Torsdag d. 1. december 2022 - Årgang 17

Ny plan for nye byggegrunde i Løgstør

12-11-2022

Nybyggerkvarteret Majsmarken i Løgstør skulle have været udvidet med 6 nye byggemodnede grunde til salg i 2023. Men sådan går det formentlig ikke.

Af Jacob Dalgaard

Det er gået ganske godt med at sælge nye byggegrunde på Majsmarken, og derfor satte Økonomiudvalget embedsmændene på rådhuset i gang med at forberede en udvidelse med etablering af yderligere 6 grunde i forlængelse af de nuværende grunde. Men idet der skal etableres et regnvandsbassin samt en støjvold langs Sønderport, vil der kun blive plads til 3-4 byggegrunde på det udsete areal, og det bliver forholdsvis dyrt at sætte bygemodning i gang for så få grunde. 

Derfor er Økonomiudvalget blevet bedt om at revideres sit syn på sagen.

Det sker på onsdag, hvor forvaltningen har præsenteret medlemmerne for et nyt og mere vidtgående forslag. Det går på at igansætte planlægning af hele arealet mellem Sdr. Ringvej og skoven mod syd til byggegrunde, og så i første omgang udstykke cirka 10 grunde, som kan sættes til salg i slutningen af 2023.

Det forventes, at der allerede i denne måned igangsætte arkæologiske udgravninger for at sikre, at der ikke ligger en jernalderlandsby eller andet kulturhistorisk i området. 

Af de nuværende byggemodnede grunde på Majsmarken er der to tilbage, som stadigvæk er til salg. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!