Tirsdag d. 18. januar 2022 - Årgang 16

På tur til Historiecenteret Dybbøl Banke ved Sønderborg

29-10-2021

Første skoledag efter efterårsferien startede lidt usædvanligt for to af 3. g-klasserne på Vesthimmerlands Gymnasium & Hf, da de var på tur til Dybbøl-centeret i Sønderjylland.

Når det netop var de to klasser, 3.s og 3.x, som var med denne ekskursion, skyldtes det, at begge klasser har forløb om 1864-krigen i historie.

Efter en lang bustur blev klasserne vel modtaget ved Historiecenter Dybbøl Banke af de to dygtige rundvisere, som skulle stå for dagens tre-timers-forløb med titlen: ”Det har slet ingen hast for dem, som tror”. Forløbet handlede om historiebrug af 1864-krigen og dens konsekvenser.

Først startede hele besøget med, at de to klasser og deres historielærere, Jeff Klintø og Morten Severin, så en lille film om baggrunden for 1864-krigen og selve slaget ved Dybbøl. Herefter vandrede klasserne over til Dybbøl Mølle, hvori de dels modtog inspirerende oplæg, men også selv skulle bruge hjernecellerne og træffe valg i en række dilemma-cases om det at bo i et område, som tilhører en fremmed stat. Den ene klasse diskuterede disse dilemma-cases, mens den anden klasse fik et inspirerende og elevinddragende oplæg omkring bl.a. symboler og monumenter/statuer i forbindelse med krigen. Herefter byttede de to klasser.

Efter seancen i Dybbøl Mølle blev klasserne sendt ud på en pæn gåtur til Skanse 6, hvor de skulle skrive og holde en statsministertale, som skulle tænkes at være holdt ved genforeningen i 1920, hvilket resulterede i mange spændende taler.

Inden de medbragte madpakker kunne spises på Dybbølcenteret, sluttede den guidede del af forløbet af med, at alle sang: ”Det haver så nyligen regnet”. Og mange elever blev noget overrasket, da den ene historielærer, lektor Klintø, lod sin stemmepragt overdøve alle de andres og på smukkeste vis fik sat en streg under sine barndomsrødder i det sønderjyske.

Efter frokost og tid til at granske Dybbøl-centeret på egen hånd, var det tilbage til bussen og en længere tur hjem til det nordjyske, hvor en flok trætte, men inspirerede 3.g-elever kunne stige af bussen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!