Onsdag d. 28. september 2022 - Årgang 17

Nu stiger fjernvarmen også i Løgstør

16-09-2022

Mens mange varmeforbrugere har oplevet voldsomme prisstigninger, har mange fjernvarmekunder ligget lunt i svinget. Men nu begynder fjernvarmen også at stige.

Bestyrelsen for Løgstør Fjernvarme har godkendt de nye priser for 2023, og her skinner energikrisen igennem. Mens fjernvarmeværket faktisk sænkede prisen i 2022 med cirka 900 kroner årligt for et standardhus, går det nu den anden vej. 

Et gennemsnitshus på 130 m2 som bruger 15,6 MWH stiger med kr. 2.340,00 pr år til kr. 15.862,25.

I en pressemeddelelse fastslår bestyrelsesformand Torben Frederiksen, at prisstigningen alene ligger på den variable udgift hos forbrugerne  - altså selve forbruget. Det vil således slå igennem på varmeregningen, hvis man sparer på varmen. 

En MWH stiger fra 537,50 kr. til 687,50 kr. svarende til en stigning på knap 28 % på det rene forbrug. 

Torben Frederiksen begrunder prisstigningen således:

- En inflation i niveauet 9 %, eksplosivt stigende strømpriser, stigende priser på specielt træpiller men også halm og overskudsvarme. Når ovenstående er sagt, så kan vi i Løgstør Fjernvarme glæde os over, at vi trods alt ”kun” stiger som anført. Vi kan se, at vores kolleger i andre fjernvarmeværker generelt varsler markant højere stigninger, ligesom de forbrugere, der individuelt fyrer med naturgas, varmepumper eller træpillefyr oplever stigninger på helt op til 400 %.

Bestyrelsen har besluttet ikke at forhøje acontoopkrævningen for 4. kvartal 2022, idet den forventer at kunne lande et resultat tæt på 0 for året. Dette er dog fortsat forbundet med en vis usikkerhed.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!