Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16

Ny bog om Næsby

13-11-2021

En ny bog om Næsby og Næsby Dale har set dagens lys. Den bliver præsenteret ved en reception i Næsby den 19. november.

Lokalhistorikeren Carsten Thomsen har igennem en del år arbejdet med den lokale historie omkring Næsby ejerlav. Det er et meget omfattende studium Carsten har foretaget sig dels om de enkelte lokationer i området, men også omkring de personer, der igennem tiden har præget området. Carsten er selv barnefødt i Næsby ejerlav. Carsten har bl. a. set på sognerådets-  og sogneforstanderskabets arbejdsområder fra 1841. En stor del af rådets dagsorden bestod af sager vedr. fattigvæsenet.

Der en en meget omfattende beskrivelse af Næsby Dale. Skolesystemet beskrives fra midten af 1800 tallet og frem til lukningen af Næsby skole. De  enkelte beboelser i området er beskrevet ud fra det kildemateriale, der har været tilgængeligt. Hele foreningslivet i området beskrives også.

Bogen indeholder et omfattende billed- og kortmateriale fra området.

Det er en bog, som beskriver udviklingen af et landbrugsområde igennem de sidste 200 år. de udfordringer det har givet for de enkelte beboere i området og meget, meget mere. Alle med interesse for et landbosamfunds udvikling vil kunne få glæde og udbytte af at læse denne nye bog.

Bogen udgives på Løgstør Lokalarkivs forlag og kan købes hos boghandleren i Løgstør og hos Carsten Thomsen. Bogen trykkes i blot 150 eksemplarer, og den præsenteres ved en reception på Næsby Skole/Næsbyhus fredag d. 19. november kl. 16.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!