Lørdag d. 6. juni 2020 - �rgang 15

Politikere må nu stå skoleret efter ulovligt møde

29-03-2020

Ankestyrelsen har bedt Vesthimmerlands Kommune om en redegørelse for, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts holdt et udvalgsmøde i fuld offentlighed.

De kommunale udvalgs møder skal være lukkede. Det valgte Kultur- og Fritidsudvalget helt bevidst at se bort fra, da udvalget under Kulturugen AHA den 4. marts holdt sit månedlige møde i byrådssalen. Her var der åbnet op for publikum og pressen. 

Begrundelsen var dels, at der ikke var noget på dagsordenen, der ikke tålte offentlighedens tilstedeværelse, og dels ønskede et enigt udvalg at øge borgerinddragelsen i forhold til en ny kulturpolitik, som var på dagsordenen. 

Men Ankestyrelsen, som holder tilsyn med kommunerne, har modtaget en klage over det offentlige udvalgsmøde, og styrelsen nu bedt byrådet om at komme med en forklaring.

I et udkast til svar, som byrådet skal behandle på torsdag, fremgår det, at det er byrådets vurdering, at der ikke er sket nogen skade ved at holde mødet offentligt. Samtidig vil byrådet indskærpe overfor Kultur- og Fritidsudvalget, at deres møder fremover skal være lukkede. 

Der som nævnt tale om et udkast til svar fra forvaltningen. Den endelige ordlyd til Ankestyrelsen afgøres af byrådet. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!