Onsdag d. 28. september 2022 - Årgang 17

Ny cykelsti på vej nord for Aggersund

09-09-2022

Vejdirektoratet planlægger etablering af cykelsti på Aggersundvej mellem Aggersund og Skerping og inviterer nu alle interesserede til et informationsmøde torsdag den 15. september.

I de kommende år anlægger Vejdirektoratet nye cykelstier flere steder i landet. Det sker blandt andet på baggrund af "Infrastrukturplanen 2035", hvor der er afsat i alt tre milliarder kroner til den statslige cykelpulje til forbedringer af cykelinfrastrukturen i hele Danmark i perioden 2022 til 2035.

En af de kommuner, hvor lokale cyklister kan se frem til en mere tryg og sikker cykeltur fremover, er Jammerbugt Kommune. Her anlægger Vejdirektoratet nye enkeltrettede cykelstier for at gøre det mere trygt at færdes på strækningen mellem Aggersund og Skerping.

I den forbindelse inviterer Vejdirektoratet nu til et informationsmøde torsdag den 15. september. På mødet vil Vejdirektoratet fortælle om projektet for cykelstien langs Aggersundvej.

Projektleder Mette Aaris-Nielsen, Vejdirektoratet, siger:

"Aggersundvej er et af de steder i landet, hvor vi har vurderet, at der er et særligt behov for at forbedre infrastrukturen for dem, som vælger cyklen som transportmiddel. Før vi stikker spaden i jorden, vil vi naturligvis gerne møde borgerne i området og præsentere dem for planerne for den nye cykelsti."

På mødet vil Vejdirektoratet informere om baggrunden for projektet, fortælle om tidsplanen og processen for ekspropriation, og der vil i forbindelse med informationsmødet være rig mulighed for at stille spørgsmål til Vejdirektoratet om projektet.

Mødet finder sted torsdag den 15. september i Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!