Fredag d. 14. august 2020 - �rgang 15

Produktionsskole forbigået i aftale om ekstra indsats

06-01-2017

Næsbyhus Produktionsskoles forstander Ib Christensen er forbavset over, at Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland har forbigået skolen og alene har tildelt produktionsskolen Kongshøjgård 450.000 kroner årligt til gennemførelse af flere EGU-forløb.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Siden 2007 har kommunens to produktionsskoler haft en aftale med Vesthimmerlands Kommune om at gennemføre tilsammen 15 EGU-forløb, hvor unge mennesker kan få sig en 2-årig praktisk uddannelse for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I november blev der lavet en tillægsaftale, fordi der i budget 2017 blev afsat 450.000 kroner om året de næste tre år til at øge antallet af EGU-elever til i alt 35.

Forstander på Næsbyhus Produktionsskole, Ib Christensen, var 14. november til møde med kommunen og Jobcenteret, hvor indholdet af en kommende tillægsaftale blev diskuteret. Han gik fra mødet med den opfattelse, at hvis produktionsskolerne fortsat skulle stå for EGU-uddannelserne, var det begge skoler, der skulle have del i midlerne til indsatsen.

Sådan kom det ingenlunde til at gå. På Beskæftigelsesudvalgets møde den 30. november besluttede udvalget ganske vist, at EGU-uddannelserne fortsat skulle ligge i produktionsskole-regi. Men de ekstra 20 forløb årligt - og dermed det ekstraordinære tilskud - skulle alene tilgå Kongshøjgård Produktionsskole.

Det har fået bestyrelsen og ledelsen på Næsbyhus til at klage over forløbet til byrådets medlemmer.

Men hos formanden for Beskæftigelsesudvalget, Pia Buus Pinstrup (K), er der ikke meget hjælp at hente.

- Det her er en ny investering, og vi har set på, hvem af de to produktionsskoler, der har leveret, og det har Næsbyhus ikke det seneste halvandet år.

Hun påpeger, at der ikke går noget fra Næsbyhus Produktionsskole i forhold til den gamle aftale. 

- De er fortsat velkommen til at opfylde deres kontrakt på de 15 EGU-elever sammen med Kongshøjgaard. Målet om 15 elever er ikke indfriet, men Kongshøjgård har gennemført 10-11 EGU-forløb sidste år, så Kongshøjgård har gjort en indsats, og det vil vi gerne belønne, fastslår Pia Buus Pinstrup.

På Næsbyhus Produktionsskole erkender Ib Christensen, der først tiltrådte som forstander i sommer, at skolen med kun en enkelt EGU-elev ligger et stykke fra sin andel af de 15.

- Men vi har de rette hensigter. 3-4 nye elever er allerede på vej, siger Ib Christensen, der også mener, at kommunens EGU-potentielle elever skal tilgodeses med en skoleplads i den nordlige ende af Vesthimmerland.

- Det var min klare forventning efter mødet i forvaltningen den 14. november, at de to produktionsskoler skulle deles om det ekstraordnære tilskud, såfremt EGU-forløbene fortsat skulle ligge hos produktionsskolerne. Derfor forbavser det mig, at det bagefter besluttes, at vi ikke skal have andel i midlerne, siger Ib Christensen, der foreløbig må vente til på onsdag med at få svar på klagebrevet. Her holder Beskæftigelsesudvalget møde, hvor klagen bliver behandlet.

Med bevillingen på 450.000 kroner årligt de næste tre år, forudser Pia Buus Pinstrup, at kommunen til gengæld kan spare mere end det dobbelte ved at få flere unge mennesker væk fra kontanthjælp. Hvis altså målet om 20 ekstra EGU-elever indfries. Heraf skal de 5 i øvrigt være såkaldte IGU-forløb, som skal opkvalificere flygtninge og familiesammenførte til arbejdsmarkedet.   

Næsbyhus Produktionsskole har udover EGU-eleven 16 ordinære produktionsskoleelever og 6 STU-elever. For at skabe øget interesse for skolen, er ledelsen i gang med at udvikle nye undervisningstilbud som supplement til skolens mere traditionelle linjer som metal, træ og køkken. De nye områder er indenfor turisterhverv, klargøring af både, speciallandbrug som vinavl og dambrug og måske IT-service.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!