Tirsdag d. 18. januar 2022 - Årgang 16

Politikere vil bygge i 3 etager på Løgstørs boldbaner

08-10-2021

Der lægges op til at sælge boldbanerne på Frederik Den VII's Allé til en developer, som kan opføre blandet boligbyggeri.

Af Jacob Dalgaard

Når Løgstør Idrætsforening inden længe flytter til det nye stadion på Sdr. Ringvej, er der så at sige fri bane til nye projekter på de attraktivt beliggende græsarealer. Teknik - og Miljøudvalget har været i tænkeboks og i samspil med forvaltningen har udvalgsmedlemmerne nu fremlagt deres bud på, hvordan området skal anvendes.

Tanken er at udbyde hele arealet til salg til en developer, som herefter kan udstykke og sælge grundene videre. Det er en model, kommunen tidligere har brugt, men oftest sælger kommunen selv sine byggegrunde. 

Sådan kan det også ende her, hvis ikke der er nogen, der byder ind på projektet, siger Anders Kjær Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget. I følge Lokaltindblik.dks oplysninger er der dog flere, der har vist interesse. 

Et flertal i udvalget har foreslået nogle rammer stadionområdet, som giver mulighed for blandet boligbyggeri i form af både kubehuse, parcelhuse med sadeltag og etagebyggeri i op til 3 etager. 

- Jeg synes, det kan blive et spændende område, hvor der er noget for enhver smag. Parcelhuse er der jo nok af i Løgstør. Det her kan gå hen og blive en hel ny bydel i Løgstør, siger Anders Kjær Kristensen.

Det er Økonomiudvalget, der i sidste ende skal godkende forslaget, der som en betingelse indeholder en åben stamvej, der sikrer en visuel fri bane fra Frederik Den VII's Allé og ned til Limfjorden.

Her kan du se mere af det inspirationsmateriale, der ligger til grund for udvalgets oplæg til Økonomiudvalget. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!