Onsdag d. 23. januar 2019 - Årgang 13
Innovationsminister Sophie Løhde er en af mange, som har besøgt de intelligente toiletter på Toppedalskolen i Vindblæs.

Nu går næsten alle på toilettet i Vindblæs

13-06-2018

Aktuel ny rapport, ”Tis og Trivsel” fra UCN, viser positive resultater på forbedret hygiejne og antal toiletbesøg.

Op til 90 % af samtlige elever, som bruger de nye typer intelligente skoletoiletter på Toppedalskolens indskolingsafdeling i Vindblæs husker at vaske hænder, når de har været på toilet. Før de nye typer toiletter var det under 50 % af eleverne.

Samtidig er antallet af elever, der nu går på toilet i løbet af skoledagen steget til 97 elever ud af skolens i alt godt 100 elever. Før lå dette tal langt under halvdelen.

I rapporten ”Tis og Trivsel” fra UCN, hvor eleverne er blevet spurgt ind til deres oplevelse og brug af de nye typer toiletter, fremhæver de bl.a.:

- ”Lugten er væk nu, og det gør toiletbesøget behageligt”
- ”Man kan ikke høre dem ved siden af”
- ”Man kan sidde i fred, uden at blive overrasket af ubehagelige ”hilsner” fra
nabokabinen”

Som ovenstående viser, har der været alvorlige stressfaktorer på de gamle toiletter. De nye typer af toiletter skaber tryghed hos eleverne, og som noget nye har man indført animationsfilm i ”hygejneøen”, som gør, at eleverne nu synes, at det er sjovere at gå på toilettet og også bliver mindet om at vaske deres hænder.

Hele konceptet, der er anvendt på Toppedalskolens afd. i Vindblæs, vil nu blive videreført i en stor EU-ansøgning på 20 mio. kr. i samarbejde med Sverige, Polen, Letland, Litauen og Vesthimmerland, hvor der forventes endeligt svar til efteråret 2018.

Samtidig arbejder kommunen videre med en udviklingsgruppe bestående af 4 store virksomheder i Vesthimmerland, sundhedsklyngen Life Science Innovation og ErhvervVækst Himmerland omkring udvikling af håndfrie døre og låse – både til skoletoiletter, andre institutioner og bredt i byggebranchen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!