Lørdag d. 13. august 2022 - Årgang 17
Disse to markerede områder bliver de første, der skal realiseres i områdefornyelsen af Løgstør Øst.

Nyt havneprojekt i Løgstør kommer som en tyv om natten

17-12-2021

Der var kritik af fremgangsmåden, da byrådet i går godkendte et nyt havneprojekt i Løgstør Øst.

Af Jacob Dalgaard

Der er lavet en ny plan for områdefornyelse på havneområdet i Løgstør Øst, og den har været præsenteret for en brugergruppe på Dok 55 i Løgstør den 11. november. Det er sket som en tyv om natten og lige midt i valgkampen uden at Teknik- og Miljøudvalget har været orienteret. Det er gået lige vel hurtigt, mener Jens Lauritzen fra Venstre, og han får opbakning af Niels Krebs Hansen, der undrer sig over, at man lige har jaget til at lave en ny lille udviklingsplan for Løgstør som erstatning for den, der blev lavet 2018.  

Men den nye plan er blevet godkendt i Økonomiudvalget, og i går blev den også godkendt i byrådet, selv om processen fik gnubbede ord på vejen. 

Processen ragede dog Per Jensen (S) en høstblomst. Han dvælede i stedet ved, at kajen på grushavnen er faldet sammen, og at det er nødvendigt at få spunsen lavet. Og Anders Kjær Kristensen (S) påpegede, at Løgstør Øst med projektet også sikres mod højere vandstand i Limfjorden. 

I forbindelse med områdefornyelsen er der udvalgt to fokusområder, som skal være med til at definere områdets fremtidige identitet og kick-starte udviklingen af Løgstør Øst. De to fokusområder er benævnt Himmel & Hav samt Både& Parken.

Himmel & Hav består blandt andet af en siddetrappe, der i store plateauer gør det muligt at bevæge sig helt ned til vandet og samtidig skaber
rum til ophold. Vind, vand og vejr er med til at definere denne plads, og nogle dage vil vandet stå så højt, at det vil oversvømme nogle af trinnene.

Både& Parken skaber grønne og  belagte pladser med mulighed for ophold, aktiviteter og oplæggerplads til både. Både& Parken er også en vigtigt rekreativ forbindelse mellem bymidte og fjorden.

Disse to dele af Løgstør Øst-projektet er budgetteret til 7 millioner kroner, som Vesthimmerlands Kommune har fået 80 procent i tilskud til fra staten. I følge tidsplanen skal Både& Parken etableres i 2022, mens Himmel & Hav skal stå klar i 2024-2025.

På længere sigt er der også planer om boligbyggeri i området. Det afventer dog en undersøgelse af lugtgener fra Løgstør Rensningsanlæg og Farm Food, der er nogle af de nærmeste naboer. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!