Fredag d. 10. juli 2020 - �rgang 15

ORDpiloterne hjælper ordblinde elever i Vesthimmerland

05-09-2019

Vesthimmerlands Kommune kører alle folkeskoler et undervisningsforløb, der har fokus på at understøtte ordblinde elevers læring.

Som en del af Vesthimmerlands Kommunes læsepolitik og ordblindepolitik har et nyt tiltag set dagens lys. ORDpiloterne er et undervisningsforløb, der bliver tilbudt alle ordblindetestede elever fra 4.-6. klasse. Fokus i projektet er, at eleverne skal blive dygtige til at benytte kompenserende it i undervisningen, så de kan udvikle sig fagligt og deltage i det faglige fællesskab i klassen.

Når en elev bliver testet ordblind, tilbydes eleven en ORDpilotuddannelse på 30 lektioner. På uddannelsen lærer eleven, sammen med andre ordblinde, at bruge læse- og skrivestøttende it-programmer på computer og mobiltelefon og hente lydbøger mm., som kan understøtte deres læring. Forældrene bliver inviteret til informationsmøde om forløbet, så de kan støtte eleven derhjemme. Dertil bliver de inviteret på besøg i forløbet undervejs og er med til diplomoverrækkelse ved kur-sets afslutning.

Ca. 5-7 procent af befolkningen er ordblinde. Ordblindhed kan ikke kureres, men igennem grundig undervisning i bogstav-lydforbindelse, og herefter undervisning i brugen af it-kompenserende hjælpemidler, kan de ordblinde blive så dygtige, at de kan tage uddannelser på lige fod med alle andre elever.

- Det er dejligt at se, at både lærere og elever oplever succes med tiltaget, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget, Inger Nielsen. Det er vigtigt med fokus på, at ordblindhed ikke er en hindring, men kræver andre forudsætninger. Derfor ønsker vi, at alle børn får lige muligheder for at blive så dygtige, som de kan, fortsætter Inger Nielsen.

Ordpilotuddannelsen har allerede kørt i skoleåret 2018/2019, hvor 83 elever har været igennem uddannelsesforløbet på de 12 folkeskoler. Flere skoler er i gang med at videreudvikle på projektet og lave kurser for elever i overbygningen.

I efteråret 2019 bliver der ligeledes gennemført forløb efter AlKaLær metoden på to elever med læsevanskeligheder.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!