Fredag d. 26. februar 2021 - �rgang 16
Netto vil gerne etablere sig her, hvor den hvide bygning ligger

Presse og tilhørere sendt udenfor døren i Netto-sag

21-06-2019

Et flertal i byrådet valgte i går at nedlægge et paragraf 14 forbud, der skal forhindre Netto i at bygge en butik på Holmevej i Farsø, selv om den gældende lokalplan åbner mulighed for det.

Af Jacob Dalgaard

Det ender ofte i skuddermudder, når dagligvareforretninger vil etablere sig i Vesthimmerlands Kommune. I Løgstør har der i flere år været ønsker fra kendte dagligvarekæder om at etablere sig, men lang sagsbehandlingstid har forhindret det indtil nu.

Nu gentager kunststykket sig i Farsø, hvor Netto i april sidste år henvendte sig med henblik på at opføre en 1200 m2 stor dagligvarebutik ved rundkørslen på hjørnet af Holmevej og Nørregade. Allerede i oktober fik de nej fra et flertal i Økonomiudvalget, der ønskede at holde sig til en nu 2 år gammel kommuneplan, der har til hensigt at samle og styrke detailhandel i og omkring Rådhuscenteret i midtbyen.

Men den gældende lokalplan levner stadigvæk mulighed for at etablere butik på den pågældende adresse, og derfor skulle byrådet i dag tage stilling til, om det skulle nedlægge et såkaldt paragraf 14 forbud, der skal forhindre et byggeri. Til gengæld forpligter kommunen sig til indenfor et år at ændre lokalplanen.

Truet med saganlæg

Men den sag delte vandene blandt politikerne. Ganske vist stod Venstre sammen om at tilsidesætte sine liberale principper og støtte op om et forbud sammen med socialdemokraterne. SF og De Konservative havde tilhængere i hver lejr, mens Dansk Folkeparti og Kirsten Moesgaard fra VesthimmerlandsListen gik imod forbuddet.

Inden det kom til afstemning tog debatten en uventet drejning. Kommunen har nemlig modtaget en skrivelse fra ejeren af ejendommene Nørregade 78-80/Holmevej 2, Henny og Herbert Kristansen, som via en advokat varsler et erstatningskrav såfremt kommunen nedlægger et § 14-forbud på ejendommen. De har en underskrevet betinget købsaftale af køberen til den ønskede dagligvareforretning.

Der er to advokater i byrådet. Socialdemokraten Uffe Bro mener ikke, at en eventuel retssag vil falde ud til ulempe for kommunen. Og bedst som den anden advokat, Kirsten Moesgaard, var i færd med at argumentere for, at Vesthimmerlands Kommune sagtens kunne tabe en sådan retssag, brød borgmester Per Bach Laursen ind.

Borgmesteren vurderede, at Moesgaards juridiske argumentation i et offentligt forum ville svigte kommunens retsstilling, hvis det kommer til en retssag. Derfor suspenderede han byrådsmødet og sendte både tilhørere og pressen udenfor døren til en kop kaffe. Imens fortsatte diskussionen i byrådssalen for lukkede døre et lille kvarters tid, inden folk blev lukket ind igen.

Resten af dette punkt på dagsordenen blev herefter debatteret færdigt for åbne døre og med live streaming, men det ændrede ikke på udfaldet. Byrådet nedlægger et paragraf 14 forbud mod at der etableres en Netto på Holmevej i Farsø. Vil Netto slå sig ned i Farsø, må det blive i midtbyen.

Sagt på den åbne del af dagsordenen:

Jeg tror også på, at et nyt supermarked vil udvide byens handelsliv især i den ende af byen. Theresa Berg Andersen (SF)

Vi kan se i Løgstør, at de små butikker virkelig mister omsætning, forde de spreder det så langt ud. Kurt Friis Jørgensen (V)

Vi tror ikke det her vil betyde noget som helst for Centeret. Vi tror, det her vil være med til at udvikle Farsø. Brian Christensen (DF)

Jeg går ind for fri handel som borgerlig, og så går jeg ikke ind for monopol på handel derovre. Allan Ritter (K)

Noget af det ekstra handel, der vil komme til Farsø, hvis der kommer en ny butik, må jo komme fra andre mindre købmænd og andre små dagligvareforretninger i de små lokalsamfund. Niels Heebøll (SF)

Jeg vil gerne kæmpe for, vi bevarer den struktur vi har i Farsø med en centerstruktur. Den er helt unik for vores kommune. Lars Andresen (V)

Vi vil godt have en Netto til Farsø, hvis bare den ligger det rigtige sted. Palle Jensen (S)

Jeg ser gerne flere dagligvareforretninger i Farsø, men det er vigtigt, at de placeres i midtbyen. Svend Jørgensen (K)

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!