Lørdag d. 13. august 2022 - Årgang 17

Præstepar rykker teltpælene op

07-01-2022

Efter næsten tre årtier i Farsø har sognepræst Niels Iver Juul og hans hustru, kordegn Bente Juul, valgt at gå på pension.

Efter 28 år som sognepræst og 27 år som kirke- og kulturmedarbejder først i Strandby-Farsø pastorat og fra 2003 alene i Farsø fratræder Niels Iver Juul og Bente Juul deres stillinger ved udgangen af marts måned for at gå pension. Begge har haft et godt og spændende arbejdsliv og vil derfor se tilbage på de mange år med taknemlighed.
 
Begrundelsen for at fratræde er for det første alder. Dernæst, at de gerne vil give plads for nye og yngre kræfter. Og endelig har de et stort ønske om at komme til at bo tættere på deres børn og børnebørn, som bor i København.
 
Da der vil være noget ferie, der skal afvikles inden fratrædelserne, vil der blive afskedsgudstjeneste søndag den 13. februar. Hvis smittetryk osv. ikke viser sig at være blevet lavere i slutningen af januar, vil arrangementet blive udskudt til en søndag sidst i marts. 
 
I begyndelsen af marts måned vil Bente og Niels Iver Juul flytte til Middelfart, hvor de har en bolig. Niels Iver Juul, der er bankuddannet, har inden han kom til Farsø haft et præsteembede i Strib-Røjleskov sogn lige nord for Middelfart.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!