Torsdag d. 1. december 2022 - Årgang 17
Den nye bestyrelse for Ranum Borgerforening. Fra venstre ses Dennis Madsen, Majbritt Svendsen, Kirstine Zoll, Heidi Jakobsen og Lars Keiser.

Ranum enedes om ny bestyrelse til borgerforening

07-11-2022

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Ranum Borgerforening mandag aften, fordi foreningen stod uden bestyrelse.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Alle mand havde forladt skuden efter interne stridigheder i bestyrelsen. Derfor var der mandag aften indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det primære sigte at finde nye folk til bestyrelsen.

Aftenen afslørede, at der var rod i butikken. Regnskabet for 2021 blev derfor først fremlagt nu, og det viste et underskud på 6.931 kroner. Kirstine Zoll havde påtaget sig at lave regnskabet, og hun forklarede underskuddet med, at der i 2021 kun var blevet indkasseret 300 kroner i kontingent på grund af corona.

I håb om at skabe bedre rammer for arbejdet i borgerforeningen, var der til generalforsamlingen fremlagt forslag om nye vedtægter. Per Fragtrup påpegede overfor ordstyrer Bjarne Thorslund Jensen, at han den 30. oktober også havde fremsendt et forslag til nye vedtægter, som ikke fremgik af dagsordenen. Og så valgte ordstyreren at suspendere generalforsamlingen for at få kopieret og omdelt dette vedtægtsforslag til de 55 fremmødte borgere. 

Der var under debatten optræk til flere diskussioner om, hvad der har været gjort og ikke gjort, men Bjarne Thorslund Jensen lykkedes fint med at holde forsamlingens fokus på dagsordenen. 

Det endte med at generalforsamlingen valgte at beholde de gamle vedtægter og forkaste de to nye forslag.

Der var også bred enighed om at fastsætte kontingentet til 75 kroner pr. næse, og generalforsamlingen valgte dermed at afskaffe det hidtidige hustandsmedlemsskab. 

Valget af ny bestyrelse forløb også helt gnindningsfrit. Valgt blev Dennis Madsen, Heidi Jakobsen, Kirstine Zoll, Lars Keiser og Majbritt Svendsen.

Der var til gengæld kampvalg om suppleantposterne blandt Tina Kruse, Line lynge og Eva Nielsen. De to sidstnævnte blev valgt med henholdsvis 34 og 46 stemmer, mens Tina Kruse fik 22.

I løbet af aftenen kom der et par opfordringer fra medlemmerne om at holde en ordentlig tone på Facebook. Der kom også forslag til om at Ranum Borgerforening får sig en hjemmeside, så det er lettere at skaffe sig informationer om foreningen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!