Onsdag d. 15. juli 2020 - �rgang 15
Skolebygningen her i Strandby kan få sin fremtidige skæbne afgjort på mandag

På mandag mødes de nye friskoler med kommunen

28-01-2016

Borgmester Knud Kristensen offentliggjorde i dag på byrådsmødet, at de nye friskoleforeninger i Blære, Overlade og Strandby på mandag indkaldes til separate møder med kommunen.

De nye friskoler har ventet utålmodigt i adskillige uger for at få svar på, om de kan købe skolebygningerne, der efter sommerferien bliver i overskud, når tre af kommunens skoler lukkes. Gang på gang er en afklaring blevet udskudt.

I dag adspurgte De Radikales medlem af byrådet, Ninni Lodahl Gjessing, borgmester Knud Kristensen direkte for at få en afklaring på, hvor langt man er i processen.

Og der er faktisk håb om en afklaring nu. I hvert fald er de tre friskoleforeningers bestyrelser på mandag indkaldt til møder hver især. Der er afsat en time til hvert møde.

Et af de afgørende punkter er, hvilken pris kommunen vil forlange for bygningerne. Derudover har der været en del jura blandet ind i sagen i forhold til, hvordan en overdragelse af skolebygningerne rent teknisk skal foregå.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!