Onsdag d. 28. september 2022 - Årgang 17

Politisk vilje til at fortsætte havneprojekt trods protest fra nabovirksomhed

10-09-2022

Byrådet forventes på torsdag at give grønt lys for at igangsætte jordundersøgelser, som skal bane vej for et nyt boligområde på østhavnen i Løgstør. Det sker, selv om Farm Food har advaret om, at det kan medføre mange flere naboklager på grund af virksomhedens lugtudledning.

Af Jacob Dalgaard

Forberedelserne til et boligområde på østhavnen i Løgstør har været længe undervejs. De nødvendige miljøundersøgelser var sidste år estimeret til at koste 1,4 millioner kroner. Virksomheden Farmfood, som ligger øst for området, er kendt for at udlede lugt, som godt kan rive lidt i næsen engang imellem. Derfor besluttede byrådet i september sidste år, at man i første omgang nøjedes med at undersøge støj- og lugtforholdene i området, inden man gik i gang med de dyrere jordbundsundersøgelser.

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S har gransket Miljøstyrelsens godkendelse og observationer på virksomheden og konstaterer på baggrund af disse, at lugtemissionerne ligger væsentligt lavere, end hvad der for virksomheden er tilladt. Støjmålinger holder sig også inden for skiven. 

På den baggrund har Økonomiudvalget besluttet at sætte gang i de bekostelige jordbundsundersøgelser i projektområdet, hvor der er kendskab til jordforurening. Omfanget af forureningen er dog ikke kendt.

Farmfood bekymret for udvidelsesmuligheder

Hos Farmfood er nye naboer mod vest ikke et drømmescenarie. Det skrev virksomhedens direktør Jan Nakel Fredsgaard i juni i et bekymringsbrev til Vesthimmerlands Kommune.

"Når vinden kommer fra øst, er det ofte i forbindelse med at vejret er godt og borgere i Løgstør åbner deres vinduer og finder grillen frem, og så har vi en situation, hvor borgere kan føle sig generet af lugt og støj fra vores virksomhed, selvom såvel lugt som støj fra vores virksomhed overholder de lovgivningsmæssige maksimale krav. Flere borgere med bolig på Østkajen vil uundværligt medføre flere utilfredse borgere og, det er vores frygt, at dette i sidste ende vil hæmme vores udviklingsmuligheder i Farmfood A/S, og vanskeliggøre den daglige drift," lyder budskabet fra direktøren.

Jan Nakel Fredsgaard påpeger i bekymringsbrevet endvidere, at Farmfoods bestyrelse har godkendt en 5-årig strategiplan, som indebærer en betydelig udvikling af virksomheden med udvidelse i form af nye processer og produktlinjer, og dermed ændring af lugt og støjbillede. 

På torsdag skal der træffes endelig afgørelse om at fortsætte med jordbundsundersøgelser, når sagen ender i byrådet.

På billedet ses indrammet med rødt det område, som ønskes inddraget til boliger.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!