. januar er præst Lotte Lyngby, Nibe, ansat som vikar i embedet, indtil der bliver ansat en ny præst. Lotte Lyngby vil blive præsenteret på www.de12kirker.dk på et senere tidspunkt.

I den mellemliggende periode vil de lokale præster på skift varetage gudstjenesterne i pastoratet.

Konfirmationsundervisningen varetages af Thomas Felter, Vesterbølle. Ved akut behov for en præst kan Torben Haahr, Salling kontaktes. Yderligere info kan fås på Løgstør kirkekontor.

Ved samme lejlighed blev der budt velkommen til et nyt ansigt i pastoratet. Kontaktperson Jonna Thorndal kunne nemlig byde velkommen til den nyansatte organist for alle tre kirker, Kim Bernt, som er tiltrådt pr. 1. november.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!